Recent Articles

Tragedija jednog naroda – Kako je Borislav Mihajlović Mihiz sluđivao Srbe

Tragedija jednog naroda – Kako je Borislav Mihajlović Mihiz sluđivao Srbe

| September 24, 2016 | 0 Comments

Piše: Momčilo Đorgović   Čovek častan, mada opasan   U lavirintima depresije Mihiz je hvatao zalet za svojevrsno bekstvo iz života. Najveći i najlucidniji besednik među piscima, svedok i učesnik važnih i manje važnih događaja, kako su neke kolege pisci ocenjivali Borislava Mihajlovića, nije više hteo da živi među Srbima. Mogao je da bira – i […]

Continue Reading

Franc Fanon – Crna koža, bele maske [Knjiga dana]

Franc Fanon – Crna koža, bele maske [Knjiga dana]

| September 24, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) Čak i kada su velike kolonijalne sile, poput Francuske, izgubile svoje kolonije, pre svega u Africi i Aziji, postkolonijalni status sada, naizgled, nezavisnih zemalja, po mnogo čemu je bio i upitan i nejasan. Trebalo je odgovoriti na pitanje ne samo šta je značilo biti u statusu kolonije, nego o kakvoj […]

Continue Reading

Pesoa o kretanju i Heraklitu [Tema: Pesoa]

Pesoa o kretanju i Heraklitu [Tema: Pesoa]

| September 24, 2016 | 0 Comments

Kretanje univerzuma možda je veoma sporo i stoga je opažanje moguće (funkcija radija). Il y a de l etre dans toute proposition. (Lajbnic) –  U svakom iskazu postoji Biće (franc.). Heraklit kaže da je sve kretanje. Ali, šta je kretanje? Nešto što je osmišljeno samo kako bi protivrečilo materiji. Pored toga, kretanje zahteva dve stvari: […]

Continue Reading

O ljubavi i drugim demonima

O ljubavi i drugim demonima

| September 24, 2016 | 0 Comments

Ni­šta se ne mo­že bez lju­ba­vi. Bez istin­ske, pre­da­ne, du­go­traj­ne, a iz­gle­da i vječ­ne, lju­ba­vi. Iz­gle­da da je u to­me stvar. Ko god ho­će na­po­ri­šu­ći iz­mu­če­ne za­mr­še­ne mo­žda­ne vi­ju­gi­ce da do­đe do ne­kog rje­še­nja, po­ra­žen je či­nje­ni­com: rje­še­nje je u lju­ba­vi. Da­kle, u tom de­mo­nu le­ži pre­pla­še­ni zec… Za­lu­đe­ni mno­go­znač­nim po­stav­ka­ma, pret­po­stav­ka­ma, te­o­re­ma­ma i te­o­ri­ja­ma, […]

Continue Reading

Rade Drainac – Bandit ili pesnik: izabrane pesme [Knjiga dana]

Rade Drainac – Bandit ili pesnik: izabrane pesme [Knjiga dana]

| September 23, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) Priznajem da sam idiot i genije bio I da su mi dani prošli nakrivljeni kao toranj u Pizi. Zato se žurim u krčmu kao u operacionu salu. Pa neka! 15.000.000 građana ove zemlje Ako me ne upoznaju po poeziji upamtiće Me po Skandalu. I ni briga me nije Što u […]

Continue Reading

Mentalitet engleske ljevičarske inteligencije [Tema: Orvel]

Mentalitet engleske ljevičarske inteligencije [Tema: Orvel]

| September 23, 2016 | 0 Comments

  Lav i jednorog: Socijalizam i engleski duh (4)   V Nije bilo čovjeka u Engleskoj koji nije bio pogođen stagnacijom u razvitku Imperija između dva rata, ali naročito i neposredno pogodila je dva važna podsloja srednje klase: militarističko-imperijalistički sloj, kojeg posprdno nazivaju blimpi i ljevičarsku inteligenciju. Ova dva naoko neprijateljska sloja simboličke suprotnosti – […]

Continue Reading

Franc Kafka – Pismo ocu: autobiografski spisi [Knjiga dana]

Franc Kafka – Pismo ocu: autobiografski spisi [Knjiga dana]

| September 22, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije)   «Predragi oče, nedavno si me jednom, prilikom upitao zašto ja tvrdim da osjećam strah pred tobom? Kao i obično, nisam ti znao odgovoriti na to pitanje, djelomice upravo zbog tog istog straha što ga osjećam pred tobom, a djelomice i zato što bih se za obrazlaganje toga straha morao […]

Continue Reading

Srđan Valjarević – Komo [Knjiga dana]

Srđan Valjarević – Komo [Knjiga dana]

| September 21, 2016 | 0 Comments

Uživati u pisanju (intervju iz 2007. godine) Piše: Sonja Ćirić Njegov iskreni roman Komo dugo je na vrhu lista najtraženijih knjiga. Prethodni, Dnevnik druge zime, imao je istu sudbinu. Oba je objavio Samizdat B92. Za roman Dnevnik druge zime dobio je nagradu “Biljana Jovanović”, a međunarodni žiri koji dodeljuje Istočnoevropsku književnu nagradu uvrstio ga je među deset najboljih književnih dela istočne Evrope. Pre ovih, […]

Continue Reading

Kapitana

Kapitana

| September 21, 2016 | 0 Comments

Dobro vam jutro bando Nepismene budale sa juga Tvrđava je vaš dom. Sačekujte i osluškujte Dobar je vetar ovoga jutra. I sunce se uzdiglo visoko. Epitaf da bude naizust Jer vetar pokazuje pravac i slepi pevač pijan spava. I neka iskipi pena A kajmaku ste se nadali U bolesti svi ste isti. Ovo vas čeka […]

Continue Reading

Ekatarina Velika: Rođeni u getu

Ekatarina Velika: Rođeni u getu

| September 21, 2016 | 0 Comments

Piše: Miljenko Jergović Jedna će nova ulica na unutrašnjem rubu Zagreba, u blizini gradskog deponija, biti nazvana po Milanu Mladenoviću. Vijest je stara, ali je za nekog vraga esdepeovci stalno ponavljaju, kad god im zatreba da na čas prikriju višak svojih, reći ćemo tako, kroatocentričnih sentimenata. Tamo na Jakuševcu, gdje se grad prirodno ne širi, […]

Continue Reading