Recent Articles

Rainer Maria Rilke: Mladom pjesniku

Rainer Maria Rilke: Mladom pjesniku

| October 28, 2016 | 0 Comments

Svoj život moramo zamišljati i primati široko, koliko god možemo; sve, pa i nečuveno, mora u njemu da bude moguće. To je u osnovi jedina hrabrost koja se od nas traži: biti hrabar za najneobičnije, najčudnije što nas može zadesiti na našem životnom putu. To što su ljudi u ovom smislu bili kukavice nanijelo je […]

Continue Reading

Velikosrpski keramičari

Velikosrpski keramičari

| October 28, 2016 | 0 Comments

A bje­še, me­đu nji­ma, ma­ni­tua mi, i ne­ka­kvih te­ro­ri­sta-tam­bu­ra­ša, pa te­ro­ri­sta-ba­što­va­na i te­ro­ri­sta-pi­lja­ra, pa te­ro­ri­sta-vje­ro­vat­no di­vljih (a ka­kvih bi dru­go?!)- tak­si vo­za­ča, pa još i jed­na ba­ki­ca (po fe­mi­ni­stič­ki- te­ro­rist­ki­nja), valj­da ke­ra­mi­čar­ka ili tam­bu­ra­ši­ca ili pi­ljar­ka ili tu­rist­ki­nja ili pje­va­či­ca, đa­vo će ga i tu­ži­la­štvo i pra­vo­sud­ni or­ga­ni, zna­ti… Bi­lo ka­ko bi­lo, ta­li­ka mu ju­nač­ko­ga, […]

Continue Reading

Džonatan Franzen – Purity [Knjiga dana]

Džonatan Franzen – Purity [Knjiga dana]

| October 28, 2016 | 0 Comments

Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije Preporuka za čitanje: “Purity”, roman Džonatana Franzena Džonatan Franzen, veliki američki književnik, nakon pet godina od romana “Sloboda” objavio je roman “Purity”… Ovu knjigu vam preporučujemo za čitanje. “Franzen vješto uvezuje linije priče, koristeći dikensijansku slučajnost i višestruke zaplete kako bi stvorio napetost i kako bi nas zabavio… Franzen je […]

Continue Reading

Zločin i kazna [Tema: Krleža]

Zločin i kazna [Tema: Krleža]

| October 28, 2016 | 0 Comments

Iz knjige Na rubu pameti (nastavak) Zločin i kazna (1) Dvorana u kojoj je gospodin doktor Atila plemeniti Rugvay otvorio raspravu da mene kazni zbog četverostrukog umorstva gospodina Domaćinskog ličila je toga dana više na koncertnu salu nego na sudnicu. Skupila se tu krema najodabranije kreme da prisustvuje prvom nastupu jednog paranoika za koga nitko […]

Continue Reading

Milostiva gospođa u rolls-royceu više šteti javnom moralu nego jato Geringovih bombardera [Tema: Orvel]

Milostiva gospođa u rolls-royceu više šteti javnom moralu nego jato Geringovih bombardera [Tema: Orvel]

| October 28, 2016 | 0 Comments

Trgovci  u ratu (3) Posljednjih se šest mjeseci mnogo priča o »petoj koloni«. Od vremena do vremena u zatvoru završe opskurni luđaci što drže govore u prilog Hitleru, a  interniran je i veći broj njemačkih izbjeglica, što je dobrano naškodilo našem ugledu u Evropi. Naravno, smiješno je i pomisliti da bi se brojna dobro organizirana […]

Continue Reading

Mišel Uelbek – Platforma [Knjiga dana]

Mišel Uelbek – Platforma [Knjiga dana]

| October 27, 2016 | 0 Comments

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije   Turističko putovanje u egzotične krajeve postalo je samo drugo ime za večitu potragu za ljubavlju, bekstvo od bespoštednog takmičenja koje je socijalni život i muško-ženske odnose u zapadnoj civilizaciji pretvorilo u rat do istrebljenja. Tamo će Uelbekovi junaci otkriti poslovni uspeh i zaradu, šta je to što tajlandske […]

Continue Reading

Pisma gospođi Vineti – Drugo pismo [Tema: Antić]

Pisma gospođi Vineti – Drugo pismo [Tema: Antić]

| October 27, 2016 | 0 Comments

Drugo pismo 1. Gospođo Vineti, čudno je ovde. Putovali smo kroz Brogejlove slike, ili kroz onu bajku o Ribecalu. Ne mogu da vam objasnim. Nešto kao moje detinjstvo. Neverovatno. U zoru, pred nama se pojavio grad. Kao u dečjim slikovnicama. Jedna kuća žuta. Do nje maslinasta. pa siva ili terakot. Ljubičastih sam se nabrojao ne […]

Continue Reading

Miraz [Tema: Čehov]

Miraz [Tema: Čehov]

| October 27, 2016 | 0 Comments

U svome životu sam video mnogo kuća, velikih i malih, kamenih i drvenih, starih i novih, ali jedna mi se kuća naročito urezala u sećanje. A to, međutim, i nije kuća nego kućica. Ona je mala, prizemna, sa tri prozora, i strašno liči na malu grbavu staricu u noćnoj kapici. Belo okrečena, sa krovom od […]

Continue Reading

Životopis Tadea Isidora Kruza (1829-1874)

Životopis Tadea Isidora Kruza (1829-1874)

| October 27, 2016 | 0 Comments

I’m looking for the face I had Before the world was made.* Yeats, The Winding Stair Tražim lice koje sam imao pre nego što je svet načinjen. Jejts: Zavojito stepenište.   Šestog februara 1829, odmetnuti gauči, kojima je Laval već bio za petama, hitali su da se s juga pridruže Lopezovim trupama. Zanoćili su na […]

Continue Reading

Boris Aleksandrovič Ribakov – Paganstvo Starih Slovena [Knjiga dana]

Boris Aleksandrovič Ribakov – Paganstvo Starih Slovena [Knjiga dana]

| October 26, 2016 | 0 Comments

Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije Knjiga Paganstvo Starih Slovena predstavlja prvi tom opsežnog istraživanja na temu nastanka i istorije razvoja pa­ganskih verovanja najstarijeg slovensko-ruskog etnosa. U prvom delu knjige autor vodi čitaoca u hiljadugodišnje dubine kame­nog doba, u vreme pojave prvih religijskih predstava u lovačkoj i zemljoradničkoj društvenoj zajednici praslovenskih plemena, koje su bile logična […]

Continue Reading