Recent Articles

Šetač

Šetač

| October 18, 2017 | 0 Comments

Pogledam vodu – riba jede drugu ribu Iznad šetališta u travi horda mrava okružila bubu i grizu Vidio sam galeba sa krvavim kljunom Kako me je samo pogledao Nebo Možda, nebo Samo nebo. Malo mjesto je veće od Velikog. Malo ima 6.800 stanovnika. Veliko 900. I eto, znači, ne možemo vjerovati riječima. Čemu možemo? Svakog […]

Continue Reading

Tamjan u kasapnici – beleške o Krleži, povodom 200 broja časopisa Gradac [Tema: Krleža]

Tamjan u kasapnici – beleške o Krleži, povodom 200 broja časopisa Gradac [Tema: Krleža]

| October 18, 2017 | 0 Comments

Piše: Srđan Damnjanović:   (beleške o dijalektičkom i integralnom Krleži, povodom 200 broja časopisa „Gradac“) Kada pisac živi život vlastitog romanesknog junaka, to mu se obično obije o glavu. Krajem 1942, Miroslav Krleža beleži impresije i činjenice koje upućuju na nadolazeći preokret, uživajući varljivu zaštitu svojih (ne)prijatelja. Pisac se nalazi u položaju junaka, koji u […]

Continue Reading

Blejd Raner 1982 – od propasti do klasika

Blejd Raner 1982 – od propasti do klasika

| October 17, 2017 | 0 Comments

Piše: Krunić Milan Ridli Skot je svoju karijeru započeo kao reditelj reklama, što mu je otvorilo vrata filmske industrije. Njegov rediteljski prvenac „Duelisti“ (1977) sa Harvijem Kajtelom i Kitom Karadinom je pobrao hvale kako publike tako i kritike, što je Ridliju omogućilo da režira visokobudžetni SF – „Osmi putnik“ (1979). Po završetku snimanja „Osmog putnika“, […]

Continue Reading

Vladeta Jerotić: Jungov životni put [Tema: Jung]

Vladeta Jerotić: Jungov životni put [Tema: Jung]

| October 17, 2017 | 0 Comments

  Piše: Vladeta Jerotić   ŽIVOTNI PUT Karl Gustav Jung rođen je 1875. godine u Kesvilu, kanton Turgau, u Švajcarskoj, kao sin protestantskog sveštenika, u znaku »svinje«. Ovo je Jungov sopstveni humoristični komentar, jer u kineskom kalendaru 1875. godina stoji pod ovim znakom, kao simbolom tame. U svome detinjstvu, kako dobro primećuje Herbert Rid (Herbert […]

Continue Reading

Franc Kafka – Zamak [Knjiga dana]

Franc Kafka – Zamak [Knjiga dana]

| October 17, 2017 | 0 Comments

  Alber Kami – O romanu Zamak Malo je dela koja su tako oštra u svom razvoju kao što je to Zamak. K… je naimenovan za geometra zamka i on stiže u selo. Ali od sela do zamka je nemoguće stići. Tokom stotinjak stranica, K… će se truditi da pronađe svoj put, on će da […]

Continue Reading

Još mogu poneki osmijeh da slažem [Tema: Vito]

Još mogu poneki osmijeh da slažem [Tema: Vito]

| October 17, 2017 | 0 Comments

Još mogu poneki osmijeh da slažem, poneku sreću da odglumim, još mogu ponešto lijepo da kažem svakom osim sebi — ne daju mi bolnice, bolnice, brezovici, bežanijske kose, kasindoli. Uzalud se vraćam nekad dragoj slici, ptici, nebu, lišću … Boli, boli, boli … I krijem se tako krvav unakažen u zavjese svoje crne strašne kiše […]

Continue Reading

Životopis (1) – Nesretan kao svi artisti. Ambiciozan. Osetijiv. Ukratko: ima budućnost  [Tema: Andrić]

Životopis (1) – Nesretan kao svi artisti. Ambiciozan. Osetijiv. Ukratko: ima budućnost [Tema: Andrić]

| October 16, 2017 | 0 Comments

Piše: Radovan Popović   Za pisanje ovog životopisa koristio sam periodičnu štampu, zatim časopise i listove u kojima je Andrić sarađivao. Takođe sam koristio: Ivo Andrić — bibliografija dela, prevoda i literature, Srpska akademija nauka i umetnosti, Biblioteka, Beograd, 1974. godine; Vjekoslav Lise, „Ivo Andrić, bio-bibliografska kronologija”, Život, 10/1974; Miroslav Karaulac, Rani Andrić, Prosveta, Beograd, […]

Continue Reading

Jozef Škvorecki – Bas saksofon i druge priče o džezu [Knjiga dana]

Jozef Škvorecki – Bas saksofon i druge priče o džezu [Knjiga dana]

| October 16, 2017 | 0 Comments

Jazz’s not dead! – IZ BIBLIOTEKE – Jozef Škvorecki, “Bas saksofon i druge priče o džezu”, (Prosveta, 1986) Piše: Bojan Marjanović „Ako muzika ima više od tri akorda, u pitanju je džez“, rekao je jednom Lu Rid, a u njegovoj pošalici je lepo spakovan moj odnos prema ovom muzičkom pravcu. Zaista, džez za mene predstavlja […]

Continue Reading

Ako ne znaš šta ćeš

Ako ne znaš šta ćeš

| October 16, 2017 | 0 Comments

Ba­vi se ne­čim uno­snim, kad već ne znaš šta ćeš. Oba­vi ne­ki ko­ri­sni po­sli­ćak, ako već ne znaš šta bi ra­dio. Bu­di ne­ko i ne­što, kad se već do­sa­đu­ješ. Uči­ni ne­što, da te ne­lju­di po do­bru po­mi­nju, a lju­di i ona­ko ne zna­ju ni šta bi od se­be, a ni šta će im sop­stve­na sje­ća­nja. […]

Continue Reading

Aristotel – O melanholiji [Tema: Melanholija]

Aristotel – O melanholiji [Tema: Melanholija]

| October 16, 2017 | 0 Comments

Ovaj tekst je preuzet iz časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac (dvobroj 160/161, 2006/2007 g.). Za ovo izdanje, posvećeno melanholiji, tekstove je odabrala, priredila i napisala uvodne komentare Slavica Batos. Ovaj neveliki tekst, pripisivan Aristotelu tokom cele antike i srednjeg veka, najvažniji je izvor svih kasnijih medicinskih i filozofskih spisa koji su se bavili […]

Continue Reading