Recent Articles

Zadovoljstvo – lepa ili ružna reč? [Tema: Loven]

Zadovoljstvo – lepa ili ružna reč? [Tema: Loven]

| February 10, 2016 | 0 Comments

Psihologija zadovoljstva Piše: Nebojša Jovanović Zadovoljstvo-lepa ili ružna reč? Za mnoge ljude je zadovoljstvo reč koja izaziva pomešana osećanja, kaže Aleksandar Loven, u svojoj knjizi “Zadovoljstvo, kreativan pristup životu” S jedne strane, zadovoljstvo je u našem umu povezano sa idejom nečeg “dobrog”. Prijatne senzacije se doživljavaju kao dobre, hrana koja nam prija ima dobar ukus, […]

Continue Reading

Od svih ljudi, baš naši bližnji najradije dovode u sumnju naše zasluge [Tema: Sioran]

Od svih ljudi, baš naši bližnji najradije dovode u sumnju naše zasluge [Tema: Sioran]

| February 10, 2016 | 0 Comments

U mojoj mladosti dešavalo mi se da nedeljama ne sklopim oka. Živeo sam u večnoj javi, uz osećaj da se vreme, računajući sve njegove deliće, zauvek zgomilalo i usredsredilo na mene i tu doživelo vrhunac, trijumf. Naravno, ja sam bio faktor njegovog odmicanja, njegov pokretač i nosilac, uzrok i supstanca, pa sam istovremeno i u […]

Continue Reading

Prilika je rijetka, gdje se pruža valja je prihvatiti [Tema: Kjerkegor]

Prilika je rijetka, gdje se pruža valja je prihvatiti [Tema: Kjerkegor]

| February 7, 2016 | 0 Comments

  Dnevnik zavodnika (6)   svibnja Ah, dijete moje, zašto ne ostaješ mirno stajati ispod vratnica? Tako bi se mogao sablazniti zbog toga, što je neka mlada djevojka pred pljuskom pobjegla u kućnu vežu? I ja tako činim, kada nemam kišobrana, a katkada, kao na primjer sada, i kada ga imam sa sobom. Mogao bih […]

Continue Reading

Rani jadi

Rani jadi

| February 7, 2016 | 0 Comments

  Gospođa majka i gospodin otac umarširali su pognutih glava (savjest je vjerovatno spustila njihova čela), tačno na sveti dan mog rođenja. Majka je dobrodržeća gospođa koja za sobom vucara opojne mirise parfema, dezodoransa i krema, a otac olinjali gospodin bijele kose koji razmišlja o kraju i koncu, ali se nada da još uvijek može…hm. […]

Continue Reading

O postojanju pakla [Tema: Sabato]

O postojanju pakla [Tema: Sabato]

| February 6, 2016 | 0 Comments

Ne znam da li je teoriju koju ću ukratko izložiti na ovim stranicama nekada neko već izložio. Pala mi je na um kao posledica nekih ličnih iskustava i, svakako, pod pritiskom jakih nesvesnih opsesija. Polazim od jedne činjenice, koja je, pošto je činjenica, van svake rasprave – od postojanja predosećaja. Čak i ako prihvatimo da […]

Continue Reading

Pesoini književni likovi [Tema: Pesoa]

Pesoini književni likovi [Tema: Pesoa]

| February 6, 2016 | 0 Comments

  Predgovor Fikcijama međuigre Neke od svojih književnih likova ugradio sam u priče ili podnaslove knjiga, pripisujući sebi ono što oni govore; druge sam u potpunosti projektovao, uz jedini moj trag u vidu priznanja da sam ih stvorio. Dve vrste likova mogu da se podele ovako: kod onih koji stoje apsolutno po strani, sam stil […]

Continue Reading

Zabranjeno sanjanje

Zabranjeno sanjanje

| February 6, 2016 | 0 Comments

Snovi pod Trećim Reichom Charlotte Beradt Disput, Zagreb, 2015.   Antologija snova iz nacističke Njemačke ujedno je fascinantan dokument o životima, strahovima i željama njezinih stanovnika, kao i vrijedno književno djelo Od Artemidora do Freuda, preko sanjarica naših baka i djedova, snovi su uvijek bili nepresušan izvor zanimanja. Oni su postali svojevrsna opsesija Charlotte Beradt, […]

Continue Reading

I bi svjetlost

I bi svjetlost

| February 6, 2016 | 0 Comments

Lampyrus noctiluca Kao larve i mužjaci i ženke hrane se puževima. Ubrizgaju u puža otrovnu tečnost koja razara tkivo, a larva ga zatim u potpunosti isiše. Jedini način na koji mogu međusobno da se privuku je svijetleći organ, smješten u poslednjem segmentu trbuha. Ovaj organ je izuzetno djelotvoran jer skoro 100% upotrebljene energije pretvara u […]

Continue Reading

Tantalište

Tantalište

| February 6, 2016 | 0 Comments

Sva­ko ima svo­ju mu­ku. I sve je ovo jed­no ve­li­ko tan­ta­li­šte, moj otan­ta­lje­ni ze­mlja­če. Ne­ma da­na ko­ji mi že­li­mo, ni bla­žen­stva za ko­jim če­zne­mo. Kao što se do­bro zna. Mu­čio se i Lu­čo­no­ša Taj­no­vi­dac, lov­ćen­ski Pro­me­tej, pa ka­ko da se mi ne mu­či­mo? Bio bi odi­sta gri­jeh taj ži­vo­tić bez mu­ka. Ako i ne­ma mu­ka, […]

Continue Reading

Jesen Miloša Crnjanskog (8) – Ja uopšte nemam nameru da živim [Tema: Crnjanski]

Jesen Miloša Crnjanskog (8) – Ja uopšte nemam nameru da živim [Tema: Crnjanski]

| February 5, 2016 | 0 Comments

Piše: Radovan Popović   Zatočenik doma svog U repunom amfiteatru Filološkog fakulteta u Beogradu, 10. marta 1974. godine, studentima govori o svom stvaralaštvu, o načinu pisanja, o pesnicima i piscima koje je voleo. A u rodnom Čongradu, u Mađarskoj, za koji nije bio emotivno vezan, početkom jula 1974. godine održano je veliko književno veče, njemu […]

Continue Reading