Recent Articles

Nikada ne zaključavam stan

Nikada ne zaključavam stan

| June 17, 2019 | 0 Comments

Nikada ne zaključavam stan Nikada ne zaključavam nebo Niti uzletnice Takve ptice je šteta nastanku uzleta Nikada ne zaključavam na uštrb sebe Jer je isti taj uštrb na njih Nikada ne zaključavam stan Svetinjom ga prijatelji zovu I nikada ne zaključavam Futrolu za naočare Buteljku vina Poštu Emisiju u etrima Ogradu u metrima Dnevnik Osigurače […]

Continue Reading

Muva kategorija

Muva kategorija

| June 17, 2019 | 0 Comments

Koptisale muve ovih dana. Iju li iju. Vele pametari: mora tako u ovo doba godinice, poslije onih silnih kiša… Savaot odvrnuo nebesku česmicu, tako vele pametari, umalo nas podavio. I još dodaju: čudne štete… Savaot zavrnuo česmicu, pa sad pustio muve, tako mu je to po višem rasporedu… Zunzaraju li zunzaraju, a pametari vele: nije […]

Continue Reading

Slepilo i groznica

Slepilo i groznica

| June 17, 2019 | 0 Comments

  niko ne zna šta će se uskoro dogoditi sav net golim okom vidljivi usrani svet užaren od prenadutosti sranja i naklapanja krkljanja i očigledne poremećenosti jedne zamućenosti o mogućoj apokalipsi ne vaskrslih već poludelih niko ne zna šta će se uskoro dogoditi makaze u rukama napraviće već neki rez ili završiti u međunožje Evrope […]

Continue Reading

Niko ne može da zamisli šta znače večeri u tamnicama [Tema: Kami]

Niko ne može da zamisli šta znače večeri u tamnicama [Tema: Kami]

| June 17, 2019 | 0 Comments

  Ima stvari o kojima nikada nisam voleo da govorim. Kad sam dopao zatvora, shvatio sam već posle nekoliko dana da neću voleti da govorim o ovom delu svoga života. Kasnije nisam pridavao važnosti ovom osećanju neprijatnosti. Prvih dana, u stvari, nisam ni bio u zatvoru: nekako neodreneno iščekivao sam da se nešto novo dogodi. […]

Continue Reading

Aleksandar Tišma – Dnevnik 1942–2001 [Knjiga dana]

Aleksandar Tišma – Dnevnik 1942–2001 [Knjiga dana]

| June 17, 2019 | 0 Comments

Piše: Latinka Perović Opis naše epohe iz jednog sasvim ličnog ugla: Aleksandar Tišma: Dnevnik 1942–2001. Knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad 2001, str. 1181. Uvažene kolege, Možda ćete smatrati da svoje slovo, u stvari omaž inspiratoru ovih naših okupljanja, piscu i misliocu Aleksandru Tišmi, počinjem iz suviše udaljene istorijske perspektive. Ali činim to […]

Continue Reading

Dejvid Kristal – Smrt jezika [Knjiga dana]

Dejvid Kristal – Smrt jezika [Knjiga dana]

| June 14, 2019 | 0 Comments

Dejvid Kristal Smrta jezika XX vek, Beograd Dej­vid Kri­stal (David Crystal, 1941) je du­go­go­diš­nji pro­fe­sor na­u­ke o je­zi­ku i tre­nut­no sva­ka­ko je­dan od naj­ve­ćih auto­ri­te­ta na po­lju lin­gvi­sti­ke. Sa­rad­nik je va­žnih struč­nih ča­so­pi­sa, pri­re­đi­vač Kem­brič­ke en­ci­klo­pe­di­je i autor broj­nih ra­do­va iz do­me­na kli­nič­ke lin­gvi­sti­ke, a ba­vio se i pro­ble­mom usva­ja­nja je­zi­ka kod de­ce. Va­žni­je knji­ge: Enciklopedijski rečnik moderne […]

Continue Reading

Salamander [Tema: Fantastična zoologija]

Salamander [Tema: Fantastična zoologija]

| June 13, 2019 | 0 Comments

To nije samo mali zmaj koji živi u vatri, već je takođe (ukoliko ne greši rečnik Španske kraljevske akademije) „insektožderni gmizavac glatke kože, jarke crne boje sa simetričnim žutim mrljama”. Od ta dva vida, poznatiji je bajoslovni, tako da nikoga neće iznenaditi njegovo uvršćivanje u ovu knjigu. U desetom poglavlju svoje Istorije, Plinije izjavljuje da […]

Continue Reading

Kako naučiti srce da se smeje

Kako naučiti srce da se smeje

| June 12, 2019 | 0 Comments

  Uspavaš se kao nebo Probudiš se kao reka I u snu i danju Znaš da te neka Daljina čeka Telo ti je oblak Čas si povetarac Čas si bura Čas zarobljen Kristal I pahulja Sunce te zove Tama ti priča price Nekad se zaglaviš Između zemlje i neba Smeješ se Ta tanka nit Je […]

Continue Reading

Crnjanski i Vavilon Berlin [Tema: Crnjanski]

Crnjanski i Vavilon Berlin [Tema: Crnjanski]

| June 12, 2019 | 0 Comments

Piše: Radivoj Cvetićanin   Život Crnjanskog tekao je te kasne jeseni 1927. bez vidljivih znakova da će na službu u Berlin. Možda je tek njegov članak „Šta sprema jesen u nemačkoj književnosti“, objavljen u Srpskom književnom glasniku 15. novembra, mogao okrenuti pažnju u tome pravcu. U članku se kaže da će jesen „biti vrlo obilna“ […]

Continue Reading

Zohar [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

Zohar [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

| June 11, 2019 | 0 Comments

Zohar Ako neko pročita Zoharovih deset stranica, mora reći: nemoguće je da je ovu knjigu napisao jedan čovek. Verovatno je nekada bilo velikih mudraca koji su saznavali pojedine tajne, bilo je čudno čistih duša kojima bi anđeli došapnuli nešto od najviših znanja neba, i znanja mnogih mudraca, mnogih čistih duša koje je neko prikupio. Tako […]

Continue Reading