Recent Articles

Stanislav Obirek, Zigmunt Bauman – O bogu i čoveku [Knjiga dana]

Stanislav Obirek, Zigmunt Bauman – O bogu i čoveku [Knjiga dana]

| December 5, 2016 | 0 Comments

Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije   Teoretičara Zygmunta Baumana i teologa Stanisława Obireka – i pored razlika u njihovim intelektualnim biografijama – veže ista potraga za odgovorima na pitanje o mjestu Boga u čovjekovu životu. Autori razgovaraju o jednom Bogu i mnogim bogovima, o toleranciji, traženju jedine istine, o vjeri, o tome što je religijska […]

Continue Reading

Goran Trajkovski (Padot na Vizantija, Mizar, Anastasia): Revolt pretopljen u žeđ

Goran Trajkovski (Padot na Vizantija, Mizar, Anastasia): Revolt pretopljen u žeđ

| December 5, 2016 | 0 Comments

Nedavno je u Podgorici boravio kompozitor  i multiinstrumentalista Goran Trajkoski. Nakon rada na muzici za predstavu “Bura” podgoričkog CNP-a u režiji Dejana Projkovskog, naš kolega je razgovarao sa ovim umjetnikom o njegovim pank korjenima, duhovnosti, njegovoj prebogatoj karijeri i onom što od njega tek možemo očekivati Gorane, kada si počeo da se interesuješ za muziku? […]

Continue Reading

Terazijska vatra

Terazijska vatra

| December 5, 2016 | 0 Comments

  U nespokoju, k’o u crnom zamku Znaj samče, Preduboka je škrinja života Teški sarkofag, Koji dijele prokleti i blaženi.   Znaj, da mi što idemo Mrtvačkim hodom Pod olujnim brijezima bivstva Dok nam nad čelima lebdi Crno Nosimo samo sne I jedni druge čuvamo ljubavlju I darujemo pjesmom.   Danilo Đurica

Continue Reading

Čudo svetog Baudolina [Tema: Umberto Eko]

Čudo svetog Baudolina [Tema: Umberto Eko]

| December 5, 2016 | 0 Comments

  Varvari Dante prema Aleksandriji nije bio nežan, u De vulgari eloquentia: praveći pregled dijalekata na poluostrvu, tvrdi da nakostrešeni zvuci koje ispušta narod sa ovih prostora svakako nije italijanski dijalekt i stavlja do znanja da ga jedva priznaje kao jezik uopšte. Pa dobro, mi smo varvari. Ali i to je neka vokacija. Nismo Italijani […]

Continue Reading

Bruno Latour: Nikada nismo bili moderni [Knjiga dana]

Bruno Latour: Nikada nismo bili moderni [Knjiga dana]

| December 4, 2016 | 0 Comments

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije Piše: Darko Polšek     U posljednja tri desetljeća sociologija znanosti i tehnologije postala je respektabilna istraživačka grana na način čudan za “čvrste” znanosti. Isprva su sociolozi znanosti pokušali dokazati kako se sve znanstvene tvrdnje, činjenice, i njihovi produkti mogu objasniti pomoću socijalne determinacije. Kada to nije uspjelo, zato […]

Continue Reading

Fantazmagorija

Fantazmagorija

| December 4, 2016 | 0 Comments

Vetrovi jasno pokazuju pravac a u dvoranama nalazimo mesto. Na pocepanom platnu, ovom upravo pred nama, smenjuju se neme figure.   Kada se ogledamo u očima grotesknih uvaljivača, utiskuju nam ostatke sna i naročitog besa koji projektuje čudesnu nesreću, i poneku srčanu manu.   Naše nebeske zablude, stvaraju sveobuhvatnu sliku beznačajne matematičke konstante. Vetrovi nam nikada jasnije […]

Continue Reading

Blatnjave barice

Blatnjave barice

| December 4, 2016 | 0 Comments

Vo­li­mo blat­nja­ve ba­ri­ce i tu ne­ma li­je­ka. Kao da nam je, Bo­že mi opro­sti, Pe­pa-pra­se rod naj­ro­đe­ni­ji. Uosta­lom po­la­ko, ali si­gur­no, gu­be se raz­li­ke, sve vi­še li­či­mo na ono, a sve ma­nje na se­be. Mo­der­na vre­me­na, šta li, bri­šu de­mo­di­ra­ne raz­li­ke. Čo­vjek me­đu lju­đi­ma, pro­sto-na­pro­sto, ne­ma šta da tra­ži uko­li­ko ne vo­li blat­nja­ve ba­ri­ce. Ma­kar […]

Continue Reading

Herpes i bulldozer i ….

Herpes i bulldozer i ….

| December 4, 2016 | 0 Comments

Margarin i tv serija i kaladont i kiseli kupus i čekić i budilnik i čarape i kolonjska voda i dinamit… Ono što je sigurno u ovome je to što uvek možeš odustati. Kičma i činela i bele pantalone i nokti i nokti i nokti i antilopa i oklopna kola i mirno more i… Prosto treba […]

Continue Reading

Kapi (14) – Promenada je puna svijeta

Kapi (14) – Promenada je puna svijeta

| December 4, 2016 | 0 Comments

Promenada je puna svijeta, šarena i radosna. Uši su im zaglušene muzikom i smijehom. Brundaju basovi prevrele strasti. Odagnavaju je kao priviđenje. A opet, prepredena zebnja zastudi srce, narasta u skrami večeri. Ne smiju pričati o onoj koju su vidjeli. U otvorenom prozoru stare vile ‘’San’’ nagu, dugokosu, upaljenih očiju, dok im lagano maše. Hoće […]

Continue Reading

Sioranove melanholije (4) – U senci manastira, neka potmula tuga [Teme: Sioran; Melanholija]

Sioranove melanholije (4) – U senci manastira, neka potmula tuga [Teme: Sioran; Melanholija]

| December 2, 2016 | 0 Comments

Ovaj tekst je preuzet iz časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac (dvobroj 160/161, 2006/2007 g.). Za ovo izdanje, posvećeno melanholiji, tekstove je odabrala, priredila i napisala uvodne komentare Slavica Batos. Piše: Konstantin Zaharija (četvrti dio) Akedija Odlomci u kojima Sioran izričito govori o akediji nisu brojni. U mladalačkim knjigama, kao i u tekstovima na […]

Continue Reading