Poziv za učešće na nagradnom konkursu: Logo projekta Škola i grad

| January 19, 2016 | 0 Comments

ŠKOLA__GRAD

NVO „Expeditio – Centar za održivi prostorni razvoj“ iz Kotora, u saradnji sa „Zavodom za školstvo Crne Gore“ i NVO „JAS – Jugend Architektur Stadt“ (Grad arhitekture mladih) iz Essena,Njemačka, zajedno su započeli realizaciju projekta ŠKOLA I GRAD. Ovaj projekat ima za cilj osnaživanje djece i mladih kako bi u budućnosti preuzimali aktivniju ulogu u kreiranju svojih gradova i naselja primjenjujući principe održivog razvoja.

Projekat će trajati tri godine i predviđa aktivnosti na povećanju znanja nastavnika/ca i djece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama o planiranju održivih gradova i naselja. Projekat ŠKOLA I GRAD će u značajnoj mjeri unaprijediti implementaciju međupredmetne teme Održivi gradovi i naselja u osnovnim i srednjim školama, kao i programa Obrazovanje za održivi razvoj u okviru područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

U cilju bolje promocije budućih aktivnosti, partneri raspisuju KONKURS za idejno rješenje logo-a projekta ŠKOLA I GRAD.

KO MOŽE UČESTVOVATI NA KONKURSU ?

Konkurs je otvoren za učenike/ce osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori i inostranstvu.

http://www.expeditio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1616%3Apoziv-za-ucesce-na-nagradnom-konkursu-logo-projekta-skola-i-grad&catid=222%3Aschool4city&Itemid=519&lang=sr

Tags: , , ,

Category: Konkursi

About the Author ()

Voli da briše članke...

Leave a Reply

Poziv za učešće na nagradnom konkursu: Logo projekta Škola i grad

by admin time to read: 1 min
0