Trond Berg Eriksen – Seren Kjerkegor, pobožni podrugljivac [Knjiga dana]

| July 24, 2016 | 0 Comments

Seren-Kjerkegor-pobozni-podrugljivac-60440

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije)

Trond Berg Eriksen
Seren Kjerkegor, pobožni podrugljivac
Prevod: Jelena Loma
Broj strana: 490
Povez: Broširan povez
Godina izdanja: 2015.

Za Ludviga Vitgenštajna, Seren Kjerkegor (1813-1855) je najveći mislilac 19. veka. I uistinu, biografija mnogih ideja i misaonih pravaca 19, a naročito 20. veka, ne može se pisati bez pozivanja na ovog heterodoksnog i ekscentričnog danskog filozofa, teologa i „pesnika“. Ali za svog kratkog života (poživeo je svega 42 godine), niko nije verovao da njegove poznoromantičarske strele i koplja, koje je neopisivom energijom bacao na čvrstu tvrđavu Hegelovog ‘sistema’, građanski moral i zvaničnu crkvenu doktinu i praksu, mogu bilo šta uzdrmati i oštetiti. Njegova strastvena misao, svesna svakog momenta paradoksa i patosa ljudske egzistencije, ubrzaće, međutim, njihovu koroziju i kasnije dobiti potvrdu od niza misaonih tokova (egzistencijalizam, hrišćanski personalizam) i važnih mislioca (npr. Hajdegera).

Norveški istoričar ideja Trond Berg Eriksen smešta Serena Kjerkegora u istorijski kontekst (koji je u našoj sredini prilično nepoznat) i nudi novo, iscrpno čitanje Kjerkegorovog stvaralašta. Seren Kjerkegor. Pobožni podrugljivac je intelektualna biografija ovog uticajnog i originalnog mislioca, koja rasvetljava uslove (lične, porodične, kulturne, političke) za nastanak i razvoj njegovih misaonih polazišta, tumači niz njegovih važnih dela i pojmova i otvara poglavlje o Kjerkegorovoj recepciji u evropskoj kulturi. Delo se pojavilo u Norveškoj 2013. godine (200 godina nakon Kjerkegorovog rođenja) i bez sumnje će dugo godina služiti kao jedna od glavnih skandinavskih referentnih studija o Serenu Kjerkegoru.
http://karposbooks.rs/shop/biografeme/trond-berg-eriksenseren-kjerkegor/

Tags: , ,

Category: Notes

About the Author ()

Voli da briše članke...

Leave a Reply

Trond Berg Eriksen – Seren Kjerkegor, pobožni podrugljivac [Knjiga dana]

by admin time to read: 1 min
0