Archive for August, 2012

Konkurs za komentare romana Borislava Pekića

Konkurs za komentare romana Borislava Pekića

| August 14, 2012 | 0 Comments

Izdavačka kuća Laguna raspisala je nagradni konkurs za komentare za svaki od šest romana Borislava Pekića koje je do sada objavila: „Besnilo“, „Atlantida“, „1999“, „Novi Jerusalim“, „Vreme čuda“ i „Kako upokojiti vampira“. Komentari treba da budu ne kraći od tri do četiri rečenice i ne duži od 30. Za svaku od tih šest knjiga biće […]

Continue Reading

Sioran: Tumačenje pada [Tema: Sioran]

Sioran: Tumačenje pada [Tema: Sioran]

| August 14, 2012 | 0 Comments

Svako je od nas rođenjem doneo izvesnu količinu čistote, kojoj je bilo suđeno da se izopači u dodiru s ljudima, kroz ogrešenje o samoću. Jer svako od nas čini sve što može samo da ne bi ostao prepušten samome sebi. Bližnji nije neizbežnost, već zamka pada. Nesposobni da sačuvamo čiste ruke i neiskvarena srca, mi […]

Continue Reading

Kapi – Sve bi ih krvlju poškropio

Kapi – Sve bi ih krvlju poškropio

| August 13, 2012 | 0 Comments

Sve bi ih krvlju poškropio, samo da su izmucali ijednu poganu riječ. I sina i snaju i dožudnika u njenoj utrobi. I spečene svadbare u suknenim odijelima pod suncem na pržini. Brektao je modrog lica dok su mu iz žila isticale uzvrištale pjesme. Našli su ga pod kruškom u prisoju. Tjeme mu nakapavaju teške kaplje […]

Continue Reading

Harms: Nepoznatoj Nataši [Tema: Harms]

Harms: Nepoznatoj Nataši [Tema: Harms]

| August 10, 2012 | 0 Comments

  Čičica sedi čita knjigu kanap mu drži naočari. Treperi sveća, sumagličast vazduh po stranicama šušti. Uzdiše čiča, vlasi gladi i okrajak zagriza stari krnjavim zubima, a hleb mu pod vilicama vrušti. Već zora skida zvezde, gasi fenjere, već je vidno vrlo, već tramvajska se kondukterka po peti put sa pijancem spori već su se […]

Continue Reading

Priče o Silviji – Rekao sam Silviji da griješi

Priče o Silviji – Rekao sam Silviji da griješi

| August 9, 2012 | 0 Comments

Rekao sam Silviji da griješi Rekao sam Silviji da griješi. Ako se previše uživiš u tu ulogu postaćeš to što misliš da si, kao, a nijesi, samo misliš da jesi. Jer jednom sam tako jednog jutra pomislio da sam pisac – pa sam razbarušio kosu, čitao sam da tako treba, i onda pisao i to […]

Continue Reading

Mišel Fuko: Nadzirati i kažnjavati [Tema: Zatvor]

Mišel Fuko: Nadzirati i kažnjavati [Tema: Zatvor]

| August 7, 2012 | 0 Comments

Mišel Fuko je bio frаncuski filozof, pisаc i istoričаr. Rođen je 1926. u Poаtjeu, a umro je 1984. u Pаrizu. Predаvаo je nа College de France, nа kаtedri “Istorijа sistemа mišljenjа”. U svojim delimа se nаjviše bаvi kritikom društvenih ustаnovа. Tаkаv je slučаj i sа delom “Nаdzirаti i kаžnjаvаti”, sа podnаslovom „Nаstаnаk zаtvorа“. Knjigа je […]

Continue Reading

Otkrivanje univerzalne beznačajnosti [Tema: Sioran]

Otkrivanje univerzalne beznačajnosti [Tema: Sioran]

| August 6, 2012 | 0 Comments

Markiza du Deffand liječila je svoju nesanicu čitajući Voltairea, a Cioran je zabavljao svoju čitajući Madame du Deffand. „Bože moj, kako ste sretni i u dobrom društvu kad ste sami sa sobom!“, pisala je ona svom (veoma uglednom) korespondentu. Jer daleko od Ferneya, u svojoj sobi u ulici Saint-Dominique, bila je bez prekida u kandžama […]

Continue Reading

Kapi – Skliznuo je naduven

Kapi – Skliznuo je naduven

| August 4, 2012 | 0 Comments

Skliznuo je naduven niz uglačane konjske sapi. Trlja trbuh gledajući nabijene bisage. Sjeda otpuhujući i čati razvezujući zavežljaj. Vidio ih je u konjskom oku. Onda je osjetio kako mu se zalogaj u ustima mlači.

Continue Reading

Bertrand Rasel

| August 4, 2012 | 0 Comments

Osnovni problem sa svijetom je u tome što su budale previše samouvjerene, a pametni stalno u dilemi.

Continue Reading

Crvena Ema [11] – Španski gradjanski rat

Crvena Ema [11] – Španski gradjanski rat

| August 2, 2012 | 0 Comments

Čak ni kratkotrajni uspjeh lucidno pisane autobiografije Živeći svoj život nije mogao da obnovi reputaciju Eme Goldman. Nastavila je da piše i radi, upozoravajući na pojavu fašizma u Evropi. Kada je počeo Španski građanski rat Ema Goldman se pokrenula. Njena pisma su opet bila puna oduševljenja i želje za borbom. Bio sam u Barseloni kada […]

Continue Reading