Archive for July, 2013

Priče o Silviji – Govorio sam Silviji

Priče o Silviji – Govorio sam Silviji

| July 22, 2013 | 0 Comments

Govorio sam Silviji Govorio sam Silviji da se svakog, apsolutno svakog dana, može desiti da se ne vratim iz šetnje. – Može se desiti da se ja ne vratim sa posla – rekla je Silvija. – Može – rekao sam. Cvijet je proces Silvija, nije neka stvar. Cvijet nikne i uvene, Silvija. Govorio sam i […]

Continue Reading

Alan Ford

| July 17, 2013 | 0 Comments

Ko spava, nije budan!                          

Continue Reading

Utučenost [Tema: Imaginarna mjesta]

Utučenost [Tema: Imaginarna mjesta]

| July 17, 2013 | 0 Comments

Utučenost Oblast u Kraljevstvu mudrosti u kojoj se nikada ništa ne događa niti mijenja. Ona je naseljena Letargijancima koje je teško vidjeti, jer oni poprimaju boju onoga pored čega se nalaze. Zakoni Utučenosti propisuju da je nezakonito razmišljati, misliti o razmišljanju, nagađati, pretpostavljati, rasuđivati, meditirati ili teoretisati. Smijanje je takođe zabranjeno, a smješkanje je dozvoljeno […]

Continue Reading

Za miroljubivu pobunu – Hesel: Pobunite se! (5)

Za miroljubivu pobunu – Hesel: Pobunite se! (5)

| July 17, 2013 | 0 Comments

Piše: Stefan Hesel (Stephane Hessel) Proizvođačka svijest koju zagovara Zapad dovela je svijet u krizu iz koje se može izaći radikalnim raskidom sa politikom »uvijek više« u području finansija, ali takođe u području nauke i tehnologija. Krajnje je vrijeme da prevlada briga za moral, pravdu I trajnu ravnotežu. Jer, prijete nam silne opasnosti, koje bi […]

Continue Reading

Nagrada „Teodor Pavlović“ za najbolju knjigu

Nagrada „Teodor Pavlović“ za najbolju knjigu

| July 16, 2013 | 0 Comments

Banatski kulturni centar i Crkvena opština Dragutinovo iz Novog Miloševa u saradnji sa Maticom srpskom iz Novog Sada, pod pokroviteljstvom Opštine Novi Bečej i Mesne zajednice Novo Miloševo, organizuju kulturnu manifestaciju „Dani Teodora Pavlovića“ koja će se 14. put održati u Novom Miloševu, rodnom mestu Teodora Pavlovića, značajnog kulturnog pregaoca srpskog naroda, od 25. do […]

Continue Reading

Konkurs za strip esej

Konkurs za strip esej

| July 15, 2013 | 0 Comments

Izdavačka kuća Rosencrantz objavila je nagradni konkurs za strip esej čiji sadržaj treba da bude prikaz ili kritički osvrt na jedno od njenih izdanja iz 2013. godine. Esej treba ba bude napisan na tri do pet stranica kucanog teksta (Times New Roman 12pt, dvostruki prored, margine 2,5 cm). Eseje slati na adresu info@rosencrantz.rs do 15. septembra 2013. […]

Continue Reading

Kapi – Želio je da spase Moniku.

Kapi – Želio je da spase Moniku.

| July 15, 2013 | 0 Comments

Želio je da spase Moniku. Da je otme iz kužne venecijanske truleži, da je sakrije od bolesnih nebesa. Poslao je Moniku u srce Evrope. Monika je u Pragu otvorila bordel’’Crna ruža’’. Gladila je stomačić pun isklijalog slovenskog sjemena. On osjeća razjedene desni, pogled mu truli. Jedino što ih spaja je opna neba koje podsjeća na […]

Continue Reading

Znači, ti bi da budeš pisac? [Tema: Bukovski]

Znači, ti bi da budeš pisac? [Tema: Bukovski]

| July 13, 2013 | 0 Comments

Ako ne navire iz tebe bez obzira na sve i ne pokušavaj. Ako se ne pojavi iz čista mira iz tvoga srca, tvog uma, tvojih usta iz tvojih muda i ne pokušavaj. Ako moraš da sjediš satima buljeći u monitor ili pogrbljen nad pisaćom mašinom, tražeći riječi i ne pokušavaj. Ako to radiš zbog novca […]

Continue Reading

Zdravo. Moje ime je Ed Snouden.

Zdravo. Moje ime je Ed Snouden.

| July 13, 2013 | 0 Comments

Prenosimo u cjelini Snoudenovu izjavu, koja je juče, 12. jula, objavljena na sajtu Vikiliks: Zdravo. Moje ime je Ed Snouden. Prije nešto više od mjesec dana imao sam porodicu, dom iz snova i komforan život. Takođe, imao sam mogućnost da bez ikakvog naloga pratim vašu komunikaciju, svačiju komunikaciju, u svako doba dana i noći. To […]

Continue Reading

Kihotizam

Kihotizam

| July 12, 2013 | 0 Comments

  Do­ja­ha­lo je vri­je­me su­ro­ve sve­de­no­sti: ne­ko­me dan, ne­ko­me noć, jed­ni­ma strah, dru­gi­ma moć. Nji­ma vje­tre­nja­če i vje­tar, na­ma iz­mo­žde­ni ki­ho­ti­zam. Ki­ho­ti­zam je re­ci­div. Kad vas za­svr­bi ži­vot na le­đi­ma lip­sa­log klju­se­ta, sa­svim ovlaš, mo­že se me­di­ti­ra­ti. U su­mrač­je se sla­bo vi­di, a naj­du­blja noć za­kri­lje­na so­vom glu­va­rom ne­kad je bi­la pred­ska­zni­ca zo­re. Zo­rom, omla­đe­no […]

Continue Reading