Archive for July, 2014

Zbog čega se ratovalo 1914.  [Tema: Veliki rat]

Zbog čega se ratovalo 1914. [Tema: Veliki rat]

| July 28, 2014 | 0 Comments

Piše: Filip Švarm Za Vladimira Iljiča Lenjina krvoproliće započeto 28. jula 1914. bilo je u dotadašnjoj istoriji najveći imperijalistički obračun oko preraspodele kolonija zarad pljačke i kao takav – apsolutno neprihvatljiv i nepravedan. Međutim, svako pravilo ima izuzetak. Ovde je to slučaj Srbije i Crne Gore; za ove dve države Lenjin je smatrao da vode […]

Continue Reading

Rodoljub Čolaković: Rentijer revolucije

Rodoljub Čolaković: Rentijer revolucije

| July 28, 2014 | 0 Comments

Piše: Momčilo Đorgović Japanski ambasador u Bosni i Hercegovini Hideo Jamazaki javno se pre neki dan zgrozio nad životnim stilom aktuelnih bosanskih političara. Kite se bespotrebnom policijskom pratnjom da bi mogli, kako primećuje, da “brzom i bezobzirnom vožnjom” ugrožavaju učesnike u saobraćaju. Japanci su vrlo učtiv narod, disciplinovani i civilizovani, pa koliko je ta obest […]

Continue Reading

Oda vešalima i komentari [Tema: Crnjanski]

Oda vešalima i komentari [Tema: Crnjanski]

| July 26, 2014 | 0 Comments

Oda vešalima Što ste crna kao krst? I masna ko mesarska vrata? Ta senka vam liči na mač čvrst, a skuplja ste od zlata. Što se krijete u robijaški vrt i cvetate iza zida? Još nas ima što volimo smrt i na vama visiti – od stida. Što ne bi pošla na vrhunce, ko kraljevi […]

Continue Reading

Čuvar stada IX – Istinu znam i srećan sam [Tema: Pesoa]

Čuvar stada IX – Istinu znam i srećan sam [Tema: Pesoa]

| July 26, 2014 | 0 Comments

IX Ja sam čuvar stada. Stado su moje misli A moje su misli svi opažaji. Mislim očima i ušima I rukama i nogama I nosom i ustima. Misliti jedan cvet znači videti ga i omirisati A pojesti neki plod znači saznati njegov smisao. Zato, kad se po vrelom danu Rastužim od silnog uživanja, I izvalim […]

Continue Reading

Kataloniji u čast (11) [Tema: Orvel]

Kataloniji u čast (11) [Tema: Orvel]

| July 25, 2014 | 0 Comments

11 Nikad neće biti moguće donijeti potpuno točan i nepristran prikaz barcelonskih borbi, zato što nužni podaci ne postoje. Budući povjesničari neće se imati na što osloniti, osim velikih količina optužbi i partijske propagande. I ja sam imam malo podataka osim onoga što sam vidio vlastitim očima ili čuo od svjedoka za koje vjerujem da […]

Continue Reading

Čovek koji je jeo smrt (5) [Tema: Pekić]

Čovek koji je jeo smrt (5) [Tema: Pekić]

| July 25, 2014 | 0 Comments

Priča je štampana u knjizi Novi Jerusalim, Beograd, Nolit, 1988, © Borislav Pekić Jedne se večeri, po završenom poslu, umesto u potkrovlje na spavanje, uputi predgrađu Saint-Antoine. Bio je mlak, pljuskom ovlažen jesenji sumrak, tek prožet žutilom prvih fenjera. Vazduh je gust, težak za disanje. Perika se opušta. Za visoke potpetice hvata se lišće, noga, […]

Continue Reading

Pučina plava spava

Pučina plava spava

| July 25, 2014 | 0 Comments

Kul­tur­no je ovo lje­to. Baš ona­ko pri­stoj­no. Nas su, či­ni mi se, uči­li da su kul­tu­ra i pri­stoj­nost slič­ne ka­te­go­ri­je. Ma­da kul­tu­ra mo­že bi­ti i ne­pri­stoj­na. Naš kul­tur­ni, pa i ci­vi­li­za­cij­ski am­bi­jent ni­je baš oli­če­nje pri­stoj­no­sti i smjer­no­sti. Vi­še nam li­či na ha­o­tič­ni per­for­mans, na po­lu­a­ma­ter­ski ko­mad sa pje­va­njem, pu­ca­njem i sa mno­gim fol­klor­nim na­tru­ha­ma. […]

Continue Reading

Ko je kriv?

Ko je kriv?

| July 25, 2014 | 0 Comments

Piše: Jakob Augstein Raketa pogađa avion. Ljudi umiru. Životi uništeni. Porodice razorene. Prijateljstva ugašena. Saosećanje celog sveta. Svako od nas je mogao da izgubi život na letu MH17. Gde ima patnje, mora da postoji i krivica. A gde ima krivice, postoje i krivci. Oni moraju da budu kažnjeni. Krivac? Mnogi na Zapadu su ga prepoznali […]

Continue Reading

Palestince se gura u terorizam, a Izraelce u fašizam

Palestince se gura u terorizam, a Izraelce u fašizam

| July 24, 2014 | 0 Comments

Piše: Zlatko Dizdarević Teško je danas, 66 godina od odluke da se stvore Izrael i Palestina, s običnim ljudima po svijetu razgovarati o tome zašto Palestine nema. Slično je, premda ne isto, razgovarati i o Izraelu kojeg itekako ima. Teško je zato što apsolutno najveći broj tih razgovora u startu polazi od emocija, osjećaja za […]

Continue Reading

Kapi – Stanislav Švejk je bio manji od makovog zrna

Kapi – Stanislav Švejk je bio manji od makovog zrna

| July 24, 2014 | 0 Comments

Stanislav Švejk je bio manji od makovog zrna, a lakomiji od vrapca. Ptičica i zrno stalno su u njemu prebivali. Čuvao je zrno od nasrtljivog vrapca i danju i noću. Samo jednom se opustio na klupici u parku. Mlako veče ga je omamilo, a ćuk uspavao. Vrabac je iskoristio dremež, kljucnuo zrno i odletio. Tako […]

Continue Reading