Archive for October, 2014

Vladaj, vlado!

Vladaj, vlado!

| October 31, 2014 | 0 Comments

Kao pr­vo, po­li­ti­ča­ra bi tre­ba­lo da od­li­ku­je pot­pu­na če­sti­tost (pra­ved­nost). Po­sje­du­ju­ći nju, on je imun na opa­snost od ko­rup­ci­je i ne­po­ti­zma kao pri­vi­le­go­va­nja ro­đa­ka i lič­nih (par­tij­skih) pri­ja­te­lja. Ka­ko bi po­li­ti­čar bio do­bar, vr­le pri­ro­de, on mo­ra po­sje­do­va­ti sen­zi­bil­nost za in­te­res svo­jih gra­đa­na i za ne­vo­lje ko­je po­ga­đa­ju na­rod, po­ve­za­no sa smje­lo­šću da, uko­li­ko je […]

Continue Reading

Kako odoleti Milu

Kako odoleti Milu

| October 31, 2014 | 0 Comments

  Piše: Marko Milačić Umesto da se druga Srbija dodiruje sa prirodnim saveznikom – drugom Crnom Gorom, onom koja besomučno priziva smenjivost vlasti, demokratiju i slobodno društvo. Ne, čini se da joj je bliža adresa – prva Crna Gora. Prva familija. Đukanović i njegovi Tužna je to i farsična istina o istoriji, politici i narodima: […]

Continue Reading

Nije moglo zanimljivije – Kopenhagen

Nije moglo zanimljivije – Kopenhagen

| October 30, 2014 | 0 Comments

  Kopenhagen Prvo sam bila tužna što uopšte dolazim. Prvih nekoliko dana sam šetala okolo sa potpunim „baš mi je svejedno kad on nije tu“ stavom. Odvikavanje od spavanja udvoje je kao skidanje sa kafe ili cigara ili viskija ili… Oporavak ne prija. Međutim, nakon ovoliko rastanaka, utvrdila sam ponešto o procesu: treba mi sedam […]

Continue Reading

Anarhija je moguća (13) Ako nema plata, šta je podsticaj za rad? [Tema: Anarhizam]

Anarhija je moguća (13) Ako nema plata, šta je podsticaj za rad? [Tema: Anarhizam]

| October 30, 2014 | 0 Comments

Piše: Peter Gelderloos Neki se brinu da, ako ukinemo kapitalizam i rad za plaću, nitko više neće raditi. Istina je da bi rad kakav danas postoji za većinu ljudi prestao postojati, ali društveno koristan rad nudi brojne poticaje mimo plaće. Ako ništa drugo, dobivanje novca za nešto čini to manje ugodnim. Otuđenje rada koje je […]

Continue Reading

Konkurs za prvi broj književnog časopisa „Trideset tri“

Konkurs za prvi broj književnog časopisa „Trideset tri“

| October 28, 2014 | 0 Comments

  „Klepsidra izdavaštvo“ pokreće novi književni časopis „Trideset tri“. Časopis je zamišljen kao prostor za prezentiranje književnih radova mladih autora (do 33 godine) s područja bhsc jezika i šire. Časopis će zasad imati sljedeće rubrike: Preporučena pošta (preporuke poznatih pisaca za djela mladih pisaca, uz nekoliko neobjavljenih pjesama, pričom ili ulomkom iz romana autora koji su […]

Continue Reading

Vedrina koja strahovito blista, podnevna vedrina [Tema: Hamvaš]

Vedrina koja strahovito blista, podnevna vedrina [Tema: Hamvaš]

| October 28, 2014 | 0 Comments

Mađarski Hiperion SEDAMNAESTO PISMO Bez slave, bez uspeha, bez ljubavi, bez prijatelja, bez zajednice. Eto, to su manjkovi na kojima se u osami moj život mogao da ostvari. Moja vedrina je izvirala iz ovog mnoštva tuge, moj trijumf iz ovog mnoštva poraza, moj mir iz mnoštva ovih bitaka i moje znanje iz ove potpune osame. […]

Continue Reading

Otac Tadej

| October 28, 2014 | 0 Comments

Kakve su ti misli, takav ti je život.                          

Continue Reading

Nakon snova i nadanja

Nakon snova i nadanja

| October 28, 2014 | 0 Comments

Da li postoji alternativa – horizont nade? Koliko daleko može ići otuđenje? Da li društveni sitem postaje dominantno virtuelna kategorija – relativna stvar? Šta su danas socijalizam, kapitalizam, liberalizam? Ako sam socijalista u Njemačkoj, da li sam socijalista u Srbiji ili Crnoj Gori? Je li internacionalizam – globalizacija ako sam komunista u Kini a nijesam […]

Continue Reading

Subverzivni potencijal Karlosa Kastanede

Subverzivni potencijal Karlosa Kastanede

| October 27, 2014 | 0 Comments

Piše: Lana Bunčić Stari-novi prijepori oko autentičnosti Castanedine antropologije Sveučilište u Kaliforniji objavilo je 1968. godine knjigu studenta antropologije Carlosa Castanede,Učenje Don Juana: znanje Yaqui Indijanaca. Gotovo istodobno pokrenuta je jedna od najvećih kontroverzi u antropologiji – jesu li Castanedine knjige (sveukupno njih dvanaest) zaista izvještaj s terenskog rada i susreta sa šamanom ili su toliko majstorski […]

Continue Reading

Peko Dapčević (2): Između zvijezdanog neba i mirisne loze

Peko Dapčević (2): Između zvijezdanog neba i mirisne loze

| October 27, 2014 | 0 Comments

Piše: Momčilo Đorgović Kant je govorio da ga zadivljuje zvezdano nebo nad njim i moralni zakon u njegovom srcu. A Peko je među zvijezdama na nebu tražio “onu našu koja nas vodi”, da nam zatreperi dok “ispijamo mirisnu lozu i crmnički crnjak”. Sada bismo posle 130 godina mogli konačno da zaključimo da pompezna, i uvek […]

Continue Reading