Archive for March, 2015

Ovaj čovek ne laska, ne voli da laže, nikoga ne podstiče na gluposti [Tema: Hamvaš]

Ovaj čovek ne laska, ne voli da laže, nikoga ne podstiče na gluposti [Tema: Hamvaš]

| March 31, 2015 | 0 Comments

Lajoš Sabo, ili jedini sistem – I deo Lajoš Sabo je strasni čitač novina. Nema tako proste izjave za štampu koju ne bi mogao protumačiti s naročitim značajem. Izgradio je čak i teoriju o tome kako je čovekova informisanost pouzdana tek u slučaju ako sa stvarima održava neprekidan kontakt i do poslednjeg trenutka je obavešten […]

Continue Reading

Garavi sokak – Vlajko [Tema: Antić]

Garavi sokak – Vlajko [Tema: Antić]

| March 31, 2015 | 0 Comments

VLAJKO Uvek kad se igramo, meni kažu: bićeš konj, i ja — šta ću: moram. I još neki budu konji, a ostali sednu nam na leđa, pa se tako trkamo. Mi, koji smo konji, dok trčimo do cilja, u konje se pretvorimo, majke mi. I srce nam konjsko. I mozak nam konjski. I oči nam […]

Continue Reading

Rani jadi – Čovek koji je dolazio izdaleka [Tema: Kiš]

Rani jadi – Čovek koji je dolazio izdaleka [Tema: Kiš]

| March 31, 2015 | 0 Comments

Tri dana i tri noći su prolazili vojnici ispred naše kuće. Možete li da zamislite koliko je to vojnika kada tri dana i tri noći prolaze ispred vaše kuće bez prestanka! Išli su peške i na kolima, na konjima i kamionima. Tri dana i tri noći. A ja sam celo to vreme stajao u zaklonu […]

Continue Reading

Terajući se iz laži, u grob ću se oterati [Tema: Duško Radović]

Terajući se iz laži, u grob ću se oterati [Tema: Duško Radović]

| March 31, 2015 | 0 Comments

MALI VELIKI ŽIVOT DUŠANA RADOVIĆA 08 DUŠAN Radović je vodio više borbi odjednom. Umesto da duplira staž, duplirao je borbe. Narvirala ga je ljudska glupost i, mada je znao da je beskrajna, nije se s tim živ mirio. Ni posle smrti neće. Sve je činio da se ljudska glupost i ljudska pokvarenost ne udruže i […]

Continue Reading

Pošta (8) – Svukаo sаm se, uvukаo u krevet i otvorio još jedno pivo [Tema: Bukovski]

Pošta (8) – Svukаo sаm se, uvukаo u krevet i otvorio još jedno pivo [Tema: Bukovski]

| March 28, 2015 | 0 Comments

3 Ondа su me zvаli u kаdrovsko, dole, u Sаveznu uprаvu. Pustili su me dа čekаm  uobičаjenih 45 minutа ili sаt i po. I zаtim: „G. Kinаski?” – reče glаs. „Ahа”, rekoh. „Uđite.” Čovek me je odveo do jednog stolа. Sedelа je tаmo jednа ženа. Izgledаlа je pomаlo  seksi, klizedi u 38.-u ili 39.-u, аli […]

Continue Reading

Trojka i trougao postojali su pre nego što su se pojavili ljudi [Tema: Sabato]

Trojka i trougao postojali su pre nego što su se pojavili ljudi [Tema: Sabato]

| March 28, 2015 | 0 Comments

Pitagora Kао i sve istorijske ličnosti, Pitagora je entitet koji se širi u prostoru i vremenu van svojih telesnih granica i posle svog fizičkog raspada. za potonja vremena, Pitagora, koji se rodio na ostrvu Samosu, a umro u Metapontu, gotovo da i nije zanimijiv, to je lažni Pitagora koji mora biti da je izgovarao rečenice […]

Continue Reading

Selfi bluz

Selfi bluz

| March 27, 2015 | 0 Comments

  Đa­vo­le, ka­ko smo li­je­pi, ka­ko smo slat­ki, ka­ko smo opa­sni, su­ro­vi, svi­re­pi, ka­ko smo po­seb­ni, ka­ko smo bez­bri­žni, la­ki, ne­žni, ka­ko smo ra­to­bor­ni, ka­ko smo is­ku­li­ra­ni, ka­ko smo na be­lom i cr­nom u isti mah… Đa­vol­či­ću, ka­ko smo isti kao dru­gi, ka­ko smo po­seb­ni, ka­ko nas se ni­šta ne ti­če, ka­ko nas bo­li du­pe, […]

Continue Reading

Toma Piketi: Kapital u XXI veku

Toma Piketi: Kapital u XXI veku

| March 26, 2015 | 0 Comments

Piše: prof. dr Radovan Pejanović Na početku, ističem da je izdavanje ove knjige izdavački poduhvat “Akademske knjige”, vredan čestitanja i pohvala. Ponosan sam što sam urednik ovog, kao i prethodnog dela (Dž. Štiglic Slobodan pad) knjiga kapitalnih vrednosti. U oceni ove knjige treba, pre svega, poći od dva pitanja: ko je pisao ovu knjigu i o […]

Continue Reading

A zatim sam shvatio, da ja i jesam svet [Tema: Harms]

A zatim sam shvatio, da ja i jesam svet [Tema: Harms]

| March 26, 2015 | 0 Comments

Slučajevi TEVS Govorio sam sebi da vidim svet. Ali ceo svet je bio nepristupačan mome pogledu, i video sam samo delove sveta. I sve, što sam video, nazivao sam delovima sveta. I ja sam posmatrao osobine tih delova, i posmatrajući ih, stvarao sam nauku. Shvatio sam da postoje razumne i nerazumne osobine u tim delovima. […]

Continue Reading

Rani jadi – Konji [Tema: Kiš]

Rani jadi – Konji [Tema: Kiš]

| March 26, 2015 | 0 Comments

Dečak je ležao poleđuške na drvenom sanduku i zurio u oblake dima što su se vukli po tavanici. Iz dima bi se katkad pojavile crne masne grede s kojih se cedila čađ, sjajna i gusta. Iz limenog šporeta vetar bi u naletima isterivao pramenove dima, koji bi za tenutak zalepršali oko visokog tankog čunka, kao […]

Continue Reading