Archive for July, 2015

Danilo Kiš između poetike i politike (3) – Ljudi postaju važni tek onda kad nestanu [Tema: Kiš]

Danilo Kiš između poetike i politike (3) – Ljudi postaju važni tek onda kad nestanu [Tema: Kiš]

| July 31, 2015 | 0 Comments

Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović III dio   Vladimir Arsenijević: Sa nama su i dva gosta iz Poljske. Sa moje leve strane je Kšištof Varga. […]

Continue Reading

Biografija (4) – Učitelji su voljeli tog skromnog, tihog i dobrog učenika [Tema: Kafka]

Biografija (4) – Učitelji su voljeli tog skromnog, tihog i dobrog učenika [Tema: Kafka]

| July 31, 2015 | 0 Comments

Piše: Nicholas Murrey Biografija IV dio Krajem devetnaestog stoljeća Česi su Nijemce doživljavali kao vladajuću klasu. Češki pisac Pavel Eisner o tome kaže: činilo ih je njemačko ili strano plemstvo, imenovano na visoke ili srednje položaje u vlasti, oficiri u praškom garnizonu, industrijalci i veletrgovci, drugi bogataši visoke buržoazjje, profesori sa Sveučilišta i Tehnološkog instituta, […]

Continue Reading

Osmjeh koji pobjeđuje crne slabosti naših strahova [Tema: Dado]

Osmjeh koji pobjeđuje crne slabosti naših strahova [Tema: Dado]

| July 31, 2015 | 0 Comments

Piše: Patrik Valdberg Svet rane zore, beskrvne bledoće, u kojem se prigušeno tope bledozelene, limun žute, mišje sive, umiruće ružičaste; vazduh proziran i dubok, za koji bi se reklo da je opran, ispran rosama; bela izjednačujuća svetlost, neprijatelj svake senke, paleći panoramski prostor čija armatura jeste miran pejzaž normadijokog Vensena: takav je dekor, uznemirujuće prijatnosti, […]

Continue Reading

Ako si oštrouman, ne možeš živjeti, ne možeš stati ni na čiju stranu, ne možeš ni u čemu sudjelovati [Tema: Sioran]

Ako si oštrouman, ne možeš živjeti, ne možeš stati ni na čiju stranu, ne možeš ni u čemu sudjelovati [Tema: Sioran]

| July 31, 2015 | 0 Comments

51 Srž trajanja je dosada, dok je očaj srž borbe u trajanju. Ljudi u nešto vjeruju ne bi li zaboravili tko su. Zakapaju se u ideale, gnijezde se u idolima i ubijaju vrijeme raznim vrstama vjerovanja. Ništa im ne bi teže palo nego da se probude na hrpi svojih slatkih laži, licem u lice s […]

Continue Reading

Skorup i kokain

Skorup i kokain

| July 31, 2015 | 0 Comments

Tra­di­ci­o­nal­no ne­ma­mam pa­met­ni­ja po­sla i tra­di­ci­o­nal­no ni­je­sam na pla­ži jer ovo i ni­je za pla­žu, vi­še je za te­šku gnja­va­žu. U ne­kim be­o­grad­skim no­vi­na­ma, a iz pe­ra M. Lo­vri­ća pro­či­tah: U na­šem slu­ča­ju reč je o ru­skom bor­šču i bri­sel­skom pro­ke­lju pre­li­ve­ni­ma do­ma­ćom šlji­vo­vi­com, ne­mač­kim pi­vom i ame­rič­kim bur­bo­nom i spra­vlje­nim u ne­koj ile­gal­noj arap­skoj […]

Continue Reading

Traktat o manekenima  ili  Druga knjiga Postanja [Tema: Bruno Šulc]

Traktat o manekenima ili Druga knjiga Postanja [Tema: Bruno Šulc]

| July 30, 2015 | 0 Comments

Demijurg – govorio je moj otac – nema monopol stvaranja – stvaranje je privilegija svih duhova. Materiji je data beskrajna plodnost, neiscrpljiva životna snaga iskušenja koja nas mami da nečemu dajemo formu. U dubini materije formiraju se nejasni osmesi, stvaraju se napetosti, zgušnjavaju se probe oblika. Cela materija se talasa od beskrajnih mogućnosti koje kroz […]

Continue Reading

Ali zadivljujuće je to što se čovek i dalje bori uprkos svemu [Tema: Sabato]

Ali zadivljujuće je to što se čovek i dalje bori uprkos svemu [Tema: Sabato]

| July 30, 2015 | 0 Comments

Nauka i mašina su, konačno, otkrile nove estetske vidike: dobar deo savremene umetnosti, i sav apstraktni i konstruktivistički pokret, rezultat su novog mentaliteta. Sama mašina je napokon stvorila lep univerzum funkcionalnih oblika. Arhitektura je dala svoje mašine za život i svoje impresivne apstraktne strukture nebodera. Ali, kao što je mašina počela da se oslobađa od […]

Continue Reading

Čuvar stada XXXVII – Obuzima me u tom času neka neodređena žalost [Tema: Pesoa]

Čuvar stada XXXVII – Obuzima me u tom času neka neodređena žalost [Tema: Pesoa]

| July 28, 2015 | 0 Comments

  XXXVII Kao neka ogromna mrlja prljave vatre Sunce što zapadu klone zadržava se na oblacima koji ostaju. Neki nejasni zvuk dopire kroz savršeno tiho veče. Mora da to voz prolazi u daljini. Obuzima me u tom času neka neodređena žalost i neka spokojna želja Što se namah javi pa umine. Tako ponekad i na […]

Continue Reading

Garavi sokak – Anđa [Tema: Antić]

Garavi sokak – Anđa [Tema: Antić]

| July 28, 2015 | 0 Comments

Anđa Kako: cigansko dete, pa da ima plavu kosu? Kako to? Ko je Anđu uvračao: plava kosa — plave oči? — Niko ne zna čija sam. mesto oca mog i moje matere, češljao me vetar žut od hmelja. Eto zašto imam plavu kosu. Gledala sam u nebo. Gledala sam duže od sve druge dece. Glava […]

Continue Reading

Ulazi Dionis (1) – Dionis je donosio ludilo, anarhiju i revolucionarnost [Tema: Pozorište]

Ulazi Dionis (1) – Dionis je donosio ludilo, anarhiju i revolucionarnost [Tema: Pozorište]

| July 28, 2015 | 0 Comments

Ronald Harvud: Istorija pozorišta – drugi dio Ulazi Dionis 1 Pre dve i po hiljade godina, na padini jednog brežuljka u Atini rođena je drama kao umetnost. Nikada ranije, a možda i nikada posle, toliko pozorišne energije nije bilo oslobođeno na samo jednom mestu: njena vitalnost izražavala je radost i zgranutost jednog društva koje je […]

Continue Reading