Archive for January, 2016

Osveta je gorka [Tema: Orvel]

Osveta je gorka [Tema: Orvel]

| January 31, 2016 | 0 Comments

Kad god pročitam izraze »procesi ratnim krivcima«, »kažnjavanje ratnih zločinaca« i tome slično, prisjetim se nečega što sam početkom ove godine vidio u logoru ratnih zarobljenika u južnoj Njemačkoj. Jednom dopisniku i meni logor je pokazivao maleni bečki Židov koji je bio uvojačen u odjel američke vojske za ispitivanje zatvorenika. Bio je to čio, plavokos, […]

Continue Reading

Pariz

Pariz

| January 30, 2016 | 0 Comments

  Oblaci se rasturaju kao ovčice, mlado sunašce blještavilom plavi Pariz. Sjedim u kafeu pod mlazom svjetlosti opijen, umrtvljen. Zvecka led u čaši koju prinosim drhtavom rukom. Žućkasta tečnost pojačava osjećaj tupe mučnine. Tromi pogled luta unaokolo. Muška izbrijana lica umivena svježinom, ženska svjetlucaju pahuljastom nježnošću, miris kafe, kroasana, tople čokolade, djeca izmilovanih kosica klate […]

Continue Reading

Heroji

Heroji

| January 30, 2016 | 0 Comments

Polyommatus icarus Širom svijeta rasprostranjena porodica. U svim djelovima svijeta teško da se može izaći iz kuće za toplih dana, a da se ne vide razne vrste plavih i bakrenastih leptira. Mali, krhki leptiri. Donje strane krila obično su ocrtane sa jednim ili više nizova finih tamnih mrlja. Obično po rubu imaju niz narandžastih ili […]

Continue Reading

Kaktus koji govori i broji [Tema: Tajni život biljaka]

Kaktus koji govori i broji [Tema: Tajni život biljaka]

| January 30, 2016 | 0 Comments

Pišu: Piter Tompkins i Kristofer Bird (XII nastavak) U svibnju 1973. godine Byrd je počeo pripremati novi pokus. Radilo se o pokušaju da se instrumenti priključe na minijaturne listove biljke nazvane osjetnica (Mimosa pudica), koji su tako osjetljivi da se zatvore na najmanji dodir. Byrd je pošao od pretpostavke da će, upotrebi li sasvim tanke […]

Continue Reading

Volio bih da te ne volim

Volio bih da te ne volim

| January 30, 2016 | 0 Comments

A mo­žda i ne bih. Sve je re­la­tiv­no i ne­si­gur­no. Kad je ri­ječ o na­šim ži­vo­ti­ma. Sve je ap­so­lut­no i ga­ran­to­va­no. Kad je ri­ječ o nji­ho­voj ku­kav­noj vla­da­vi­ni. Zna­či da je si­gur­no i da će jed­nom pa­sti. Kao što pa­da sve što je pa­de­ni­ju sklo­no. Kao što re­če jed­nom onaj pje­snik. Srp­ski. Na­ža­lost, ve­li­ki su […]

Continue Reading

Umetnici bi morali biti osuđeni, u ime Istine, kao filozofski falsifikatori [Tema: Sabato]

Umetnici bi morali biti osuđeni, u ime Istine, kao filozofski falsifikatori [Tema: Sabato]

| January 28, 2016 | 0 Comments

Logika i Grci Skladan Grk je izum XVIII veka, i ulazi u sastav arsenala opštih mesta kojem pripadaju i britanska flegma i francuski odmeren duh. Smrtonosne i turobne grčke tragedije bile bi dovoljne da razveju tu glupost, kada ne bismo imali više filozofske dokaze, a naročito izumevanje platonizma. Svaki čovek priziva ono što nema, pa […]

Continue Reading

Seoski lekar [Tema: Kafka]

Seoski lekar [Tema: Kafka]

| January 28, 2016 | 0 Comments

Bio sam u velikoj neprilici: predstojilo mi je hitno putovanje; težak bolesnik očekivao me u selu udaljenom deset milja; jaka vejavica ispunjavala je široko prostranstvo između mene i njega; imao sam kola,laka, s velikim kotačima, baš kakva su potrebna na našim cestama;umotan u bundu, s kovčežićem s instrumentima u ruci, stajao sam već u dvorištu, spreman […]

Continue Reading

Tek velika bol je poslednji oslobodilac duha [Tema: Niče]

Tek velika bol je poslednji oslobodilac duha [Tema: Niče]

| January 28, 2016 | 0 Comments

Vesela nauka (1) Predgovor drugom izdanju 1. Ovoj knjizi možda nije potreban samo predgovor; i, konačno ostala bi još sumnja da li neko, a da nije doživeo nešto slično, može da se predgovorima približi doživljaju ove knjige. Čini se da je napisana jezikom jugovine: u njoj su nadmenost, nemir, protivrečnost, aprilsko vreme, pa se isto […]

Continue Reading

Svako umetničko delo je primer odricanja  [Tema: Hamvaš]

Svako umetničko delo je primer odricanja [Tema: Hamvaš]

| January 28, 2016 | 0 Comments

  Tangi, ili mistika logike (1) Pisci teorije umetnosti, i to ne baš oni najlošiji, tvrde da veliki deo slikara, i to baš onaj najbolji, tokom celog života, u bezbrojnim variranjima slikaju jednu jedinu sliku. Kao što i muzičari i pesnici pišu jedno delo. Po svoj prilici zbog toga što značajan umetnik nikada ne slika […]

Continue Reading

Danilo Kiš između poetike i politike (14) – Kako su nas zloupotrebili i ubili. I Kiša. I sve nas [Tema: Kiš]

Danilo Kiš između poetike i politike (14) – Kako su nas zloupotrebili i ubili. I Kiša. I sve nas [Tema: Kiš]

| January 28, 2016 | 0 Comments

  Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović XIV dio Vladimir Arsenijević: Preostaje mi bizarna uloga da najavim samog sebe. Ne znam kako je došlo do toga da moderator […]

Continue Reading