Archive for February, 2016

Jergović: ‘Ravno do dna’ ili ljeto kada su se djeca učila radničkom životu

Jergović: ‘Ravno do dna’ ili ljeto kada su se djeca učila radničkom životu

| February 29, 2016 | 0 Comments

Ljeto 1981. provodio sam u poslu. Dizao sam se u četiri ujutro, da bih već u pola pet ispred stare tiskare Oslobođenja preuzimao svoj bunt novina, koje ću razdijeliti pretplatnicima. Moj “rejon” prostirao se od početka Kralja Tomislava ulice, pa do onih nebodera iznad stadiona Koševo. Posao bih obavio do pola osam-osam, ovisno o ispravnosti […]

Continue Reading

Putnik u tramvaju [Tema: Kafka]

Putnik u tramvaju [Tema: Kafka]

| February 29, 2016 | 0 Comments

Stojim na platformi električnog tramvaja, i potpuno sam nesiguran u pogledu svog položaja na ovom svetu, u ovom gradu, u svojoj porodici. Čak ni uzgred ne bih umeo reći kakve bih zahteve u bilo kom smislu mogao s pravom da postavim. Ne mogu se ničim braniti što stojim na ovoj platformi, što se držim za […]

Continue Reading

U jesen, u ljeto

U jesen, u ljeto

| February 28, 2016 | 0 Comments

Locusta migratoria Skakavci. Zadnje noge, duge i snažne, upotrebljavaju za skakanje. Organ sluha sa istaknu­tom, čvrsto zategnutom bubnom opnom, smješten je sa obje strane prvog trbušnog segmenta. Neke vrste tropskih skakavaca migriraju u rojevima. Jedan roj nad morem koje se jednom davno razdvojilo da prođe izabrani, božji narod, protezao se oko tri hiljade kilometara. Za […]

Continue Reading

40 godina Taksiste – Čekajući kišu, prezirući šljam

40 godina Taksiste – Čekajući kišu, prezirući šljam

| February 26, 2016 | 0 Comments

Piše: Đorđe Matić PROŠLO JE TAČNO ČETIRI DECENIJE OD PREMIJERE TAKSISTEMARTINA SKORSEZEA, FILMA KOJI JE OSTAVIO OGROMAN TRAG U UMETNOSTI I POPULARNOJ KULTURI “… shvatio sam da lik više nije Džejk, nego sam to ja, Bob, ti, svi mi.” (Martin Skorseze u razgovoru s Polom Šrederom za francuski filmski magazin “Cahier du Cinéma”, 1982) Ovako je […]

Continue Reading

Sklad čoveka sa samim sobom postao je laž [Tema: Hamvaš]

Sklad čoveka sa samim sobom postao je laž [Tema: Hamvaš]

| February 26, 2016 | 0 Comments

Sonata za dva klavira (2)   Muzika za decu kod Šumana pre je san o jednoj pogrešno protumačenoj poeziji; kod Debisija je salonska forma; kod modernih autora je doktrinarna i školska. Ako neko nije načisto s krajnjim principima, zapravo i ne može znati šta želi. U umetnosti, razume se, nije neophodno bezuslovno logički raščlanjeno analitičko […]

Continue Reading

Pedagogogija

Pedagogogija

| February 26, 2016 | 0 Comments

  Glupost je način da se tupavost sprovodi u djelo sa nadmenošću i istrajnošću Umberto Eko Da­kle, ni­je ri­ječ o pe­da­go­gi­ji, obra­zo­va­ni i vas­pi­ta­ni moj ze­mlja­če. I ovo u na­slo­vu ne­ma ve­ze ni sa an­ti­kom ni sa na­u­kom. Ni sa onim pra­dav­nim ro­bo­vi­ma ko­ji su vo­di­li dje­ča­ke i us­put im pri­ča­li po­uč­ne pri­če. Ova na­ka­za […]

Continue Reading

Revolucionarni projekat je uzdizanje radosti življenja [Tema: Anarhizam]

Revolucionarni projekat je uzdizanje radosti življenja [Tema: Anarhizam]

| February 25, 2016 | 0 Comments

Više, mnogo više Piše: Massimo Passamani   Menadžeri pasivnosti oduvek su nam nametali lažnu alternativu: ili pasivnost ili oružana grupa. Svako ko izmiče ulozi koju mu diktira normalnost, mora se, u trenucima krize, silom vratiti nazad. Ta igra ima svoja pravila: dominaciju ili prihvatate ili je oponašate. Pored onih na vlasti, ta igra odgovara i […]

Continue Reading

Izvan činjenice da živimo, jedva nešto može da se sazna [Tema: Pesoa]

Izvan činjenice da živimo, jedva nešto može da se sazna [Tema: Pesoa]

| February 25, 2016 | 0 Comments

  Iz knjige Heteronimi [Neposlato pismo Klifordu Girdsu] [Pišem ti o] pokojnom Fernandu Antoniju Noguejri Pesoi, (Naravno, reč je o samom Pesoi čije je puno ime tako glasilo) za koga se smatra da je izvršio samoubistvo; u svakom slučaju, razneo je seosku kuću u kojoj se nalazio, pritom su poginuli on i nekoliko drugih ljudi […]

Continue Reading

Jergović: Europa je mrtva. Živio Umberto Eco!

Jergović: Europa je mrtva. Živio Umberto Eco!

| February 24, 2016 | 0 Comments

Europa je mrtva! – grafit na polurazrušenoj garaži, negdje u nigdini, blizu entitetske granice, na putu prema Trebinju. Pomišljam da bi to bila sjajna tema za kolumnu Umberta Eca, i da je šteta što se Eco ne vozi ovim krajevima, i nije u prigodi da dešifrira znakove na rubu Europe. Da je s nama u […]

Continue Reading

Tesla: Veliki duh [Tema: Tesla]

Tesla: Veliki duh [Tema: Tesla]

| February 24, 2016 | 0 Comments

S vremena na vreme, u retkim intervalima, Veliki duh otkrića silazi na zemlju da saopšti neku tajnu koja treba da unapredi čovečanstvo. Bira najbolje pripremljenog, najzaslužnijeg i šapuće mu tajnu na uho. Dragoceno saznanje dolazi kao bljesak svetlosti. Kad shvati skriveno značenje, srećni izabranik vidi čudesnu promenu: pred njegovim ushićenim očima je jedan novi svet, […]

Continue Reading