Archive for March, 2016

Gradski grb [Tema: Kafka]

Gradski grb [Tema: Kafka]

| March 31, 2016 | 0 Comments

Pri građenju Vavilonske kule isprva je sve bilo u kakvom-takvom redu; štaviše, reda je možda i odviše bilo: preterano su mislili na putokaze, tumače, radničke stanove i povezne puteve, kao da pred sobom imaju vekove tokom kojih mogu neometano raditi. Čak je u to vreme vladajuće mišljenje bilo da se uopšte ne može raditi dovoljno […]

Continue Reading

Riječ na zemlji

Riječ na zemlji

| March 31, 2016 | 0 Comments

I Mičući glavom ispod površine U okovratniku zemlje Oko koje ne raste Papaver somniferum Cvijeće bogova Tu je nikao orah Svoj otrovni plod Jabuke Rigor mortis Prvog zemljanina Riječ na zemlji Kao sjeme Srce stabaoce Sad tu među rebrima Rasut Otisak prstiju Viče glasnije od galaksije Kažem Da U bradu mi Kao u slamu zaspiš […]

Continue Reading

Danilo Kiš između poetike i politike (17) – Da li je bezdomnost zaista nešto negativno, da li je dom neophodno pozitivna stvar? [Tema: Kiš]

Danilo Kiš između poetike i politike (17) – Da li je bezdomnost zaista nešto negativno, da li je dom neophodno pozitivna stvar? [Tema: Kiš]

| March 30, 2016 | 0 Comments

Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović XVII dio   Vladimir Arsenijević: Samo još jedna stvar koja se tiče Kišovog jugoslovenstva, mislim da dugujem jedno objašnjenje. Naime, kad sam […]

Continue Reading

Učitelj o svrsi postojanja [Tema: Niče]

Učitelj o svrsi postojanja [Tema: Niče]

| March 30, 2016 | 1 Comment

Vesela nauka (5) 1. Učitelj o svrsi postojanja Mogu da na ljude gledam dobrim ili zlim pogledom, uvek ih nalazim kod jednog zadatka, sve i svakog pojedinca posebno: da čine to što koristi održanju ljudskog roda. I to doista ne iz nekog osećanja ljubavi za taj rod, nego, jednostavno, zato što ništa kod njih nije […]

Continue Reading

Lao Ce

| March 29, 2016 | 0 Comments

Kada svijet postane zaista moralan tada neće biti mogućnosti da se postane svetac

Continue Reading

San zadirkuje čoveka [Tema: Harms]

San zadirkuje čoveka [Tema: Harms]

| March 29, 2016 | 0 Comments

Markov je skinuo čizme i, uzdahnuvši, legao na divan. On je želeo da spava, ali, čim je sklopio oči, želja za snom smesta je minula. Markov je otvorio oči i posegnuo za knjigom. Ali san ga je opet obuzeo, i, ne dosegnuvši knjigu, Markov je legao i opet sklopio oči. Ali samo što su se […]

Continue Reading

Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

| March 29, 2016 | 0 Comments

  U skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, raspisuje   K O N K U R S za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu   I […]

Continue Reading

Borhes [Tema: Sabato]

Borhes [Tema: Sabato]

| March 28, 2016 | 0 Comments

Dela koja slede jedno za drugim iz pera istog autora su poput gradova koji se grade na ruševinama prethodnih: premda novi, oni nastavljaju izvesnu besmrtnost, koju im obezbeđuju drevne legende, ljudi iste rase, isti zalasci sunca, slične strasti, oči i lica koja se vraćaju. Kada se začeprka po Borhesovom delu, ukažu se razni fosili: jeretički […]

Continue Reading

Genijalna epoha [Tema: Bruno Šulc]

Genijalna epoha [Tema: Bruno Šulc]

| March 28, 2016 | 0 Comments

I Obično su činjenice poređane u vremenu, nanizane na njegov tok kao na konac. One tamo imaju svoje preteče i svoje konsekvence, koje se tiskaju, uzajamno čepaju neprestano i bez prekida. To ima svoj značaj i za pričanje, kome su duša nepokretnost i postupnost. Međutim, šta da se uradi sa događajima koji nemaju svog sopstvenog […]

Continue Reading

Ličnu tragediju zadržavam za sebe [Tema: Pesoa]

Ličnu tragediju zadržavam za sebe [Tema: Pesoa]

| March 28, 2016 | 0 Comments

Obrazovanje stoika (2) Misao, koja je za druge ljude kompas za usmeravanje postupaka, za mene je mikroskop, koji čini da ceo univerzum sagledam kao prostor u kojem bi i stopa bila dovoljna, kao da je Zenonov argument o nemogućnosti da se prevali određeno rastojanje – koji je, zbog toga što je beskonačno deljiv, i sam […]

Continue Reading