Archive for April, 2016

Porazni pob(j)ednici

Porazni pob(j)ednici

| April 29, 2016 | 0 Comments

Te­ško pre­ži­vlja­va­mo nji­ho­ve pob(j)ede. I pi­ta­mo se: ka­kvi li su tek na­ši po­ra­zi kad su nam pob(j)ede ova­kve? I ka­kvi li su tek na­ši gu­bit­ni­ci kad su nam pob(j)ed­ni­ci ova­kvi? Ni­ko ne umi­je ta­ko li­je­po da nas usre­ću­je po­ra­znim po­bje­da­ma kao na­ši ve­li­čan­stve­ni pob(j)edo­no­sci. I te­ško da će­mo se ika­da opo­ra­vi­ti od de­mo­krat­skih no­ka­u­ta to­pu­zi­nom […]

Continue Reading

Žene Francuske revolucije

Žene Francuske revolucije

| April 28, 2016 | 0 Comments

Pripremio Stefan Treskanica “Usred općih razgovora između kralja i naroda ženama ovog Carstva nije moguće da i dalje šute. Dok svi, od svećenika pa do prodavača soli, objavljuju svoje važne zahtjeve […] naša bi šutnja bila kontradikcija, koju bi priroda i nova pokoljenja vječno našem spolu spočitavala.” (Edmée Charrier, Razvoj ženskog duha [1931.], u: “Zahtjevi žena u doba Velike Revolucije”, Ženski svijet, 5-6, srpanj-kolovoz 1939.) Od jula […]

Continue Reading

Jedino ovo proleće je imalo hrabrosti da izdrži [Tema: Bruno Šulc]

Jedino ovo proleće je imalo hrabrosti da izdrži [Tema: Bruno Šulc]

| April 28, 2016 | 0 Comments

Proleće (1) I Ovo je istorija jednog proleća koje je bilo istinitije, više zaslepljujuće i bleštavije od drugih proleća, koje je prosto ozbiljno shvatilo svoj doslovni tekst, taj nadahnuti manifest, pisan najsvetlijim, prazničnim crvenilom, crvenilom poštanskog laka i kalendara, crvenilom olovke u boji i crvenilom entuzijazma, krasuljkom srećnijih telegrama odande… Svako proleće tako počinje, od […]

Continue Reading

Sumnjam, dakle postojim [Tema: Pesoa]

Sumnjam, dakle postojim [Tema: Pesoa]

| April 28, 2016 | 0 Comments

    BELEŠKE I EPIGRAMI Pesoa je voleo efektne iskaze, kratke, ali kompletne komentare. To je vidljivo u radovima heteronima Bernarda Suareša, Barona od Teive i Alvara de Kampuša, kao i u zapisima Pesoe kao ortonima. Epigrame jepisao podjednako na engleskom i portugalskom jeziku. 1 Kad razmišljam o tome kako su ludaku stvarne i istinite […]

Continue Reading

U Beogradu se brzo zaboravlja [Tema: Crnjanski]

U Beogradu se brzo zaboravlja [Tema: Crnjanski]

| April 27, 2016 | 0 Comments

Embahade (5)   BALUGDŽIĆEVA BIOGRAFIJA 1 Balugdžić nije napisao svoju biografiju. Ja sam ga nagovarao da napiše nešto, a izdavača mojih knjiga, Gecu Kona, da to štampa, ali ta knjiga nije napisana. Balug je štampao samo početak svojih uspomena, u listu “Politika”, ali su izašla samo dva-tri odlomka. Pre pedeset godina, Balugdžić je bio jedan […]

Continue Reading

Konkurs za elektronski zbornik

Konkurs za elektronski zbornik

| April 27, 2016 | 0 Comments

Sajt  posvećen umetnosti,  Kutija ljubavi –  magazin za sve one koji  i  dalje veruju  u  „Malog princa“  i  vrednosti  bez kojih čovek ne može da živi:  rad, iskreno prijateljstvo, ljubav, raspisuje konkurs za poeziju, prozu, dramske tekstove, eseje,  kritike (književne, likovne, filmske, muzičke),  grafite,  nezaboravne fotografije i recepte koje ste pronašli u starim beležnicama. – […]

Continue Reading

Pobednikov trijumf [Tema: Čehov]

Pobednikov trijumf [Tema: Čehov]

| April 24, 2016 | 0 Comments

(Priča penzionisanog koleškog registratora) U petak o pokladama svi odoše na blinove kod Alekseja Ivaniča Kozuljina. Kozuljina vi ne znate; za vas je on možda niko i ništa, nula, a za mene, koji ne letim visoko pod oblake, veliki je, svemoguć, uzvišen. Odoše k njemu svi koji predstavljahu njegovu uzdanicu. Pođem i ja sa taticom. […]

Continue Reading

Lica, trbusi

Lica, trbusi

| April 24, 2016 | 0 Comments

Phillopertha orticola Junski gundelj. Pokazuje sklonost da se u većem broju pojavi svakih nekoliko godina. Živi u područjima gdje ima mnogo drveća i paprati. Koriste ih ribolovci kao mamac. Larve su savijene, pljosnate, bijele, na njih se najčešće nailazi pri plitkom kopanju. Potrebno im je tri godine da se razviju u zemlji, dok odrasli žive […]

Continue Reading

Ko je bio Šaban Bajramović?

Ko je bio Šaban Bajramović?

| April 23, 2016 | 0 Comments

Piše: Đorđe Matić   “Rođen 1936. u Nišu. Poslije rata zbog djevojke dezertirao iz JNA, osuđen na tri godine na Golom otoku. Indira Gandi i Nehru pozvali ga u Indiju gdje je proglašen za kralja romske muzike. Njegova pjesma Đelem đelem proglašena je za himnu svih Roma svijeta.” Kakva biografija, a? U usporedbi s bilo kime, na […]

Continue Reading

Ante Tomić: Postaćemo loše plaćeni bezveznjaci i kreteni sa evropske periferije

Ante Tomić: Postaćemo loše plaćeni bezveznjaci i kreteni sa evropske periferije

| April 22, 2016 | 0 Comments

Autor: Nenad Kovačević   Ne bih pričao o tome – kaže Ante Tomić, novinar i pisac iz Splita, koji u svojim kolumnama oštro kritikuje stanje u hrvatskom društvu, na molbu da prokomentariše učestale fizičke i verbalne napade na njega, a potom dodaje da zbog tih napada neće odustati od pisanja. Ne mogu i neću da […]

Continue Reading