Archive for May, 2016

Istorijska epizoda [Tema: Harms]

Istorijska epizoda [Tema: Harms]

| May 29, 2016 | 0 Comments

N. Petrovu Ivan Ivanovič Susanjin (upravo ona istorijska ličnost, koja je svoj život dala za cara i kasnije bila opevana u Glinkinoj operi) navratio jednom u rusku krčmu, seo za sto, i zatražio krmenadlu. Dok je gazda pekao krmenadlu, Ivan Ivanovič je zubima zagrizao svoju bradu i zamislio se; imao je takav običaj. Prošlo je […]

Continue Reading

Plastična boca

Plastična boca

| May 29, 2016 | 0 Comments

Musca domestica Larve ove vrste su do krajnosti neprobirljive jer su u stanju da rastu uspješno i brzo u bukvalno svim vlažnim, trulim organskim materijama, počev od leša i đubreta do balega, pa čak i vlažnih novina. Tako kućna muva prati čovjeka svuda po svijetu i bujno se razmnožava, čak i u modernom društvu, za […]

Continue Reading

Nikola Tesla: Problem povećanja ljudske energije [Tema: Tesla]

Nikola Tesla: Problem povećanja ljudske energije [Tema: Tesla]

| May 27, 2016 | 0 Comments

Poštovani slušatelji… a sada… gradonačelnik grada New Yorka, cijenjeni Fiorello Henry La Guardia… …Prošlog četvrtka navečer u našem gradu New Yorku u svojoj skromnoj hotelskoj sobi preminuo je čovjek u dobi od 87 godina. Zvao se Nikola Tesla. Umro je u siromaštvu, a bio je jedan od najkorisnijih i najuspješnijih ljudi koji su ikada živjeli. […]

Continue Reading

Uljudna tišina

Uljudna tišina

| May 27, 2016 | 0 Comments

Piše: Georg Diez Izraz “uljudna tišina” savršeno pristaje našem vremenu. Kako propadaju neka zemlja i njeno društvo? Kako nastaju desničarske diktature i koja je u tome uloga buržoazije? Veliki američki istoričar nemačkog porekla Fritz Stern, koji je umro prošle nedelje, ovim izrazom opisuje neuspeh vodećih slojeva u društvu. Oni oklevaju sa pobunom i prepuštaju javni prostor […]

Continue Reading

Nepoznati Leonardo da Vinči (2) [Tema: Sabato]

Nepoznati Leonardo da Vinči (2) [Tema: Sabato]

| May 27, 2016 | 0 Comments

  Telo i geometrija Uspravivši se na zadnje noge, čudna životinja zauvek je napustila zoološku sreću kako bi uvela metafizičku nesreću: besmislena čežnja za večnošću u jadnom telu osuđenom na smrt. Od katastrofe će se spasti oni koji jedini ne znaju za svoj kraj: deca. Jedini besmrtnici. Ali sve što je na licu zemlje, podnosi […]

Continue Reading

Noć državnosti

Noć državnosti

| May 27, 2016 | 0 Comments

De­set go­di­na je pro­šlo kao tren, sv(j)estan sam da ni­kad vi­še ne­ću bi­ti njen… Ot­pri­li­ke kao sto go­di­na sa­mo­će. Ot­pri­li­ke to se sla­vi ovih da­na u Go­ri­ci Cr­noj. Tom su se sev­da­hu i der­ne­ku, uz europ­ski kri­stal i va­tro­met, pre­pu­sti­li gor­di i slav­ni pr­vo­bor­ci po­to­nji vla­sni­ci na­šeg luk­su­znog spla­va. Nji­ho­ve pri­vat­ne žur­ki­ce u pri­vat­noj dr­ža­vi­ci […]

Continue Reading

Vrhunski sport nema nikakve veze s poštenom igrom [Tema: Orvel]

Vrhunski sport nema nikakve veze s poštenom igrom [Tema: Orvel]

| May 26, 2016 | 0 Comments

Sportski duh Sada, kada je kratki posjet nogometnog kluba »Dinamo« završen, (Moskovski »Dinamo«, ruski nogometni klub, gostovao je u Britaniji ujesen 1945. i igrao protiv vodećih britanskih klubova. (Prim. prev.) može se javno reći ono što su mnogi razumni ljudi govorili privatno prije nego što je »Dinamo« stigao. To je, da je sport neiscrpan uzrok […]

Continue Reading

Novi život partizanskih pesama

Novi život partizanskih pesama

| May 26, 2016 | 0 Comments

Piše: Ana Hofman Piše: Predgovor za knjigu Novi život partizanskih pesama. Ova knjiga nastala je u daleko radikalnijoj stvarnosti od one u kojoj je pisana verzija na slovenačkom jeziku – Glasba, politika afekt (2015). Pripremala sam je u Brazilu, koji se trenutno suočava sa još drastičnijim društvenim raslojavanjima uslovljenim ekonomskom i političkom krizom. U sistemskom nasilju koje se […]

Continue Reading

Ja i jesam samo to – ranjivost i destrukcija [Tema: Dado]

Ja i jesam samo to – ranjivost i destrukcija [Tema: Dado]

| May 26, 2016 | 0 Comments

  Tekst kritičara i istoričara umjetnosti Mišela Pepiata – razgovor iz kataloga izdatog prilikom izložbe Dadovih crteža u Galeriji Izi Brašo (Pariz) od 16. novembra 1978. do 6. januara 1979. godine. Ovaj razgovor reprodukuje i rezimira tri različita intervjua. Sve je snimljeno na magnetofonu, ali kao u sličaju doslovnog prijevoda, prepisu koji slijedi nedostaju mnoge nijanse. […]

Continue Reading

Bez naslova. Pozdrav.

Bez naslova. Pozdrav.

| May 26, 2016 | 0 Comments

  Smrt je najveća nepoznanica ljudskog života i intelekta, maglovita tama iz koje se ne izlazi, avet velika kao kosmos, koja ima nekakvu sposobnost da samo otkuca svoje, u trenutku; samo se desi, zagrmi i prepolovi vrijeme. Smrt Milovana Ćetkovića spada u one najneobjašnjivije fenomene življenja. Objašnjava nam koliko smo mali. Njegova smrt je frapantna […]

Continue Reading