Archive for June, 2016

Green Goblin Press

Green Goblin Press

| June 29, 2016 | 0 Comments

(po motivima istinite priče) U konjičkoj salati nije bilo senfa. Nevidljiva drama koja se zbog toga odigravala za slavskom trpezom Trandafilovića savršena je za novu priču, ali Milji je bilo dosadno. Svekrva je prećutno prebacivala snahi što ne vodi dovoljno računa o porodičnoj tradiciji; snaha je, vešto ubačenim primedbama na sasvim drugu temu, zamerala mužu […]

Continue Reading

Danilo Kiš između poetike i politike (20) – Dolazak na Sveti Grgur [Tema: Kiš]

Danilo Kiš između poetike i politike (20) – Dolazak na Sveti Grgur [Tema: Kiš]

| June 29, 2016 | 0 Comments

Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović XX dio Goli život je televizijska serija od četiri epizode, snimana je u Izraelu od 6. do 13. marta 1989. godine u […]

Continue Reading

Uzalud sam se trudio

Uzalud sam se trudio

| June 28, 2016 | 0 Comments

Uzalud sam se trudio ti si u meni Kucala Kao neko drugo srce koje imam. Uzalud sam se trudio ti si dolazila odlazila Po bezglasnim prolazima kojima moja krv tiho mrmori Uzalud sam se trudio znao sam da si tu Zauvek I zgrušana vrebaš U traženju izlaza. I moje ruke bez moje volje hvatale su […]

Continue Reading

Brod smrti

Brod smrti

| June 26, 2016 | 0 Comments

Calopteryx splendens Imaju dugačko tijelo i primjetno razmaknute oči. Prednja i zadnja krila su na sličan način prošarana žilicama. Lete sporo i nepravilno. Jaja uglavnom polažu na lišće i stabljike vodenog bilja, a neke vrste i na predmete koji plutaju vodom. Larve vodenih djevica imaju malo, vitko, valjkasto tijelo i dugačke tanke nožice, a na […]

Continue Reading

Za T.

Za T.

| June 26, 2016 | 1 Comment

  Ne zaboravljam Ni kako odlazim od tebe Ni kako ti se ponovo vraćam Ni kako mi opraštaš   Ne zaboravljam tajnu poruku u tvojim ćutanjima Ni tvoja drhtanja Ni beskonačne noći koje gore u plamenu Ni naše pijane dane   Ne zaboravljam Ni kako nemamo ništa Ni najnevjerovatniju radost U danima muke Ni golišavu, […]

Continue Reading

Trokutić

Trokutić

| June 26, 2016 | 0 Comments

Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osjećaju Horas Valpol Ne mi­sli­mo u zno­ju li­ca svo­ga na ne­ka­kav slat­ki lju­bav­ni tro­ku­tić, ma­da bi o nje­mu va­lja­lo raz­mi­šlja­ti u ne­ka­kvoj de­be­loj i dem­be­lan­skoj hla­do­vi­ni uz pi­vo sa krag­ni­com ili uz raz­lju­će­nu osi­cu-ra­ki­ji­cu. O sve­mu, da­ka­ko, čeljade mo­že raz­mi­šlja­ti, sve sa­nja­ti i […]

Continue Reading

Feđa Davidovič [Tema: Harms]

Feđa Davidovič [Tema: Harms]

| June 22, 2016 | 0 Comments

Feđa se dugo prikradao posudi za puter i najzad, uvrebavši trenutak, kada se žena sagnula da podreže nokat na nozi, brzo, jednim pokretom izvadi prstom iz posude sav puter i stavi ga sebi u usta. Zatvarajući posudu, Feđa slučajno zazvecka poklopcem. Žena se momentalno ispravila i, ugledavši praznu posudu, pokazala makazama na nju i strogo […]

Continue Reading

Naš Temišvar [Tema: Crnjanski]

Naš Temišvar [Tema: Crnjanski]

| June 21, 2016 | 0 Comments

Novine su danas donele vest da su rumunski studenti, prilikom poslednjih demonstracija, razrušili srpsku crkvenu opštinu u Temišvaru. Među varošima, koje smo izgubili svakako za uvek, ima nekoliko punih melanholije, koje su ostale sasvim blizu našoj granici, pa ćemo se češće setiti, dok vreme ne učini svoje da ih zaboravimo. Daleke i čiste, brđanske varošice […]

Continue Reading

Grožđe na vrbi

Grožđe na vrbi

| June 19, 2016 | 0 Comments

Strašne su mase ako ih vode loše vođe Euripid Ro­di­le su odav­no na­še tu­žne vr­be. I ove mo­rav­ske i one mo­rač­ke. Na­še tu­žne po­sva­đa­ne se­stri­ce… Dok je puk če­kao da na vr­bi ro­di gro­žđe, bje­še ne­ka­ko sno­šlji­vo, po­ne­kad idi­lič­no, ap­surd­no i per­spek­tiv­no u isti mah. No­stal­gič­ni uz­dah iz­ma­mi taj pra­dav­ni pa­sto­ral­ni pri­zor: gle­da­li smo u […]

Continue Reading

Lao Ce

| June 16, 2016 | 0 Comments

Ono što se može izreći, nije istinito, a ono što je istinito, ne može se iskazati.

Continue Reading