Archive for June, 2016

Nastankom kancelarije u društvu se zbila organska greška [Tema: Hamvaš]

Nastankom kancelarije u društvu se zbila organska greška [Tema: Hamvaš]

| June 15, 2016 | 0 Comments

Disertacija o državnoj administraciji (7) U poslednjem poglavlju crnog romana kancelarije g. Trondajk kaže da vanredna teškoća nije što se sistem državne uprave u tolikoj meri osilio, niti pak što je u tolikoj meri namnožio tip čoveka činovnika. Sve je samo kvantitativno dejstvo koje, ako je i ozbiljno, nije nepobedivo. Teškoća nije u sistemu, niti […]

Continue Reading

Ante Tomić: Dikatatura je tu, iza ugla

Ante Tomić: Dikatatura je tu, iza ugla

| June 14, 2016 | 0 Comments

Razgovarali: Sonja Ćiri, Teofil Pančić Poslovi oko tek završenog filma Ustav Republike Hrvatske i druženje sa čitaocima doveli su u Beograd prošle nedelje Antu Tomića, jednog od najčitanijih hrvatskih pisaca u Srbiji. Njegove knjige podrazumevaju pre svega (redosled je nasumičan) humor začinjenim ironijom, jezik koji miriše na lepo, filmski opipljive likove i radnju, raznovrsne žanrove, […]

Continue Reading

Reči, reči, reči  [Tema: Čehov]

Reči, reči, reči [Tema: Čehov]

| June 13, 2016 | 0 Comments

Na velikom divanu u hotelskoj sobi ležao je telegrafista Gruzdjev. Poduprevši pesnicama svoju plavokosu glavu, gledao je mladu devojku riđe kose i uzdisao. — Kaća, šta te je primoralo da tako nisko padneš? Reci mi — uzdahnuo je, između ostalog, Gruzdjev. — Kako si se smrzla, uostalom. Napolju je bila jedna od najgorih martovskih večeri. […]

Continue Reading

Danilo Kiš između poetike i politike (19) – Kiš: Kad se napije krvi? [Tema: Kiš]

Danilo Kiš između poetike i politike (19) – Kiš: Kad se napije krvi? [Tema: Kiš]

| June 13, 2016 | 0 Comments

Goli život je televizijska serija od četiri epizode, snimana je u Izraelu od 6. do 13. marta 1989. godine u produkciji Avala filma. To je jedini televizijski rad Danila Kiša, čoveka koji u životu nije kupio televizor. Serija nosi sva obeležja istraživačke faze njegovog stvaralaštva: radoznalost za konkretne činjenice i detalje, zanimanje za tok pripovedanja, […]

Continue Reading

Zalaz engleskog ubistva [Tema: Orvel]

Zalaz engleskog ubistva [Tema: Orvel]

| June 13, 2016 | 0 Comments

Nedjeljno je prije podne, po mogućnosti prije rata. Žena je pridrijemala u naslonjaču, a djeca su poslana van na lijepu, dugu šetnju. Pružate noge na divan, namještate naočale i otvarate »News of the World«. Biftek ili pečena svinjetina s kompotom od jabuka, iza toga puding, a onda, kako već treba, šalica čaja: smeđeg kao mahagonij. […]

Continue Reading

Bujrum

Bujrum

| June 13, 2016 | 0 Comments

Efen­di­ja Mi­la­šin nji­ma: buj­rum, oni efen­di­ji: buj­rum i iš­ču­pa­še re­pu. Do­go­vor ku­ći­cu gra­di, a ku­ći­ca li­je­pa, da ljep­ša ne mo­že bi­ti. Što bi se gra­đan­ski re­klo: še­her ku­ći­ca i avli­ji­ca i za me­ra­ka i za di­va­na. Uosta­lom, ako bi­smo mo­gli da bi­ra­mo, kao što ne mo­že­mo, bo­lje je i Ka­ra­dag ne­go Mon­te­ne­gro. Pr­vo ne­ka­ko ot­me­ni­je […]

Continue Reading

Borhes o Kafki: Najneospornija Kafkina vrlina je izum nesnošljivih situacija [Tema: Kafka]

Borhes o Kafki: Najneospornija Kafkina vrlina je izum nesnošljivih situacija [Tema: Kafka]

| June 10, 2016 | 0 Comments

Koliko je poznato, Vergilije je pred smrt zadužio prijatelje da pretvore u pepeo nezavršeni rukopis Eneide u koji je uložio jedanaest godina plemenitog i delikatnog rada; Shakespeare nikada nije mislio ujediniti svoja mnogobrojna djela u jedan jedini svezak; Kafka je povjerio Maxu Brodu da uništi romane i pripovijetke koji će mu osigurati slavu. Srodnost tih […]

Continue Reading

Solženjicin: Oboljenje srca, kao i sam život, odvija se u potpunom mraku

Solženjicin: Oboljenje srca, kao i sam život, odvija se u potpunom mraku

| June 6, 2016 | 0 Comments

Zavesa Oboljenje srca je kao i sam naš život: odvija se u potpunom mraku i ne znamo kada će doći kraj: možda je već tu, na pragu; a možda neće još, neće. Kada odvratno raste u tebi tumor, i pri tom, ne lažeš samog sebe, može se predvideti sudnji čas. Ali kod bolesti srca tu […]

Continue Reading

Konstanca

Konstanca

| June 3, 2016 | 0 Comments

                                                                       Bježi, Konstanca! Zemlja je nesretno, hladno mjesto Gdje vlada beznačajna, Samoubilačka buka   Bježi, moja vrela materice! Podrugljivci će te povući u požar I klavirski koncert pisan samo za tebe I vrt koji nosi tvoje ime   Konstanca, moja krhka Djevojčice Romanse umiru, ostaju užasi   Ne, moja Konstanca Nema više starih […]

Continue Reading

Za institucionalno rušenje radosti nema opravdanja [Tema: Hamvaš]

Za institucionalno rušenje radosti nema opravdanja [Tema: Hamvaš]

| June 3, 2016 | 0 Comments

Disertacija o državnoj administraciji (6) Prikaz jezika državne administracije ne bi bio potpun ako se ne pomene studija M. K. Eksetera, koju je podneo na kongresu za nauku o činovništvu, i koja je objavljena i u godišnjaku. Autor polazi od toga da je na području štampe radio označio novo razdoblje. Do tada je državna administracija […]

Continue Reading