Archive for August, 2016

Žan Starobinski – Melanholija u ogledalu: tri čitanja Bodlera [Knjiga dana]

Žan Starobinski – Melanholija u ogledalu: tri čitanja Bodlera [Knjiga dana]

| August 31, 2016 | 0 Comments

  (Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) Izdavač: Karpos Nova čitanja i novi prevodi Bodlera Piše: Aleksandra Đurić Žan Starobinski, teoretičar kulture i profesor istorije ideja na Ženevskom univerzitetu, iako po profesiji psihijatar,svoje bavljenje melanholijom nije ograničio isključivo na polje medicine, već je ideju “saturnovsko-crnožučne bolesti” tumačio kroz analize dela filozofa, književnika i slikara. Interesovanja sa […]

Continue Reading

Fernando Pesoa o Oskaru Vajldu – Da je bio Bog, bio bi ateista [Tema: Pesoa]

Fernando Pesoa o Oskaru Vajldu – Da je bio Bog, bio bi ateista [Tema: Pesoa]

| August 31, 2016 | 0 Comments

      Pesoa je napisao bezmalo dvadeset zapisa o Vajldu, neke na engleskom, neke na portugalskom jeziku. Izvesni su bili naslovljeni kao „Odbrana Oskara Vajlda“, drugi su bili nacrti za predgovor planirane knjige prevoda izbora iz Vajldovog dela. Pesoa je imao ambivalentan stav prema Vajldu, kao i prema nekim drugim svojim književnim opsesijama, pre […]

Continue Reading

Moj balkanski učitelj  [Tema: Kiš]

Moj balkanski učitelj [Tema: Kiš]

| August 31, 2016 | 0 Comments

Piše: Aleš Debeljak Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović XXIV dio Balkan nije samo brdovito poluostrvo u jugoistočnoj Evropi koje nema prirodnih granica sa Zapadnom Evropom i koje […]

Continue Reading

Šapat beskraja

Šapat beskraja

| August 30, 2016 | 0 Comments

  Čekao sam poznati šapat, osluškivao. U njemu je bilo moje nadanje, nemiri, noći besane, zora kojoj se nijesam radovao, tuga svijeta koju sam i sam uvećavao. Suočen sa svemirom, sam, bez nade, zračka, bez čuda kojem sam se nadao, riječi utješne koju sam znao dati, oteti je, vraćajući je smislu, značenju. Kroz značenja nudio […]

Continue Reading

“Preobražaj” Franca Kafke u tumačenju Vladimira Nabokova [Tema: Kafka]

“Preobražaj” Franca Kafke u tumačenju Vladimira Nabokova [Tema: Kafka]

| August 30, 2016 | 0 Comments

Poznata Kafkina priča “Metamorfoza” (“Preobražaj”) govori o trgovcu Gregoru Samsi koji se jednog jutra budi pretvoren u džinovskog insekta, neku vrstu bube. (po informacijama iz daljeg teksta, nešto manju od čoveka, što naglašava i Nabokov, pokušavajući da odgonetne i tačno kakvu). U samoj Kafkinoj priči, koju kao uvod izlažemo u vrlo grubim crtama, dalje se […]

Continue Reading

Sveti Avgustin – Ispovesti [Knjiga dana]

Sveti Avgustin – Ispovesti [Knjiga dana]

| August 29, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) Izdavač: Dereta, Beograd Avgustin (Aurelius Augustinus, ili sveti Avgustin) rođen je 13. 11. 354. god. (Alžir), a umro 28. 8. 430 (Alžir). Najpre paganin (manihejac) u tadašnjem latinskom carstvu, uprkos majci hrišćanki (sv. Monika u Katoličkoj crkvi), preobratio se pod uticajem biskupa Ambrozija (sv. Ambrozije) u hrišćanina i sam 387. […]

Continue Reading

Kako su beogradski slikari živjeli 1964. godine

Kako su beogradski slikari živjeli 1964. godine

| August 29, 2016 | 0 Comments

Continue Reading

Kada se rastajemo

Kada se rastajemo

| August 29, 2016 | 0 Comments

  Kada se rastajemo, Pred ogledalom  primadone Ostaje nedovršena prepiska, Snovi zaglavljeni Između vječnosti i ništavila   Kada se rastajemo, Lutanja su nesveta Venera pati, Slijede godine bezavičajnosti   Kada se rastajemo, Dani ustaju plačući, Nema povratka U stari kameni grad   Kada se rastajemo, Prepoznajemo se Jer dijelimo isti Beskonačni, sumračni put   Kada […]

Continue Reading

Što plaši mlade djevojke? [Tema: Kjerkegor]

Što plaši mlade djevojke? [Tema: Kjerkegor]

| August 28, 2016 | 0 Comments

Dnevnik zavodnika (10) srpnja Edward se na mene zaista ne može žaliti. On, doduše, služi jedino tome cilju, da Cordeliji pokvari volju za prostu građansku ljubav, ali da bi ispunio i tu namjeru, mora ostaviti neki dojam kod nje, i u tome ću mu pomoći. Dobra je on prilika, ali sedamnaestgodišnje djevojke, malo se na […]

Continue Reading

Kafa bez šećera

Kafa bez šećera

| August 28, 2016 | 0 Comments

Calliphora erytrocephala Ženke polažu jaja na materiju u stanju raspadanja, pa čak i na gnojave rane. Neke od ovih muva napašće i zdravu površinu kože. Neke vrste su, s obzirom na njihovu sklonost ka gan­grenoznom i mrtvom tkivu, korišćene u hirurgiji za čišćenje rana. Mnoge od muva zunzara su unutrašnji paraziti insekata i drugih beskičmenjaka. […]

Continue Reading