Archive for August, 2016

Kapi (7) – Kad me je ostavio

Kapi (7) – Kad me je ostavio

| August 28, 2016 | 0 Comments

Kad me je ostavio ispod grede nad ambisom izgaženog strahom umalo nijesam zacvilio kao kuče. Gledam u njegova mišićava leđa blještava od znoja. Kreće ka vrhu, hrabar, veliki, sjajnook. Osjećam kako isklijava strah u koljenima. Greda zamrznuta u padu, kameni zubi sve su bliži. Nad glavom krstare ptičurine. Voda iz kamena kaplje. Hoće li se […]

Continue Reading

Gijom Apoliner – Pisma za Lu [Knjiga dana]

Gijom Apoliner – Pisma za Lu [Knjiga dana]

| August 26, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije)   Muze na zemlji: Lujza de Kolinji Šatijon Piše: Uroš Pajović Gijom Apoliner (Guillaume Apollinaire) upoznao je Lujzu de Kolinji Šatijon u Nici krajem 1914. godine, gde je kao stranac čekao rešenje svoje molbe vojnim vlastima da bude primljen u francusku vojsku. Lu je tada imala trideset tri godine i […]

Continue Reading

Ovo je voda

Ovo je voda

| August 26, 2016 | 0 Comments

Piše: Dejvid Foster Volas (esej – govor na kraju školske godine) Dvije mlade ribe plivaju i susreću jednu stariju, a ova mimoilazeći se s njima, klimne glavom i kaže im: “Dobro jutro, omladino. Kakva je voda?” I ove dvije mlade ribe nastavljaju plivati dok se napokon jedna ne okrene prema drugoj pa kaže: “Šta je, […]

Continue Reading

Smrt i filozofija palanke (2) [Tema: Konstantinović]

Smrt i filozofija palanke (2) [Tema: Konstantinović]

| August 26, 2016 | 0 Comments

Filozofija palanke Pesimizam koji odlikuje epohu izlaska iz zatvarajućeg duha palanke je pesimizam usamljenog bića, bačenog u pravcu „sveta” koji počinje tamo gde počinje ovakva usamljenost, bića „prognanog” iz „sigurnosti” zatvoreno-familijarnog, strogo ograničenog sveta ali i iz „sigurnosti” van-egzistencijalne uopštenosti; ali to je i ovaj podsvesno hteni pesimizam u podsvesnom znanju o tome da pojedinačna […]

Continue Reading

Prva jutarnja

Prva jutarnja

| August 26, 2016 | 0 Comments

Dobro je. Sve u svemu. Treba dobrim započeti dobar dan i biće zaista dobro. Pilulica sreće, malčice sljepila, malko nagluvosti, kockica leda na srculence, doza mrtvila koprcavom duhu i momentalno je dobro. Mislim: bolje je. Pišem: dobro je… Dobro je na primjer biti Srbin ovih olimpijskih dana. Radovati se, na primjer, olimpijskim medaljama, pjevati, na […]

Continue Reading

Fridrih Niče – Ljudsko, suviše ljudsko: knjiga za slobodne duhove [Knjiga dana]

Fridrih Niče – Ljudsko, suviše ljudsko: knjiga za slobodne duhove [Knjiga dana]

| August 25, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) Tortura Ničeom Piše: Ivan Milenković FRIDRIH NIČE: LJUDSKO, SUVIŠE LJUDSKO, DERETA, BEOGRAD 2005, PREVOD SA NEMAČKOG BOŽIDAR ZEC Gotovo istog trenutka kada je Niče poslao Vagneru primerak tek odštampane knjige Ljudsko, suvišeljudsko, prispeva mu, “čudom smisla u slučaju”, pošiljka upravo od Vagnera, partitura Persifala sa posvetom: “Svome dragom prijatelju Fridrihu Ničeu, Rihard Vagner, Kirhenrat”. O tom “čudu smisla u […]

Continue Reading

Sioranove melanholije (2) – Praznina, to je ponor bez vrtoglavice  [Teme: Sioran; Melanholija]

Sioranove melanholije (2) – Praznina, to je ponor bez vrtoglavice [Teme: Sioran; Melanholija]

| August 25, 2016 | 0 Comments

Ovaj tekst je preuzet iz časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac (dvobroj 160/161, 2006/2007 g.). Za ovo izdanje, posvećeno melanholiji, tekstove je odabrala, priredila i napisala uvodne komentare Slavica Batos. Piše: Konstantin Zaharija (drugi dio)   Praznina „Duh se užasava praznine…a sačinjen je od nje.“ Pol Valeri Pre nego što se pozabavimo temom praznine […]

Continue Reading

Moja je sudbina dekadencija [Tema: Pesoa]

Moja je sudbina dekadencija [Tema: Pesoa]

| August 25, 2016 | 0 Comments

Piše: Žarko Paić San i preobrazbe (drugi nastavak) (Ispovijesti Drugoga u Knjizi nemira Fernanda Pessoe/Bernarda Soaresa)   Tko je, dakle, Bernardo Soares? Prema pessoistima riječ je o heteronimu koji je autor držao poluheteronimom. Poput poetskoga futurista i nomadskoga duha eksperimentiranja Alvara de Camposa, Soares je sanjalačka projekcija pjesnika, koju on, paradoksalno, imenuje zakazivanjem rasudne snage […]

Continue Reading

Činovnikova smrt [Tema: Čehov]

Činovnikova smrt [Tema: Čehov]

| August 25, 2016 | 0 Comments

Jedne divne večeri isto tako divni ekonom, Ivan Dimitrič Červjakov, sedeo je u drugom redu fotelja i gledao pomoću dogleda „Korneviljska zvona”. Gledao je i osećao se na vrhuncu sreće. Kad odjednom… U pripovetkama se često sreće ovo „kad odjednom”. Pisci imaju pravo: život je tako pun iznenađenja! Odjednom mu se lice namršti, oči se […]

Continue Reading

Zašto rasisti žude druge optužiti za rasizam?

Zašto rasisti žude druge optužiti za rasizam?

| August 25, 2016 | 0 Comments

Piše: Miljenko Jergović Ljepota je stvar konvencije. Sva je estetika stvar dogovora među ljudima, “neka vrsta socijalističkog samoupravnog sporazuma zaključenog u špiljama južne Francuske”. Ove riječi pamtim tačno onako kako su izgovorene prije trideset pet godina, na prvom predavanju iz povijesti umjetnosti kod profesora Bore Mihačevića u sarajevskoj Prvoj gimnaziji. Za tu njegovu doskočicu sa […]

Continue Reading