Archive for December, 2016

Veličina artističke pojave [Tema: Krleža]

Veličina artističke pojave [Tema: Krleža]

| December 30, 2016 | 0 Comments

Veličina neke artističke pojave često je upravo u tome što se ona dramatski odvojila od svoje vlastite sredine, njenih moralnih i estetskih konvencija, što se sama oslobodila svojih vlastitih uzora, što je postala odmetnikom i bezbožnim negatorom svih konjunkturnih bogova i polubogova epohe. Obratno od uobičajenog pravila, veličinu jednog umjetnika ne treba mjeriti po tome […]

Continue Reading

Branko Kukić: Živimo u euforiji i dertu populizma

Branko Kukić: Živimo u euforiji i dertu populizma

| December 30, 2016 | 0 Comments

Piše: Anđelka Cvijić   Knjigama koje objavljuje u različitim edicijama od kojih se delima iz filozofije, psihologije i književnosti izdvaja “Alef” (Borhes, Niče, Jung, Kiš, Crnjanski, Šejka…), i časopisom posvećenim jednoj temi ili ličnosti (Selin, Tesla, Kumranski rukopisi, Mlada Bosna, Hugo Prat, Beket…), Kukić istrajno neguje književni ukus čitalaca a da pritom nikome ne povlađuje. Ni […]

Continue Reading

U jesen  [Tema: Čehov]

U jesen [Tema: Čehov]

| December 29, 2016 | 0 Comments

  Bilo je to pred samu noć. U čika-Tihonovoj krčmi sedela je trupa kočijaša i bogomoljaca. U krčmu ih je saterala jesenja provala oblaka i oštar i vlažan jesenji vetar, koji je kao bič šibao po licu. Prokisli i umorni putnici sedeli su na klupama pored zidova i dremali, osluškujući fijuk vetra. Sa lica im […]

Continue Reading

Brine me sudbina naroda Džan

Brine me sudbina naroda Džan

| December 29, 2016 | 0 Comments

Volim kada se kuvano jaje lako ljušti Milenine pesme su teške za mene ali mi ipak prijaju Na kraju krajeva, brine me hoće li Ajdim uspeti da usreći narod „Džan“ Kada se vrati iz Moskve Ili ih je ipak pustinja obukla u svoj slatki, duboki san Tamo negde daleko na Istoku gde se spajaju Turkmenija […]

Continue Reading

Apsolutno romantično

Apsolutno romantično

| December 25, 2016 | 0 Comments

Ni­je ovo ži­vot, pje­sma je ovo, moj pje­smo­tvor­ni ze­mlja­če. Jer, da je ži­vot, bi­lo bi ne­pod­no­šlji­vo. Je­di­no u ovoj pje­smi, u ovoj ro­man­si, sve do­bi­ja vi­ši smi­sao i du­blje zna­če­nje ko­je iz­mi­če nor­mal­nom umu i obič­nom tra­ja­nju. Ot­ka­d nas ima, ako nas uop­šte ima, ni­šta nam ni­je ka­ko bi tre­ba­lo da bu­de, a opet sve […]

Continue Reading

Držati oči otvorene, odagnati san, probuditi se u punoj svesti o samome sebi [Tema: Gnosticizam]

Držati oči otvorene, odagnati san, probuditi se u punoj svesti o samome sebi [Tema: Gnosticizam]

| December 22, 2016 | 0 Comments

Piše: Žan Lakrijer   Mračni oganj Nepravda vlada vaseljenom. Sve što se u njoj gradi, što se razgrađuje, žigosano je pečatom gnusne propadljivosti, kao da je materija plod neke sablazni u okrilju ništavila. Sioran, Kratak pregled raspadanja   Znati naše stvarno stanje, znati pod kakvom smo čudesno gustom tminom, množinom talasa i uzastopnih krugova osuđeni […]

Continue Reading

Vladimir Tabašević – Pa kao [Knjiga dana]

Vladimir Tabašević – Pa kao [Knjiga dana]

| December 19, 2016 | 0 Comments

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije   O knjizi „Samo za one koji se ne boje najopasnijeg od svih istraživanja: onog o sebi.“ Teofil Pančić On je bio jedan od onih gadova koji žaleći sebe određenom, pažljivo odabranom pričom o sebi, daju sebi povoda da preziru i muče druge. Uvek bi šmrcao dok bi se sećao […]

Continue Reading

Dostojevski i Niče (2) [Tema: Niče]

Dostojevski i Niče (2) [Tema: Niče]

| December 19, 2016 | 0 Comments

Dostojevski i Niče (2) Piše: G. M. Fridlender   Ideje dobra, jednakosti i samilosti prema ljudima Niče je smatrao »teoretskim«, »knjiškim«. Jedino razumnom istinom on je priznao pomirenje s iskonskom tragičnom iracionalnošću bića koju je proglasio. A Dostojevski je miislio da su »najteoretskije«, »najfantastičnije« i »najknjiškije« ideje čoveka buržoaske civilizacije odvojenog od svog tla — […]

Continue Reading

Četiri decenije Kišove Grobnice [Tema: Kiš]

Četiri decenije Kišove Grobnice [Tema: Kiš]

| December 18, 2016 | 0 Comments

Piše: Jelena Pavlović “Negde tokom februara – marta 1976, ako me sećanje ne vara, u svom stanu u Rue de Carros, u Bordou, u blaženoj samoći i dokolici, završio sam priču pod naslovom Grobnica za Borisa Davidoviča. Sutradan, da, čini mi se to bejaše sutradan, ili kroz dva dana, još u zamahu stvaranja što ga […]

Continue Reading

Osmijeh

Osmijeh

| December 18, 2016 | 0 Comments

Dlochrysa fastuora Pripadnik grupe buba listara, koje su biljojedi. U godinama posebno pogodnim za njihovo razmnožavanje sele se iz jednog kraja u drugi u velikom broju i prouzrokuju ozbiljne štete poljoprivredi. Hrane se lišćem i kao odrasli insekti i u larvenom stadijumu tako da se često na biljci hrane zajedno i odrasli i larve. Obično […]

Continue Reading