Archive for April, 2017

Vratite nas, molimo vas u mrak

Vratite nas, molimo vas u mrak

| April 29, 2017 | 0 Comments

Piše: Ivo Anić   Život je zbilja čudna pojava. Rodiš se tako u jednoj ponosnoj zemlji u kojoj te uče da je sloboda koju imaš nekoć davno izvojevana krvlju, i to krvlju poštenih radnika i proletera pa ti ta sloboda postane nekako normalna pojava i ne razmišljaš puno o njoj kao o dijelu nacionalnog mita […]

Continue Reading

Jelena Lengold – Raščarani svet [Knjiga dana]

Jelena Lengold – Raščarani svet [Knjiga dana]

| April 29, 2017 | 0 Comments

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije   Vreme se izmigoljilo Piše: Sonja Ćirić Naslov netom objavljene zbirke priča Jelene Lengold, Raščarani svet, ima zajedničku osobinu sa naslovima njenih prethodnih knjiga U tri kod Kandinskog, Pretesteriši me i Vašarski mađioničar: tako nazvanu knjigu prosto morate da uzmete sa police u knjižari i prelistate je. Osim pomenutih, Jelena Lengold je autorka i […]

Continue Reading

Stelarc – Redizajniranje tijela u ekstenzivnoj stvarnosti ili virtualna inkarnacija

Stelarc – Redizajniranje tijela u ekstenzivnoj stvarnosti ili virtualna inkarnacija

| April 29, 2017 | 0 Comments

Piše: Helena Berden         „Čitavo područje autentičnosti izdvaja se iz sfere tehničkog – upravo stoga što se autentičnost ne može reproducirati.“ Walter Benjamin (Umjetničko djelo u doba svoje tehničke reproduktivnosti, 1936.)   Može li se tijelo rastijeliti? Prefiks „ras“ u glagolima označava dijeljenje, odvajanje, međusobno udaljavanje jedinki skupa ili dijelova cjeline, lomljenje, raspadanje. […]

Continue Reading

Via Dolorosa

Via Dolorosa

| April 24, 2017 | 0 Comments

Zgusnute godine po ludnicama sviću. Tražim pjesmu da nadjača krv i meso. Šaka neba šaka je pepela. Jata krotkih, pojci Neće se razdaniti nad ovim bićem. Zvjezdana je noć nad Jerusalimom. Šaka pepela za šaku neba. Milost silazi, Umire se dublje i snažnije.     Danilo Đurica

Continue Reading

Konstantin Kavafi – Očekujući barbare [Tema: Antologija svjetske poezije]

Konstantin Kavafi – Očekujući barbare [Tema: Antologija svjetske poezije]

| April 24, 2017 | 0 Comments

  -Šta čekamo ovde na agori okupljeni? Treba danas barbari da stignu. -Zašto u senatu vlada takav nered? Što senatori većaju, a ne donose zakone? Zato što će barbari danas stići. Kakve još zakone da donesu senatori? Barbari će ih načiniti čim stignu. -Zašto nam je car tako poranio, i na glavnoj kapiji grada zaseo […]

Continue Reading

Kako jesti sladoled [Tema: Umberto Eko]

Kako jesti sladoled [Tema: Umberto Eko]

| April 24, 2017 | 0 Comments

Kad sam bio mali, deci su kupovali dve vrste sladoleda koji se prodavao na belim kolicima sa srebrnastom tendom: mali kornet od dve pare ili veliki od četiri. Kornet od dve pare je bio jako mali, taman za dečju ruku. Baka je upozoravala da se kornet ne jede do kraja i da se onaj najslađi […]

Continue Reading

Kada sam se opkladio da napišem poemu

Kada sam se opkladio da napišem poemu

| April 23, 2017 | 0 Comments

  Opkladio sam se da napišem poemu Za dva čitava sata, stotinu dvadeset minuta, tri hiljade i šest stotina sekundi. Da sam pisao reč po sekundi Poema kao čudo. Poema kao ep. Evo, čitam je, nije dobra niti loša. Za dvadeset minuta, hiljadu i dve stotine sekundi. Ako me matematika ne vara, ako me poema […]

Continue Reading

Osobni podaci

Osobni podaci

| April 23, 2017 | 0 Comments

Ime: -Na­to­je. Pre­zi­me: -Na­to­vić. Na­di­mak: -Mi­lo Da­tum ro­đe­nja: -Ima ih tri. Bi­će i če­tvr­ti. Da ne na­bra­jam ra­di ušte­de vre­me­na i pro­sto­ra… Mje­sto ro­đe­nja: -Na vrh mi je je­zi­ka. Jed­no je­zi­vo­i­di­lič­no mje­sto pe­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Pod­go­ri­ce. Ne­će­te mi za­mje­ri­ti što sam tre­nu­tač­no za­bo­ra­vio… Vi­si­na: -Dva i po me­tra. Ma­da još ra­stem… Te­ži­na: -Sto­ti­nak mi­li­o­na. Ma­da […]

Continue Reading

Rabindranat Tagore – Gdje duh je neustrašiv, a čelo uspravno [Tema: Antologija svjetske poezije]

Rabindranat Tagore – Gdje duh je neustrašiv, a čelo uspravno [Tema: Antologija svjetske poezije]

| April 23, 2017 | 0 Comments

  Gdje duh je neustrašiv, a čelo uspravno; Gdje slobodno je znanje; Gdje svijet ne lome skučeni zidovi kućni; Gdje riječi izviru iz srca istine; Gdje neumorna težnja pruža ruke prema savršenstvu; Gdje se bistra struja razuma ne gubi u pustoj pješčari mrtvih običaja; Gdje ti vodiš duh prema sve široj misli i djelu; U […]

Continue Reading

Očaj [Tema: Vito]

Očaj [Tema: Vito]

| April 23, 2017 | 0 Comments

  Dan osvanu a ja – Skadar, zle me sile pretvorile u gomile, do temelja porušile. Tri godine tako one mene lome, a ja više nisam kadar da se zidam i survavam niz litice. Gojkovice, mlada Gojkovice…   Vito Nikolić

Continue Reading