Archive for September, 2017

Lešek Kolakovski – Ključ nebeski i razgovori sa Đavolom [Knjiga dana]

Lešek Kolakovski – Ključ nebeski i razgovori sa Đavolom [Knjiga dana]

| September 30, 2017 | 0 Comments

“Ovako ne valja, onako ne valja. Ništa ne valja” Lešek Kolakovski Razgovarajući, preciznije rečeno, raspravljajući se sa poznanikom, koji se izjašnjava kao „militantni ateista“ (ovo militantni nije samo novinarska kovanica, isti izraz je upotrebio i sagovornik, pa šturo zaključujem da im stoji na čast), na moju opasku da ne možemo da a priori tvrdimo da […]

Continue Reading

Kineska lisica [Tema: Fantastična zoologija]

Kineska lisica [Tema: Fantastična zoologija]

| September 30, 2017 | 0 Comments

Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero) Kod uobičajene zoologije, Kineska lisica se mnogo ne razlikuje od ostalih; to nije slučaj i u Fantastičnoj zoologiji. Statistike su joj odmerile prosek životnog veka između osamsto i hiljadu godina. Smatra se da je zloslutna, a da svaki deo njenog tela ima posebna svojstva. Dovoljno […]

Continue Reading

Ne zadovoljstvo, ne slava, ne moć: sloboda, samo sloboda  [Tema: Pesoa]

Ne zadovoljstvo, ne slava, ne moć: sloboda, samo sloboda [Tema: Pesoa]

| September 30, 2017 | 0 Comments

  33. do D. U prvim danima jeseni što je iznenada stigla, kada mrak poprima obilježje nečega što prerano dolazi te se doima da mnogo kasnimo u svemu što činimo tijekom dana, ja uživam, čak i u svakodnevnim poslovima, zbog nailaska nerada što ga sa sobom donosi sjena, zato što je noć, a noć je […]

Continue Reading

Sve dolazi prekasno, sve je prekasno [Tema: Sioran]

Sve dolazi prekasno, sve je prekasno [Tema: Sioran]

| September 30, 2017 | 0 Comments

Oblaci su promicali. U mukloj noći gotovo da se mogla čuti huka koju su hitajući stvarali. Zašto smo ovdje? Kakav smisao može imati naša beskrajno kratka prisutnost? Pitanje bez odgovora, na koje ipak bez trunke razmišljanja spontano odgovorih i ne pocrvenjevši što sam izgovorio jednu tako proslavljenu banalnosg: “Zato da bismo se mučili štoo smo […]

Continue Reading

Govor medveda [Tema: Kortasar]

Govor medveda [Tema: Kortasar]

| September 29, 2017 | 0 Comments

Ja sam medved kućnih cevi, penjem se cevima u časovima tišine, cevima tople vode, grejanja, svežeg vazduha, I idem kroz cevi iz stana u stan i ja sam medved koji ide cevima. Mislim da me cene jer moje krzno održava vodovode čistim, neprekidno trčim kroz cevi i najviše uživam kada prelazim iz stana u stan […]

Continue Reading

Svaka pobuna, svako osporavanje sveta, svako navodno duhovno ili društveno oslobođenje, da bi bili efikasni moraju da oslobode prvo seks [Tema: Gnosticizam]

Svaka pobuna, svako osporavanje sveta, svako navodno duhovno ili društveno oslobođenje, da bi bili efikasni moraju da oslobode prvo seks [Tema: Gnosticizam]

| September 29, 2017 | 0 Comments

Piše: Žan Lakrijer Termin barbelognostici označava, kao što smo rekli, skup sekti koje su morale imati manje-više ista arhetipska ustrojstva i iste običaje. U te sekte, koje Epifanije nabraja, spadali su nikolaiti, fibioniti, stratioti, leviti, borborijani, kodijani, zaheeni i barbeliti. Želeo bih da se zadržim na dvema od njih, borborijanima i fibionitima koje su neki […]

Continue Reading

Artur Šopenhauer – Metafizika lepog [Knjiga dana]

Artur Šopenhauer – Metafizika lepog [Knjiga dana]

| September 29, 2017 | 0 Comments

Šopenhauer o čistom saznanju, Metafizika lepog „Samo tako nastaje, sa čistim subjektom, čisti objekat, to jest potpuna manifestacija volje koja se pojavljuje u posmatranom objektu. Ta manifestacija baš i jeste (platonska) ideja objekta. No shvatanje jedne takve ideje zahteva da ja, pri posmatranju kakvog objekta, apstrahujem od njegovog mesta, u vremenu i prostoru, a time […]

Continue Reading

Put u otkrivanje sebe [Tema: Loven]

Put u otkrivanje sebe [Tema: Loven]

| September 28, 2017 | 0 Comments

Bioenergetika IV Bioenergetska terapija   Bioenergetika se ne smatra samo terapijom, kao što ni psihoanaliza nije ograničena isključivo na, analitički tretman emocionalnih poremećaja. Obe discipline se interesuju za razvoj ljudske ličnosti i nastoje da shvate razvoj zavisno od socijalne situacije u kojoj se on odvija. Ipak, terapija i analiza su kamen-temeljci na kojima stoji ovo […]

Continue Reading

Čovek sa ružičastog ugla [Tema: Borhes]

Čovek sa ružičastog ugla [Tema: Borhes]

| September 25, 2017 | 0 Comments

Za Enrikea Amorima Pa gde meni nađoše da pričaju o pokojnom Fransisku Realu. Ja sam ga upoznao i pritom ovo nisu bili njegovi krajevi, on se muvao tamo gore, na severu, tamo de su laguna Gvadalupe i Baterija. Pričo sam s njim jedno triput najviše i to sve iste noći, al tu noć nikad neću […]

Continue Reading

Krug

Krug

| September 25, 2017 | 0 Comments

  Slušam nas kako ponavljamo noć, tragično lijepi u besmislu. Znam da ispod kože je drugačije, pa zašto se onda uporno odlažemo? Gledam nas kako umaramo noć, savršeno ružni u ostajanju. Sigurna sam da najmanje smo baš ovdje, pa zašto smo onda uporno sadržani u istom? I usta ostaju suva, oči prazne, ruke nedovoljne, dok […]

Continue Reading