Archive for October, 2017

Jelena Lengold – Izaberi jedno mesto [Knjiga dana]

Jelena Lengold – Izaberi jedno mesto [Knjiga dana]

| October 29, 2017 | 0 Comments

  Izaberi jedno mesto – Jelena Lengold Postoje sva ta mesta na kojima nisi i samo jedno na kome nikad nisam ja i zato, izaberi jedno mesto sa kog se nećemo vratiti spakuj se i pođi sa mnom tamo vreme je proveli smo već previše godina ovako gledajući uvek istu reku kako protiče kroz pogrešan […]

Continue Reading

Alehandro Hodorovski

| October 29, 2017 | 0 Comments

Ptice rođene u kavezu misle da je letenje bolest.

Continue Reading

Crna kutijica

Crna kutijica

| October 29, 2017 | 0 Comments

Šta li je sve u nju sta­lo i da li je iz­van nje ne­što osta­lo… i ko će je otvo­ri­ti… da mi je zna­ti… I kad će to bi­ti i ima li se če­lja­de ra­šta na­da­ti kad mu se pri­či­ni da mu je i na­da u cr­noj ku­ti­ji­ci… u la­ki­ra­noj cr­ni­ni u ko­joj su cr­no­ku­ti­ja­ši […]

Continue Reading

Srce je centar ili jezgro života, a njime vlada ljubav [Tema: Loven]

Srce je centar ili jezgro života, a njime vlada ljubav [Tema: Loven]

| October 29, 2017 | 0 Comments

Jedno drugo iskustvo je relevantno za ovu priču. Pre otprilike dve godine upoznao sam nastavnicu pevanja koja je bila u toku sa bioenergetskim pojmovima i razumevala je značaj uloge glasa u izražavanju. Ranije sam pomenuo osećanje da mi je majka presekla gušu. To mi je stvaralo teškoće u pričanju, plakanju, ali naročito u pevanju. Uvek […]

Continue Reading

Jelena Dimitrijević – Sedam mora i tri okeana – putem oko sveta [Knjiga dana]

Jelena Dimitrijević – Sedam mora i tri okeana – putem oko sveta [Knjiga dana]

| October 25, 2017 | 0 Comments

Književni povratak Jelene J. Dimitrijević, književnice, dobrotvorke i prve srpske svetske putnice U rangu sa Džejmsom Džojsom i Virdžinijom Vulf Sledeći primere Narodne biblioteke Srbije, Karposbuka i Službenog glasnika, izdavačka kuća Laguna se objavljivanjem putopisa Jelene J. Dimitrijević “Sedam mora i tri okeana – Putem oko sveta” . Piše: J. Tasić     Jelena se pridružila […]

Continue Reading

Književni konkurs magazina Kutija ljubavi

Književni konkurs magazina Kutija ljubavi

| October 25, 2017 | 0 Comments

Kutija ljubavi magazin za sve one koji i dalje veruju  u  „Malog princa“ i  vrednosti bez kojih čovek ne može da živi: rad, iskreno prijateljstvo, ljubav RASPISUJE KONKURS za poeziju, kratku priču i najlepše ljubavno pismo. Konkurs je namenjen svima vama od 0 do 99 godina. Tema: Ljubav Radovi treba da budu otkucani u Wordu, latinicom, Font […]

Continue Reading

Jungovo učenje i nove ideje [Tema: Jung]

Jungovo učenje i nove ideje [Tema: Jung]

| October 25, 2017 | 0 Comments

Piše: Vladeta Jerotić Ličnost K. G. Junga, živa i dinamična, radoznala i puna energetskog naboja visokog kvaliteta, stalno podložna promeni i zbog toga neuhvatljiva, strogim naučnim okvirima slabo obuzdana, utisnula je ovakvim svojim odlikama snažan pečat u celokupno njegovo učenje. Naš zadatak da objektivno iznesemo glavne smernice Jungovog učenja, koje je i samo tokom njegovog […]

Continue Reading

Nemoguće ogledalo [Tema: Gnosticizam]

Nemoguće ogledalo [Tema: Gnosticizam]

| October 23, 2017 | 0 Comments

Piše: Žan Lakrijer Kad Isus siđe u Pakao, grešnici poslušaše njegove reči i biše svi spaseni. Ali sveci, misleći kao i obično da su stavljeni na iskušenje, odbaciše reč Isusovu i biše svi prokleti. Markion, Antiteze   Devijacije, inverzije, spermatolatrijski obredi i magije, bunila, koji su apanaža aleksandrijskih gnostika, ne bi trebalo da nas navedu […]

Continue Reading

Vatra koja gori zbog toga da bi se dosegao večni svet [Tema: Hamvaš]

Vatra koja gori zbog toga da bi se dosegao večni svet [Tema: Hamvaš]

| October 23, 2017 | 0 Comments

Katha upanišada Studija Kathaka je jedna od najdocnijih upanišada. Nedostatak ovakvih dela jeste što je čovek lišen svežeg nadahnuća. Prednost je što je uzbuđenje nestalo i autor ima vremena, pošto se zna za gotovo delo, da staloženo izrazi ono što hoće da kaže. Ovde nema takvih delova kao u Čhandogja-upanišadi Tat tvam asi i Budnost […]

Continue Reading

Milutin Uskoković – Došljaci [Knjiga dana]

Milutin Uskoković – Došljaci [Knjiga dana]

| October 22, 2017 | 0 Comments

Došljak i Beograđanin Piše: Igor Marojević   Od svih pet dela Milutina Uskokovića, sa činjenicama iz piščevog kratkog i dinamičnog života najviše se podudara sadržaj oba njegova romana – Došljaci (1910) i Čedomir Ilić (1914). Naročito romanesknog prvenca. Tako se današnjem čitaocu Došljakanameće modifikovan biografski pristup. Glavni junak dela Miloš Kremić potiče iz osiromašene trgovačke užičke porodice, kao i Milutin […]

Continue Reading