Archive for 2018

Čezare Paveze – Doći će smrt i imaće tvoje oči

Čezare Paveze – Doći će smrt i imaće tvoje oči

| January 19, 2018 | 0 Comments

Doći će smrt i imaće tvoje oči – ta smrt što nas saleće od jutra do večeri, besana i gluva, kao stara griža savesti ili besmislena mana. Tvoje oči biće uzaludna reč, prigušen krik, muk. Vidiš ih tako svakog jutra kada se nadnosiš nad sobom u ogledalu. O draga nado, toga dana i mi ćemo […]

Continue Reading

Pink Načertanije

Pink Načertanije

| January 15, 2018 | 0 Comments

Ne­što se iza br­da va­lja. Ne­što se iza br­da već do­va­lja­lo. Ili se odav­no do­va­lja­lo ono što je bi­lo iza br­da. Taj­no­vit je ovaj svi­jet. Oso­bi­to i osob­no su naj­taj­no­vi­ti­ji na­ši ućo­re­ni taj­no­vid­ci. Na­še lu­čo­no­še ko­je umje­sto pu­to­vo­di­telj­nog pla­me­na u de­sni­ci dr­že stu­lje­ni uga­rak… Taj­no­vi­ti su na­ši sve­dr­ži­te­lji ko­ji dr­že ne­prav­du za prav­du i ne­i­sti­nu […]

Continue Reading

Gubljenje i pronalaženje dlake [Tema: Kortasar]

Gubljenje i pronalaženje dlake [Tema: Kortasar]

| January 15, 2018 | 0 Comments

  U borbi protiv pragmatizma i užasne tendencije ka postizanju koristi, moj najstariji bratučed predlaže sledeći postupak: treba istrgnuti jednu veliku dlaku iz glave, napraviti joj čvor na sredini i pustiti je da meko padne u rupu na lavabou. Ako se dlaka zakači na rešetkici, koja se obično postavlja na dotične rupe, dovoljno je malo odvrnuti slavinu pa […]

Continue Reading

Milena Jesenska: Nije dobro očekivati nešto

Milena Jesenska: Nije dobro očekivati nešto

| January 12, 2018 | 0 Comments

Da li vam je ikada palo na pamet da u stvari ne radimo ništa drugo već čitav život provodimo u radosnom iščekivanju nečega i da ne možemo da živimo ako ništa ne iščekujemo? Zimi iščekujemo proleće, opevamo lepotu toplih večeri i letnjeg sunca na obali. Leti planiramo zimski odlazak na skijanje, sa prijatnom radošću i […]

Continue Reading

Cincari

Cincari

| January 8, 2018 | 0 Comments

Sećam se samo mirisa te kuće u kojoj sam proveo rano detinjstvo I marmelade od šipuraka Još se sećam kockica šećera u staklenoj zdeli na stolu I dedine adamove jabučice koja bi igrala gore-dole dok je govorio ili se smejao Pričao mi je tada u šali da je progutao šoljicu za kafu pa mu je […]

Continue Reading

Sitnina

Sitnina

| January 8, 2018 | 0 Comments

Bio bih bo­lji od njih. Kad bih mo­gao. A mo­gao bih. Kad bih htio. A htio bih. Kad ne bi imao pa­met­ni­ja po­sla. Bi­li bi­smo bo­lji ne­go što je­smo. Sa­mo da ho­će­mo. A htje­li bi­smo kad bi­smo mo­gli. A ko zna da li mo­že­mo, jer ni­ka­da ni­je­smo ni pro­ba­li. A i kad bi­smo pro­ba­li i […]

Continue Reading

Važno je

Važno je

| January 4, 2018 | 0 Comments

  u krevetu sjetio sam se da mi je rekla ‘ionako više nije važno’ pomenula je i kako za određene stvari, a možda i ljude postoji trenutak kada je stvarno kasno dok ja, kao da to nije moj život, čitam u krevetu, ustanem da jedem, pogledam kroz prozor u zimsku zoru prolijem hladnu kafu ugasim […]

Continue Reading

Mandragora [Tema: Fantastična zoologija]

Mandragora [Tema: Fantastična zoologija]

| January 4, 2018 | 0 Comments

Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero)  Kao i boramec, biljka zvana mandragora graniči se sa životinjskim carstvom jer krikne kad je čupaju iz zemlje; oni koji čuju taj krik mogu i da polude (Romeo i Julija, IV, 3). Pitagora je nazva antropomorfnom; rimski botaničar Lucije Kolumela polučovekom, a Albert Veliki napisa […]

Continue Reading

Kakvo olakšanje – baciti rukopis u kantu za smeće [Tema: Sioran]

Kakvo olakšanje – baciti rukopis u kantu za smeće [Tema: Sioran]

| January 3, 2018 | 0 Comments

Te talase, njihovu zaposlenost i vječito bulažnjenje – što se tiče beskorisnosti – zasjenilo je još budalastije podrhtavanje grada. Kad zatvarajući oči utonemo u onu dvostruku huku, povjerujemo da prisustvujemo pripremama Stvaranja i brzo se izgubimo u teškim kozmogonijskim istraživanjima. Čudo nad čudima: nikakvog razmaka između prvog potresa i tačke do koje smo dospjeli. * […]

Continue Reading

Većina ljudi živi u strahu da bude potpuno živa [Tema: Loven]

Većina ljudi živi u strahu da bude potpuno živa [Tema: Loven]

| January 2, 2018 | 0 Comments

      Anksioznost Funkcija psihičkih i telesnih odbrana, o kojima sam govorio u prethodnom delu, je da zaštiti čoveka od anksioznosti. Najozbiljnija anksioznost je povezana sa poremećajima u funkcionisanju srca. Već sam pominjao da svaka nepravilnost srčanog ritma ima taj efekat. Ali, takođe je tačno da će svako ometanje procesa disanja proizvesti anksioznost. Svako […]

Continue Reading