Archive for February, 2018

Ne okreći se, đetiću

Ne okreći se, đetiću

| February 25, 2018 | 0 Comments

Idi žur­no, ne mo­ra to bi­ti bje­ža­nje. Ne sti­di se po­tre­be da, da­le­ko od ove go­re gri­je­ha, sa­ču­vaš ono što imaš u se­bi. A ima­ćeš sve ma­nje, što vi­še bu­deš me­đu nji­ma. U nji­ma je ne­što što u te­bi ne smi­je bi­ti ako ho­ćeš da bu­deš ono što oni ni­je­su. Čo­vjek. Valj­da ta ri­ječ još […]

Continue Reading

Need AN IMPROVED Title?

| February 19, 2018 | 0 Comments

A dissertation www.testmyprep.com/lesson/how-to-write-an-essay-about-yourself-tips paper is similar to a rough precious stone shaped and transformed right into a brilliant piece of important gem. You certainly do not need to write custom made essays and spend large sums of money. We need to locate a suitable provider which is involved in the execution of term papers to […]

Continue Reading

Slika sa periferije [Tema: Vito]

Slika sa periferije [Tema: Vito]

| February 19, 2018 | 0 Comments

Pjeva pijana kafanska drolja zvučno kukovima vrteći u krug uporno kao zubobolja priča nesto moj pijani drug. Pijan sam eto ali šta to mari pustite me dragi ja vas molim u ovom životu ima puno stvari koje samo pijan mogu da prebolim. Sa tornja odzvanja kasna ura opominjuć na san nepospale nas ulicom pijan vjetar […]

Continue Reading

Hipnoterapija

Hipnoterapija

| February 18, 2018 | 0 Comments

Tvo­ji kap­ci su sve te­ži i te­ži. Tvo­ji kap­ci su naj­te­ži od svih te­ških ka­pa­ka na ovoj te­škoj ze­mlji. Ova te­ška ze­mlja je­di­no je lak­ša od tvo­jih te­ških ka­pa­ka. Od ove te­ške ze­mlje te­ško je oče­ki­va­ti ne­što mi­mo te­ško­će, dok su kap­ci sve te­ži i te­ži. Bez te­ških ka­pa­ka u te­škoj ze­mlji sve je još […]

Continue Reading

Tužna spoznaja

Tužna spoznaja

| February 18, 2018 | 0 Comments

    Podigao sam roletnu i ništa mi nije bilo jasno rupe smeće smrad kanalizacije spustio sam roletnu pa je podigao ponovo rupe smeće smrad kanalizacije ne vrijedi pomislio sam ma koliko ja dizao roletnu ovdje se ništa ne mijenja   Aleksandar Gavranić   Biografija: Aleksandar Gavranić, glumac i pjesnik iz Podgorice. Objavio dvije knjige […]

Continue Reading

Nepokornost bogumila [Tema: Gnosticizam]

Nepokornost bogumila [Tema: Gnosticizam]

| February 18, 2018 | 0 Comments

Piše: Žan Lakrijer Putevi gnoze   Čistota planina Optužuju bogate, gnušaju se cara, ismevaju pretpostavljene, osuđuju plemiće, a svim robovima brane da se pokoravaju gospodarima. Kosma Sveštenik, Protiv bogumila   U planinama i šumama Bosne, na hercegovačkim visoravnima, hiljade grobova isklesanih u kamenu, desetine nekropola, katkad izgubljenih u zabitim predelima, već dva veka predstavljaju zagonetku […]

Continue Reading

Nosim sa sobom svijest o porazu poput znaka pobjede [Tema: Pesoa]

Nosim sa sobom svijest o porazu poput znaka pobjede [Tema: Pesoa]

| February 18, 2018 | 0 Comments

do D. 4. 4. 1930. Crno je nebo u daljini, na južnim obalama Teja, bilo zlokobno crno spram živo bijelih krila galebova u nemirnome letu. No ipak, dan još nije donio oluju. Sva ta skupljena prijetnja kiše prešla je na drugu obalu, a donji grad, još vlažan od one neznatne kiše, smiješio se sa zemlje […]

Continue Reading

U mome Makondu

U mome Makondu

| February 12, 2018 | 0 Comments

U mome Makondu nema čuda Začudi tek iznenadna smrt a ponekad i ona što je bila očekivana Kroz moje Makondo rat je prohujao i odavno zaboravljen kao i oni što su otišli s njim, na drugu stranu Imena im se pomenu tek u džamijskom mihrabu u dovi ramazanske noći… U mome Makondu padaju obične kiše […]

Continue Reading

Ripple Value Hits Another Milestone & Shatters THE MARKETPLACE

| February 12, 2018 | 0 Comments

Innovation and imagination both play an essential role in the victory of a business. CryptoBnB ico listing free akan dibangun di atas teknologi eksklusif yang unik yang menggabungkan beberapa alat dan teknologi yang telah terbukti dan akan membangunnya dengan pencarian lanjutan dan kemampuan pemasaran yang ditargetkan untuk menciptakan ekosistem yang andal dan andal. Teknologi baru […]

Continue Reading

Melanholija (Melancholia – 2011)

Melanholija (Melancholia – 2011)

| February 11, 2018 | 0 Comments

„Melanholija“: Depresija kao kosmička katastrofa Piše: Sanja Dutina PAŽNJA: U tekstu su neizbežno prisutni SPOILERI Melanholija je drugi po redu film iz Lars fon Trirove trilogije o depresiji. Uz specifičan estetski doživljaj, prateću muziku, priču i sporo odigravanje, film je sam po sebi velika metafora melanholične depresije. To stanje postaje toliko opipljivo da se prenosi i na publiku, […]

Continue Reading