Archive for February, 2019

Televizija izoluje ljude [Tema: Čomski]

Televizija izoluje ljude [Tema: Čomski]

| February 28, 2019 | 0 Comments

P: Možete li mi reći kojim stvarima se mediji pouzdano ne bave? O: Uzmite na primjer neke od problema koje smo mi spomenuli. Problem – bilo što se događa – će mediji oblikovati i izmijeniti na način da služi interesima utemeljene moći. Utemeljena moć se može sastojati od nekoliko dijelova, ti dijelovi čak mogu biti […]

Continue Reading

Gozba – O Fukoovoj filozofiji [Tema: Fuko]

Gozba – O Fukoovoj filozofiji [Tema: Fuko]

| February 27, 2019 | 0 Comments

  Izvor: Radio Beograd 2 O Fukoovoj filozofiji „Prodiranje prema jednom jeziku iz kojeg je subjekt isključen, raskrivanje nespojivosti, koja je možda nepopravljiva, između pojavljivanja jezika u njegovom biću i samosvesti u njenom identitetu sa sobom, to iskustvo danas se objavljuje na različitim tačkama kulture: u samom gestu pisanja kao i u pokušajima da se […]

Continue Reading

Prevazilaženje apsurda  [Tema: Kami]

Prevazilaženje apsurda [Tema: Kami]

| February 27, 2019 | 0 Comments

Predgovor knjizi Pisma nemačkom prijatelju Clio, Beograd, 1998. Od onog doba kada je Alber Kami završio svoja Pisma nemačkom prijatelju minulo je više od pet decenija, a ako hoćemo da budemo sasvim precizni, onda ravno pedeset četiri godine. Mnogo je vode otada proteklo evropskim rekama, a i svim drugim rekama sveta. I kao uvek kada […]

Continue Reading

Radio drama – Lica [Tema: Andrić]

Radio drama – Lica [Tema: Andrić]

| February 27, 2019 | 0 Comments

  Uloge: Marija Crnobori Olga Spiridonović Irena Kolesar Slavko Simić Miodrag Radovanović Zoran Ristanović Ljubomir Bogdanović Adem Čejvan Aleksandar Berček Reditelj: Olga Savić Proizvodnja: Dramski program Radio Beograda, Novembar 1972. godine

Continue Reading

Cvetajeva

Cvetajeva

| February 25, 2019 | 0 Comments

  premda je tvoja nevinost čvrsto dokazana ja bih te čitaoče ipak pomilovao pod uslovom da si hirurg koji će mi iz grudi iščupati marinine riječi i da si diler od čijeg ću opijuma zaboraviti tu bol i stid zbog ožiljaka koji mi ne dopušta da se obnažim ni pred slobodom ni pred jednakošću ni […]

Continue Reading

Žan-Pol Sartr i Simona de Bovoar: Filozofija sa mnogo seksa

Žan-Pol Sartr i Simona de Bovoar: Filozofija sa mnogo seksa

| February 25, 2019 | 0 Comments

Ponekad se kaže da egzistencijalizam predstavlja više raspoloženje nego filozofiju, te da njegovo poreklo možemo pratiti do patnjom obuzetih romanopisaca XIX veka, i još dalje, do Bleza Paskala, koga je užasavala tišina beskonačnih prostora… Piše: Sara Bejkvel … i dalje od toga, do Svetog Avgustina i njegovog samopreispitivanja, i još dalje, do Starog zaveta i […]

Continue Reading

Klaudio Magris – Za jednu filologiju mora [Tema: Mediteran]

Klaudio Magris – Za jednu filologiju mora [Tema: Mediteran]

| February 25, 2019 | 0 Comments

    Uvod u “Mediteranski brevijar”   Piše: Klaudio Magris Na jednoj stranici “Mediteranskog brevijara”, Predrag Matvejević priča o tome kako je u Aleksandriji sreo katalonskog urara koji je uporno nastojao, rvući se s krajnjim nedostatkom podataka, sastaviti katalog čuvene biblioteke, najveće u cijelom antičkom svijetu, koju je uništio kalif Omar. Filologija mora – za […]

Continue Reading

Šta je kreativno pisanje? [Tema: Umberto Eko]

Šta je kreativno pisanje? [Tema: Umberto Eko]

| February 24, 2019 | 0 Comments

  Pisanje sleva nadesno Ova predavanja nose naslov Ispovesti mladog romanopisca, i čovek bi se mogao zapitati zašto, s obzirom na to da sigurno kročim prema svojoj sedamdeset sedmoj godini. Desilo se, međutim, da sam svoj prvi roman, Ime ruže, objavio 1980, što znači da sam romansijersku karijeru započeo pre samo dvadeset osam godina. Zato […]

Continue Reading

Kameleon [Tema: Čehov]

Kameleon [Tema: Čehov]

| February 24, 2019 | 0 Comments

Anton Pavlovič Čehov – KAMELEON   Uloge: Dragoljub Denda Toma Kuruzović Dušan Tadić Zoran Đorđević Srđan Jovanović Radica Marinković Žiža Stojanović Dramatizacija: Smiljana Đorđević Reditelj: Milan Jelić Proizvodnja: Dramski program Radio Beograda, Mart 2003. godine    

Continue Reading

Svečana ukletva

Svečana ukletva

| February 24, 2019 | 0 Comments

Častan sam, hrabar, svoje račune plaćam sam. I to svi koji me znaju, a svi me znaju, dobro znaju…Obrazine mi… Častan sam, hrabar i nemam nikakvu imovinu u inozemstvu. I to svi koji me znaju, dobro znaju…Obrazine mi… Častan sam, hrabar, nemam nikakve tajne račune. I to svi koji me znaju, a svi me znaju, […]

Continue Reading