Archive for March, 2019

Baksuzi

Baksuzi

| March 26, 2019 | 0 Comments

Naš baksuzluk je naše ekskluzivno pravo. To teško stečeno ekskluzivno pravo nam je doživotno garantovano. To je, zapravo, jedino neprikosnoveno pravo koje nam je potpuno i trajno dato na uživanje. Uživanje u baksuzluku… Kako to gordo zvuči… Neki manje baksuzni ljuđi imaju sreću da žive u demokratiji. Neka manje baksuzna čeljad imaju sreću da žive […]

Continue Reading

Sartr – Mučnina

Sartr – Mučnina

| March 26, 2019 | 0 Comments

Magla beše tako gusta na Bulevaru Utvrđenja, da sam s velikim oprezom išao uza same zidove Kasarne; s moje desne strane, farovi automobila terali su ispred sebe mokru svetlost i bilo je nemoguće znati gde se završava pločnik. Bilo je ljudi oko mene; čuo sam bat njihovih koraka, ili, ponekad, tiho brujanje njihovih reči: ali […]

Continue Reading

Zavera umetnosti [Tema: Bodrijar]

Zavera umetnosti [Tema: Bodrijar]

| March 26, 2019 | 0 Comments

Žan Bodrijar, Zavera umetnosti Žan Bodrijara smatraju jednim od vodećih savremenih mislilaca bez obzira na brojne zamerke koje mu izvesni filozofi i kritičari  pripisuju.  Originalnošću njegova briljantna zbirka eseja Simulakrumi i simulacija umnogome nadmašuje slične koje su imale za temu  fenomene masovne kulture. Njegova razmišljanja zadiru u temelje ovovremenih događanja, izmenu sistema vrednosti sa kojim se menjaju i neki bitni […]

Continue Reading

Ema Goldman – Manjine protiv većina

Ema Goldman – Manjine protiv većina

| March 25, 2019 | 0 Comments

Ako bih morala sažeto reći što je obilježje našega doba, onda bih rekla da je to kvantiteta. Mnoštvo, masovni duh, posvuda prevladava i uništava kvalitetu. Cijeli naš život – proizvodnja, politika, naobrazba – počiva na količini, na brojkama. Radnik, koji se nekoć ponosio temeljitošću i kakvoćom svojega rada, zamijenjen je glupim, nekompetentnim automatima, koji proizvode […]

Continue Reading

Naropa [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

Naropa [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

| March 25, 2019 | 0 Comments

Naropa Tibet Veliki sveci Tibeta: Tilopa, Naroa, Marpa i Milarepa. Među njima je Naropa veliki mag, biće neutaživo, žedno najvećih i najopasnijih tajni sveta, biće koje bi da je bilo opako, pokvarilo celo čovečanstvo, kao Sotonail. Njegov životopis kazuje kako je osvojio velike čarobne moći i kako je, što je više učio čarolije, sve dublje […]

Continue Reading

Susan Sontag: Protiv tumačenja

Susan Sontag: Protiv tumačenja

| March 23, 2019 | 0 Comments

  Sadržaj je odsjev nečega, susret kratak poput bljeska. Majušan je – doista, sadržaj je vrlo majušan. Willem de Koonig, u razgovoru   Samo površni ljudi ne sude prema pojavi. Misterij svijeta je ono vidljivo, a ne nevidljivo. Oscar Wilde, u pismu   1. Najranije iskustvo umjetnosti moralo je biti iskustvo da je umjetnost čarolija, […]

Continue Reading

Nalog [Tema: Karver]

Nalog [Tema: Karver]

| March 23, 2019 | 0 Comments

Čehov. Uveče 22. marta 1897, u Moskvi je otišao na večeru sa Aleksejem Suvorinom, prijateljem i čovekom od poverenja. Taj Suvorin je bio veoma bogat izdavač novina i knjiga, reakcionar, čovek koji se sam probio u životu, čiji je otac bio redov u Borodinskoj bici. I on je, kao i Čehov, bio unuk kmeta. To […]

Continue Reading

Koračao je sam

Koračao je sam

| March 20, 2019 | 0 Comments

Livadama i planinama Bez saginjanja da ubere cvet Ostavio ga je pčelama Bez uspinjanja da oseti miris Ostavio ga je leptirima. Bejaše bos i nag Na gorskim vrhovima. Trnje i šiljato kamenje Pod tabanima. Vetar i sunce Prekrivač tela. Zaćuta. Zastade. Zažmiri. Zadrži dah. Oseti sve oko sebe I sebe. Ispusti dah I izađe iz […]

Continue Reading

Filip K. Dik kao SF filozof

Filip K. Dik kao SF filozof

| March 20, 2019 | 0 Comments

Predzadnja istina o Filipu K. Diku   Čak i čitaoci koji nisu posebno dobro upoznati sa naučnom fantastikom poznaju Filipa K. Dika kao autora priča koje će postati filmske vizije nemirne budućnosti – Blade Runner, Total Recall, Minority Report, A Scanner Darkly Filip K. Dik se rodio 1928. u Čikagu, a najveći dio života proveo […]

Continue Reading

Ema Goldman – Anarhizam – za što se on zapravo zalaže

Ema Goldman – Anarhizam – za što se on zapravo zalaže

| March 19, 2019 | 0 Comments

  Piše: Ema Goldman ANARHIJA Neshvaćenoj, oklevetanoj, porugu ti sriču, strašna si jeza našega doba. “Propast svakoga si reda”, svjetine viču, “rat si i ubojstva beskrajna zloba”. Nek’ viču. Oni što im nije misao istinu iza riječi doznat’ ne znaju njezin pravi smisao k’o slijepca međ’ slijepima možeš ih spoznat’. Al’ u tebi je, riječi, […]

Continue Reading