Author Archive: admin

Voli da briše članke...

rss feed

Alberto Mangel: Idealni čitalac

Alberto Mangel: Idealni čitalac

| March 18, 2018 | 0 Comments

  Idealni čitalac je pisac neposredno pre zapisivanja reči na stranicu. Idealni čitalac ne rekonstruiše priču: on je iznova stvara. Idealni čitalac ne sledi priču: on učestvuje u njoj. Čuveni program Bi-Bi-Sija o dečjim knjigama uvek je počinjao pitanjem voditelja: „Jeste li se udobno smestili? Onda da počnemo“. Onda da počnemo. Idealni čitalac je, takođe, […]

Continue Reading

Bilo šta da čovek čita, on samog sebe čita [Tema: Hamvaš]

Bilo šta da čovek čita, on samog sebe čita [Tema: Hamvaš]

| March 15, 2018 | 0 Comments

  Pouis, to je evropski tip. U XV stoleću isklesao je skulpturu, u XVI stoleću bio je protestant, u XVII stoleću pripadao je antireformaciji, u XVIII je prosvećen, u XIX je pronašao mašine i bio socijalista. Zašto se od njega traži da porekne svoju prošlost? Ne može biti drugo od onoga što je bio i […]

Continue Reading

Bogovi neka nam barem još sačuvaju snove čak i kada su nemogući [Tema: Pesoa]

Bogovi neka nam barem još sačuvaju snove čak i kada su nemogući [Tema: Pesoa]

| March 13, 2018 | 0 Comments

56. do D. 5. 4. 1930. Bogati dioničar ove naše tvrtke, koji uvijek boluje na nekom neodređenom organu, poželio je, ne znam radi kakva hira ni u kojem intervalu bolesti, napraviti portret cijelog osoblja ureda. I tako smo se prekjučer svi poredali, prema naputku veselog fotografa, naspram bijele, prljave pregrade, koja svojom krhkom drvenom pločom […]

Continue Reading

Siromaštvo sprečava dobre duše da uspeju  [Tema: Van Gog]

Siromaštvo sprečava dobre duše da uspeju [Tema: Van Gog]

| March 13, 2018 | 0 Comments

  Kvem, 20. avgust 1880. Malo sam poučavao neka Igoova dela ove poslednje zime, neka bude. Poslednji dan jednog osuđenika i jednu veoma lepu knjigu o Šekspiru. Bacio sam se na proučavanje tog pisca ima već dugo vremena, to je isto tako lepo kao Rembrant, – Sekspir je za Čarlsa Dikensa ili za V. Igoa […]

Continue Reading

Beležnica oklopnika Detuša [Tema: Selin]

Beležnica oklopnika Detuša [Tema: Selin]

| March 12, 2018 | 0 Comments

    1) Ne bih umeo da kažem šta me navodi da zapisujem ono što mislim. 2) Onome ko bude čitao ove stranice. 3) Ovo tužno novembarsko veče vraća me trinaest meseci unazad, u vreme kad sam stigao u Rambuje i ne sanjajući šta me čeka u tom krasnom boravištu. Pa, jesam li se mnogo […]

Continue Reading

O Raju ili o Kupleraju [Tema: Sioran]

O Raju ili o Kupleraju [Tema: Sioran]

| March 9, 2018 | 0 Comments

  Od vaseIjenskih sabora do današnjih političkih sukobljavanja, pravoverja i jeresi osvajaju ljudsku pažnju neodoljivom besmislenošću. Uvek će, pod različitim izgovorima, biti onih koji su za i onih koji su protiv, svejedno da li je reč o Raju ili o Kupleraju. Hiljade je ljudi stradalo zbog tana¬nih pitanja u vezi sa Devicom ili sa Sinom; […]

Continue Reading

Kimitirija

Kimitirija

| March 8, 2018 | 0 Comments

  Gledam kako mi polažu kosti u spavaonice, kade mi tamjanom belo lice dok more urla a orao klikće sa litice. Nemam ni majke ni oca. Pola života čitao sam tipike, žitija i svete spise, pokušavajući da spoznam Tvorca. Uzalud vam prijatelji  sada pridike. Znam, pogrešio sam. Oprostite mi Lazare, Sunčice i Dimitrije. Oprostite i […]

Continue Reading

Borba za žensko autorstvo u priči Žuti tapet

Borba za žensko autorstvo u priči Žuti tapet

| March 6, 2018 | 0 Comments

  Piše: Sanja Gligorić   Priča Žuti tapet Šarlot Perkins Gilman predstavlja značajan stub feminističke kritike i misli, te od trenutka kada ju je Ilejn Hedžis oživela i ponovo objavila uz svoj predgovor, ona uveliko služi kao polazište i oslonac za mnoga tumačenja i pristupe. Jedan od najznačajnijih pristupa zasigurno je taj iz vizure feminističke kritike, pri čemu se odmah može […]

Continue Reading

Šarlot Perkins Gilman: Žuta tapeta

Šarlot Perkins Gilman: Žuta tapeta

| March 6, 2018 | 0 Comments

Rijetko, baš rijetko se dešava da sasvim obični ljudi poput Džona i mene iznajme drevnu građevinu za dane ljetnjeg odmora. U palati iz kolonijalnog doba, sa dugom porodičnom pričom, nalik kakvoj duhovima naseljenoj kući, dostići vrhunac romantike – od sudbine tražiti tako nešto, bilo bi previše! Ipak ću ponosno izjaviti kako u vezi sa tim […]

Continue Reading

Hronologija života i rada Luja Ferdinanda Selina [Tema: Selin]

Hronologija života i rada Luja Ferdinanda Selina [Tema: Selin]

| March 4, 2018 | 0 Comments

  Pre svega, želim da živim život ispunjen neprilikama koje će proviđenje, nadam se, izvoleti da prospe po mome putu. Beležnica oklopnika Detuša, 1913.   1894. maja u Kurbevoa (Sena), u Ulici Ramp di Pon (Rampe du Pont) na kućnom broju 12, rođen je Luj- Ferdinand Ogist Detuš (Louis-Ferdinand Auguste Destouches), sin jedinac Fernanda Ogista […]

Continue Reading