Author Archive: admin

Voli da briše članke...

rss feed

Igrati se i biti pesnik [Tema: Bukovski]

Igrati se i biti pesnik [Tema: Bukovski]

| April 10, 2019 | 0 Comments

Odakle početi? Pa, Niče je bio taj koji je, kad su ga pitali za pesnike, odgovorio, „Pesnici? Pesnici previše lažu.” Kad čovek čita poeziju iz prošlosti i današnjih dana, ova kritika izgleda prokleto prikladno. U svemu tome je naizgled previse poziranja, hvalisanja… izigravanja da si pesnik, taj odabrani skoroteča bogova. Verujem da ako su bogovi […]

Continue Reading

Žene koje su nas podizale

Žene koje su nas podizale

| April 9, 2019 | 0 Comments

    Žene koje su nas podizale olovke su djeci čupale iz lijeve ruke U desnu ih zatim metale Na šakama i tetivama tim ženama sicali su pepelom i medom križeve da ih Turci ne bi vodili iako Turaka već odavno bilo ni Bliže Bogu da su po kriptama i kapelama mrmoljile su brže nego […]

Continue Reading

Magia sutra – Oznaka celine nije 1 nego 3 [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Oznaka celine nije 1 nego 3 [Tema: Hamvaš]

| April 8, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 12 Posledica je parcijalna objektivacija Šta znači konstantno prisustvo celine egzistencije? Sve što primećujem delimična je objektivacija ove celine. Zvuči kao paradoks, ali nije paradoks. Ono što čovek može da vidi, bez izuzetka su objekti koji su međusobno posebno razgraničeni. On i ne može da zapazi drugo do ovakve objekte koji se od […]

Continue Reading

Džordž Bernard Šo

| April 7, 2019 | 0 Comments

Mnogo je više groznih zločina počinjeno u ime poslušnosti nego u pobuni

Continue Reading

Antonio Maćado – Zločin beše u Granadi [Tema: Antologija svjetske poezije]

Antonio Maćado – Zločin beše u Granadi [Tema: Antologija svjetske poezije]

| April 7, 2019 | 0 Comments

  I Zločin Videše ga kako putem dugim ide sred pušaka, i stiže na hladno polje još zvezdano, u cik dana. I ubiše Federika kada sinu sunca zraka. Ne smede ga pogledati tad nijedan od dželata. Zatvoriše oči, zboreć: Ne pomogo Bog ti sada! Mrtav pade Federiko – krv na čelu, na grudima rana – […]

Continue Reading

Pesnici umiru sami: Ko se sve nije oprostio od Dobrice Erića

Pesnici umiru sami: Ko se sve nije oprostio od Dobrice Erića

| April 7, 2019 | 0 Comments

Piše: Aleksandar Apostolovski   Dobrica Erić završio je četiri razreda osnovne škole. Više mu nije ni trebalo, jer su, mnogo godina kasnije, škole izučavale njega. Vratio se u lektire i antologije, na velike gradske trgove i polja livada. I bilo mu je sasvim svejedno gde će recitovati svoju poeziju. Da li će ga slušati elitistički […]

Continue Reading

Voli samo onaj ko ima snage da se čvrsto drži ljubavi – Minima Moralia

Voli samo onaj ko ima snage da se čvrsto drži ljubavi – Minima Moralia

| April 6, 2019 | 0 Comments

  Konstanca* Buržoasko društvo svuda insistira na naporu volje; samo se ljubav vidi kao nehotična, kao čista neposrednost osećanja. U žudnji za njom, što znači poštedu od rada, buržoaska ideja o ljubavi prevazilazi buržoasko društvo. Ali, time što ono istinito želi da neposredno uzdigne usred opšte neistine, ono ga izokreće u nju. Nije stvar samo […]

Continue Reading

Skrivati i pretvarati se da nemamo ono što imamo [Tema: Bodrijar]

Skrivati i pretvarati se da nemamo ono što imamo [Tema: Bodrijar]

| April 3, 2019 | 0 Comments

  Božanska ireferencija slika Skrivati i pretvarati se da nemamo ono što imamo. Simulirati i pretvarati se da imamo ono što nemamo. Ono prvo upućuje na neko prisustvo, ono drugo na neko odsustvo. Ali stvar je složenija, jer simulirati ne znači pretvarati se: „Onaj koji se pretvara da od nečeg boluje može jednostavno da legne […]

Continue Reading

Eli For – Umjetnik je uvijek sam 

Eli For – Umjetnik je uvijek sam 

| April 1, 2019 | 0 Comments

Tko može opisati mučeništvo onoga, koji podržava ljubav, a ljubav od njega bježi ili ga odbacuje? U demokraciji postoji samo jedan aristokrat, a to je umjetnik. Zato ga ona mrzi. Zato ona uzdiže do božanstva roba, koji je dio nje same, koji više ne poznaje svoju zadaću, koji više ne ljubi, koji se razumije u […]

Continue Reading

Dobrica Erić – Strofe snoviđenja

Dobrica Erić – Strofe snoviđenja

| April 1, 2019 | 0 Comments

(odlomci) Gori iza brda glava žednog bika. Precvetali poljupci venu po luzima. Koliko smo žetelaca prelja i vojnika prosuli po voćnjacima i kukuruzima? Gori iza planina glava večnog bika. * San kida rezu. Dan penuša brezu. Svi smo mi ovde samo u gostima. Zemljo zemljice priberi trpezu i pobrini se o našim kostima. Strah kida […]

Continue Reading