Blag budi meni i oprosti

| April 22, 2012 | 0 Comments

 

Emil Nolde – Veiled sun

Blag budi meni i oprosti
Krv sam prosipala da uplašim
jadom se hranila
tražeći put ka tebi
na nizbrdici se o sebe spoticala
prelivala u druge oči
Umjesto djece otrovne riječi rađala
umjesto spokoja sumnju darivala
i sve radila da ne bude po tvome
tražeći put ka tebi
A znala sam
da zagrljaja nema
ni konačišta
da se sakrijem
do samo skuta tvoga
zato te snuždena molim
blag budi meni i oprosti

Jasna Đurđić

Tags:

Category: Art

Leave a Reply

Art

Blag budi meni i oprosti

by Jana Nebo time to read: <1 min
0