RSSCategory: Anatomija Fenomena

Proljeće dolazi i trava raste sama od sebe [Tema: Zen]

Proljeće dolazi i trava raste sama od sebe [Tema: Zen]

| February 3, 2018 | 0 Comments

Piše: Allan Watts Je li zen nelogičan? Nelogičan nije prava riječ, jer ono što se u zenu često doima kao paradoks jesu izjave koje su savršeno ispravne u nekom drugom sustavu logike, koji je različit od onog na koji smo navikli. Na Zapadu smo se navikli na logičko razmišljanje koje se temelji na isključivosti – […]

Continue Reading

Putovanje od jednog kraja do drugog [Tema: Selin]

Putovanje od jednog kraja do drugog [Tema: Selin]

| February 1, 2018 | 0 Comments

Piše: Branko Kukić Da li treba danas da se ponovi slučaj onog francuskog Šurnara koji je, nezadovoljan sadržajem knjiga koje je čitao u večernjim časovima odmora, rnakazama isecao stranice nedostojne njegovih čitalačkih zahteva, svođeći Bodlera na oko dvesta stihova, Igoa na nešto rnanje, a Selina na nekih desetak stranica? Ova Šumareva ludost rnogla bi biti […]

Continue Reading

Tlon uqbar orbis tertius [Tema: Borhes]

Tlon uqbar orbis tertius [Tema: Borhes]

| January 29, 2018 | 0 Comments

  ZA OTKRIĆE Ukbara dugujem sprezi jednog ogledala i jedne enciklopedije. Ogledalo je uznemiravalo dno hodnika u izvesnoj vili u ulici Gaona, u Ramos Mehija; enciklopedija se varljivo zove The Anglo-American Cyclopaedia (Njujork, 1917). To je doslovno preštampana, ali isto tako dosadna, Encyclopaedia Britannica iz 1902. Događaj se zbio otprilike pre pet godina. Bioj Sesares […]

Continue Reading

Gubljenje i pronalaženje dlake [Tema: Kortasar]

Gubljenje i pronalaženje dlake [Tema: Kortasar]

| January 15, 2018 | 0 Comments

  U borbi protiv pragmatizma i užasne tendencije ka postizanju koristi, moj najstariji bratučed predlaže sledeći postupak: treba istrgnuti jednu veliku dlaku iz glave, napraviti joj čvor na sredini i pustiti je da meko padne u rupu na lavabou. Ako se dlaka zakači na rešetkici, koja se obično postavlja na dotične rupe, dovoljno je malo odvrnuti slavinu pa […]

Continue Reading

Kakvo olakšanje – baciti rukopis u kantu za smeće [Tema: Sioran]

Kakvo olakšanje – baciti rukopis u kantu za smeće [Tema: Sioran]

| January 3, 2018 | 0 Comments

Te talase, njihovu zaposlenost i vječito bulažnjenje – što se tiče beskorisnosti – zasjenilo je još budalastije podrhtavanje grada. Kad zatvarajući oči utonemo u onu dvostruku huku, povjerujemo da prisustvujemo pripremama Stvaranja i brzo se izgubimo u teškim kozmogonijskim istraživanjima. Čudo nad čudima: nikakvog razmaka između prvog potresa i tačke do koje smo dospjeli. * […]

Continue Reading

Većina ljudi živi u strahu da bude potpuno živa [Tema: Loven]

Većina ljudi živi u strahu da bude potpuno živa [Tema: Loven]

| January 2, 2018 | 0 Comments

      Anksioznost Funkcija psihičkih i telesnih odbrana, o kojima sam govorio u prethodnom delu, je da zaštiti čoveka od anksioznosti. Najozbiljnija anksioznost je povezana sa poremećajima u funkcionisanju srca. Već sam pominjao da svaka nepravilnost srčanog ritma ima taj efekat. Ali, takođe je tačno da će svako ometanje procesa disanja proizvesti anksioznost. Svako […]

Continue Reading

Biti heroj znači boriti se, i to bezuspešno [Tema: Hamvaš]

Biti heroj znači boriti se, i to bezuspešno [Tema: Hamvaš]

| January 2, 2018 | 0 Comments

Ako postoji prabiljka i prajezik, i ako postoji ljudsko osnovno stanje, postoji i praglas. Zbog toga muziku kosa i slavuja svako može da meri prema praglasu, kao i u čemu je i koliko Mocartova muzika srodna slavuju, Betovenova kosu. Sada nije reč o tome da čovek u junu, posle malo kiše, u bašti, prema sumraku, […]

Continue Reading

Okultni dnevnik [Tema: Strindberg]

Okultni dnevnik [Tema: Strindberg]

| January 1, 2018 | 0 Comments

Piše: Torsten Eklund Uvod u knjigu Okultni dnevnik Augusta Strindberga U Strindbergovoj književnoj ostavštini takozvani Okultni dnevnik zauzima posebno mjesto. Ništa se s njime ne može usporediti. Što taj dokument — najiskreniji, najintimniji autoportret što je on ostavio — nije do sada tiskan, moramo zahvaliti protuslovnom držanju, što ga je pisac sam zauzimao prema mogućnosti […]

Continue Reading

Sanduk Fernanda Pesoe [Tema: Pesoa]

Sanduk Fernanda Pesoe [Tema: Pesoa]

| December 27, 2017 | 0 Comments

Piše: Milan Vlajčić Jedan od najvećih pesnika 20. veka, uz Konstantina Kavafija i Vislavu Šimborsku, da tu začas zastanem, portugalski samotnjak i vizionar Fernando Pesoa (1888-1935) umro je u poluanonimnosti (objavio za života samo jednu pesničku knjigu – “Poruka”). A onda je iz zaostavštine počelo da se pojavljuje obilje knjiga, obeleženih nizom heteronima (najpoznatiji: Alberto […]

Continue Reading

Vladeta Jerotić: Kritički osvrt na Jungovo učenje [Tema: Jung]

Vladeta Jerotić: Kritički osvrt na Jungovo učenje [Tema: Jung]

| December 27, 2017 | 0 Comments

  Iako je po našem mišljenju teško zamisliti bilo koju oblast nauke, pa i filozofije, ο umetnosti da ne govorimo, u kojima snažna ličnost stvaraoca, pronalazača ili tvorca nekog novog sistema nije ostavila u svome delu, pronalasku ili sistemu i sasvim lični pečat, neku vrstu manje ili više primetnog otiska svoje ličnosti, kada se raspravljaju […]

Continue Reading