RSSCategory: Anatomija Fenomena

Uvek me je plašila skoro potpuna praznina u meni [Tema: Selin]

Uvek me je plašila skoro potpuna praznina u meni [Tema: Selin]

| May 21, 2019 | 0 Comments

Uvek me je plašila skoro potpuna praznina u meni, to što, u stvari, nemam nikakvog ozbiljnog razloga da postojim. Sad sam bio pred proverenim dokazima sopstvenog ništavila. U ovoj sredini, toliko različitoj od one u kojoj sam ja imao svoje sitne navike, odmah sam se tako reći istopio. Osećao sam se vrlo blizu nepostojanja, jednostavno. […]

Continue Reading

Zar sam ja jedina kukavica na zemljinoj kugli? [Tema: Selin]

Zar sam ja jedina kukavica na zemljinoj kugli? [Tema: Selin]

| May 20, 2019 | 0 Comments

  Kad se čovek već nađe unutra, e onda je zaista zaglavio. Popeli su nas na konje i pošto smo tako proveli dva meseca, opet nas vratiše u pešake. Možda zato što je ono bilo skupo. Najzad, jednog jutra, pukovnik je tražio svog konja, posilni mu beše otišao s konjem, nije se znalo kuda, verovatno […]

Continue Reading

Hermes Trismegistos [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

Hermes Trismegistos [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

| May 16, 2019 | 0 Comments

  Hermes Trismegistos Pod imenom Hermesa Trismegistosa sačuvalo nam se nekoliko grčkih od lomaka. Istinsko hermetičko zaveštanje je, pak, mnogo više od toga. Najbit­nija je zagonetka ,,Tabula smaragdina”, koja se sastoji od deset rečenica; ,,Poimandres”, sve sama misterija; ali je još zagonetniji sistem brojeva i zna­kova, cije su rešenje mnogi pokušavali da dokuče, u poslednje […]

Continue Reading

Magia sutra – Tako je shvatljiva sloboda [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Tako je shvatljiva sloboda [Tema: Hamvaš]

| May 15, 2019 | 0 Comments

  Magia sutra 13   Sloboda nije društveni i nije moralni i nije psihološki i nije naučni termin, nego egzistencijalni termin. Čovek nije slobodan u društvu, nije u moralnoj strukturi, u usmeravanju psihičkog života, fizički, odnosno nije slobodan u nekoj parcijalnoj objektivaciji celine (sve, ukupno) egzistencije, nego u celoj egzistenciji. Greška je primenjivati slobodu na […]

Continue Reading

Volšebna kazna [Tema: Bukovski]

Volšebna kazna [Tema: Bukovski]

| May 7, 2019 | 0 Comments

  nikada nisam voleo da živim na ulici i klonio sam se čorbe za bednike, vojske spasa i svih takozvanih utočišta. bio sam tako jezivo mršav da sam kad se okrenem jedva video svoju senku pod bleštavim popodnevnim suncem. nije mi bilo važno, dokle god sam što dalje od gomile. a čak je i na […]

Continue Reading

Ko je ukrao Dolores Hejz [Tema: Nabokov]

Ko je ukrao Dolores Hejz [Tema: Nabokov]

| April 16, 2019 | 0 Comments

Piše: Zoran Paunović Može biti da prevod na srpski, jednog od ključnih nabokovljevih romana i jeste tek neuspela šala, incident u kontekstu književnog života jedne sredine u kojoj se – čast izuzecima – loši prevodi još gore odabranih knjiga umesto u zaborav guraju na bestseler liste. O razlozima zbog kojih se to događa, mogla bi […]

Continue Reading

Eros stvarnijeg postojanja [Tema: Gombrovič]

Eros stvarnijeg postojanja [Tema: Gombrovič]

| April 15, 2019 | 0 Comments

Piše: Muharem Bazdulj (tekst objavljen 20. juna 2013.) Pre nepunih mesec dana, tačnije 23. maja, krakovska izdavačka kuća wydawnictwo literackie objavila je novu, dosad nepoznatu, knjigu vitolda gombroviča pod naslovom kronos. Reč je o svojevrsnom apendiksu famoznom gombrovičevom dnevniku, čiji se kompletan prevod na srpski u jednom tomu pojavio prošle godine u izdanju službenog glasnika. Kronos je poslednje parče […]

Continue Reading

Naša se smrt događa svakog dana [Tema: Pekić]

Naša se smrt događa svakog dana [Tema: Pekić]

| April 15, 2019 | 0 Comments

  Borislav Pekić o smrti Postoji li žudnja za smrću vrste? Žudnja za smrću kod pojedinaca nesumnjivo postoji. Ali postoji li ona kod vrste? Jedna vrsta koja bi nesvesno osećala svoj promašaj i potpuni nedostatak stvarne perspektive, premda ne bi to priznala ni svojom filosofijom, ni svojom religijom, no svojim aktima, svojom istorijom, mogla bi […]

Continue Reading

Tamo gdje se laž množi, živi tiranija [Tema: Kami]

Tamo gdje se laž množi, živi tiranija [Tema: Kami]

| April 13, 2019 | 0 Comments

  Omaž Alberu Kamiju obilježio je 2013. godinu u Francuskoj Piše: Branka Bogavac Upravo prošle godine Južni Sloveni slavili su Njegoševu dvjestogodišnjicu, a Francuzi stogodišnjicu Albera Kamija. O prvome, po svemu što je rečeno i objavljeno, može da se zaključi da je Njegoš shvaćen i proučen kao pjesnik i filozof. A po onome što se […]

Continue Reading

Amerika Nabokova [Tema: Nabokov]

Amerika Nabokova [Tema: Nabokov]

| April 12, 2019 | 0 Comments

  Trećeg februara 1954. godine Vladimir Nabokov pisao je Jamesu Laughlinu, osnivaču izdavačke kuće New Directions: „Da li biste objavili tempiranu bombu koju sam upravo završio? To je roman od 459 kucanih strana“. Bila je to Lolita, priča o sredovečnom pedofilu koji seksualno iskorišćava dvanaestogodišnju devojčicu; pokazalo se da je Nabokov tačno najavio svoj roman. Zbog pretnji […]

Continue Reading