RSSCategory: Anatomija Fenomena

Srce je centar ili jezgro života, a njime vlada ljubav [Tema: Loven]

Srce je centar ili jezgro života, a njime vlada ljubav [Tema: Loven]

| October 29, 2017 | 0 Comments

Jedno drugo iskustvo je relevantno za ovu priču. Pre otprilike dve godine upoznao sam nastavnicu pevanja koja je bila u toku sa bioenergetskim pojmovima i razumevala je značaj uloge glasa u izražavanju. Ranije sam pomenuo osećanje da mi je majka presekla gušu. To mi je stvaralo teškoće u pričanju, plakanju, ali naročito u pevanju. Uvek […]

Continue Reading

Jungovo učenje i nove ideje [Tema: Jung]

Jungovo učenje i nove ideje [Tema: Jung]

| October 25, 2017 | 0 Comments

Piše: Vladeta Jerotić Ličnost K. G. Junga, živa i dinamična, radoznala i puna energetskog naboja visokog kvaliteta, stalno podložna promeni i zbog toga neuhvatljiva, strogim naučnim okvirima slabo obuzdana, utisnula je ovakvim svojim odlikama snažan pečat u celokupno njegovo učenje. Naš zadatak da objektivno iznesemo glavne smernice Jungovog učenja, koje je i samo tokom njegovog […]

Continue Reading

Nemoguće ogledalo [Tema: Gnosticizam]

Nemoguće ogledalo [Tema: Gnosticizam]

| October 23, 2017 | 0 Comments

Piše: Žan Lakrijer Kad Isus siđe u Pakao, grešnici poslušaše njegove reči i biše svi spaseni. Ali sveci, misleći kao i obično da su stavljeni na iskušenje, odbaciše reč Isusovu i biše svi prokleti. Markion, Antiteze   Devijacije, inverzije, spermatolatrijski obredi i magije, bunila, koji su apanaža aleksandrijskih gnostika, ne bi trebalo da nas navedu […]

Continue Reading

Vatra koja gori zbog toga da bi se dosegao večni svet [Tema: Hamvaš]

Vatra koja gori zbog toga da bi se dosegao večni svet [Tema: Hamvaš]

| October 23, 2017 | 0 Comments

Katha upanišada Studija Kathaka je jedna od najdocnijih upanišada. Nedostatak ovakvih dela jeste što je čovek lišen svežeg nadahnuća. Prednost je što je uzbuđenje nestalo i autor ima vremena, pošto se zna za gotovo delo, da staloženo izrazi ono što hoće da kaže. Ovde nema takvih delova kao u Čhandogja-upanišadi Tat tvam asi i Budnost […]

Continue Reading

Za šta bih ja mogao biti dobar? [Tema: Van Gog]

Za šta bih ja mogao biti dobar? [Tema: Van Gog]

| October 22, 2017 | 0 Comments

  Van Gogova pisma bratu Teu   Pti Vam, 26. decembra 1878, Borinaž-Eno Ti mora da znaš da u Borinažu nema slika, i da uglavnom uopšte ne znaju šta je to slika, pa se samo po sebi razume da ja od svog odlaska iz Brisela nisam video ništa što se tiče umetnosti. Ali, bez obzira […]

Continue Reading

Bolest na smrt [Tema: Kjerkegor]

Bolest na smrt [Tema: Kjerkegor]

| October 21, 2017 | 0 Comments

Dijalektika egzistencije u filozofiji Serena Kjerkegora (5) Piše: Mirko Zurovac Iz svega se vidi da Kjerkegor gaji skoro opsesivan  interes za konkretnu ljudsku prirodu. No šta je čovjek? Pomalo je čudno da filozofija, a filozofija egzistencije posebno, treba da objasni čovjeku ono što je on sam. Zar to nije ono što svi mi, svako za […]

Continue Reading

Pismo gospoðici u Parizu [Tema: Kortasar]

Pismo gospoðici u Parizu [Tema: Kortasar]

| October 21, 2017 | 0 Comments

Andre, nisam ja hteo da se doselim u vaš stan u Ulici Sujpača. Ne toliko zbog zečeva, više zbog toga što mi je teško da pristupim jednom zatvorenom poretku, izgrađenom čak i u najtanjim nitima vazduha, tim nitima koje u vašoj kući čuvaju muziku lavande, lepet labudovih krila od pudera, igru violine i viole u […]

Continue Reading

Na plavom tiganju neba, sunce na oko [Tema: Duško Radović]

Na plavom tiganju neba, sunce na oko [Tema: Duško Radović]

| October 21, 2017 | 0 Comments

Noć je po beogradskim kotlinama ostavila gustu izmaglicu, koja ni sama nije znala šta hoće – da li da bude kiša, rosa ili slana. Sunce je bilo na “jedinici” i magla je još mogla da se zanosi. Medjutim, kad smo sunce uključili, najpre na “dvojku”, pa na “trojku”, magla je isparila, i evo našeg grada […]

Continue Reading

Život nad svakom rečenicom [Tema: Kiš]

Život nad svakom rečenicom [Tema: Kiš]

| October 20, 2017 | 0 Comments

Piše: Ivan Ivanji “Ti plaćaš vino, ja imam rak”, rekao mi je kada smo se sredinom osamdesetih sreli u dubrovniku. Kasnije mi je rekao da je prizvao bolest u Enciklopediji mrtvih. U poslednje vreme često razmišljam o perfekcionisti i pijancu, od oca Jevrejina i majke Crnogorke, koji je voleo dve žene, o genijalnom piscu koji je […]

Continue Reading

Tamjan u kasapnici – beleške o Krleži, povodom 200 broja časopisa Gradac [Tema: Krleža]

Tamjan u kasapnici – beleške o Krleži, povodom 200 broja časopisa Gradac [Tema: Krleža]

| October 18, 2017 | 0 Comments

Piše: Srđan Damnjanović:   (beleške o dijalektičkom i integralnom Krleži, povodom 200 broja časopisa „Gradac“) Kada pisac živi život vlastitog romanesknog junaka, to mu se obično obije o glavu. Krajem 1942, Miroslav Krleža beleži impresije i činjenice koje upućuju na nadolazeći preokret, uživajući varljivu zaštitu svojih (ne)prijatelja. Pisac se nalazi u položaju junaka, koji u […]

Continue Reading