RSSCategory: Fenomen Trenutka

Žil Renar

| February 3, 2018 | 0 Comments

Čovjeku nije dovoljno da je sam srećan, treba mu i da drugi to nijesu.

Continue Reading

Vudi Alen

| January 28, 2018 | 0 Comments

Čitam u samoodbrani.  

Continue Reading

Konfučije

| November 21, 2017 | 0 Comments

Ako se država rukovodi principima razuma, siromaštvo i nesreća su sramota; a ako se država ne rukovodi principima razuma bogatstvo i počast su sramota.

Continue Reading

Alehandro Hodorovski

| October 29, 2017 | 0 Comments

Ptice rođene u kavezu misle da je letenje bolest.

Continue Reading

Benžamen Pere

| October 22, 2017 | 0 Comments

Lak i živahan kao žaca koji prebija radnika.  

Continue Reading

Dostojevski

| October 14, 2017 | 0 Comments

Priznajem da je dva puta dva jednako četiri izvrsna stvar, ali ako već treba hvaliti sve i sva, reći ću vam da i dva puta dva jednako pet isto tako lepo zvuči.

Continue Reading

Karl Gustav Jung

| September 17, 2017 | 0 Comments

Razmišljati je teško, zato većina ljudi sudi.

Continue Reading

Rifat Burdžović – Tršo

| September 3, 2017 | 0 Comments

Hajdemo, druže Hivzija/Na Mjesec/Pa makar u nanulama

Continue Reading

Maks Veber

| August 26, 2017 | 0 Comments

Sloboda i demokratija moguće su samo tamo gdje postoji uvijek živa i odlučna volja naroda da ne dozvoli da njime vladaju kao stadom.

Continue Reading

Plinije Stariji

| August 20, 2017 | 0 Comments

Nijedan dan bez napisanog reda

Continue Reading