RSSCategory: Fenomen Trenutka

Karl Gustav Jung

| March 25, 2018 | 0 Comments

Pronađite mi normalnog čoveka i ja ću vam ga izlečiti

Continue Reading

Luis Bunjuel

| March 3, 2018 | 0 Comments

  Mene prestravljuje taj nagon da se sve razumije.

Continue Reading

Žil Renar

| February 3, 2018 | 0 Comments

Čovjeku nije dovoljno da je sam srećan, treba mu i da drugi to nijesu.

Continue Reading

Vudi Alen

| January 28, 2018 | 0 Comments

Čitam u samoodbrani.  

Continue Reading

Konfučije

| November 21, 2017 | 0 Comments

Ako se država rukovodi principima razuma, siromaštvo i nesreća su sramota; a ako se država ne rukovodi principima razuma bogatstvo i počast su sramota.

Continue Reading

Alehandro Hodorovski

| October 29, 2017 | 0 Comments

Ptice rođene u kavezu misle da je letenje bolest.

Continue Reading

Benžamen Pere

| October 22, 2017 | 0 Comments

Lak i živahan kao žaca koji prebija radnika.  

Continue Reading

Dostojevski

| October 14, 2017 | 0 Comments

Priznajem da je dva puta dva jednako četiri izvrsna stvar, ali ako već treba hvaliti sve i sva, reći ću vam da i dva puta dva jednako pet isto tako lepo zvuči.

Continue Reading

Karl Gustav Jung

| September 17, 2017 | 0 Comments

Razmišljati je teško, zato većina ljudi sudi.

Continue Reading

Rifat Burdžović – Tršo

| September 3, 2017 | 0 Comments

Hajdemo, druže Hivzija/Na Mjesec/Pa makar u nanulama

Continue Reading