RSSCategory: Notes

Aristofan – Tri komedije [Knjiga dana]

Aristofan – Tri komedije [Knjiga dana]

| June 22, 2017 | 0 Comments

Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije   Aristofan – tragedija koja se smeje   Pre dve i po hiljade godina, na padini jednog brežuljka u Atini rođena je drama kao umetnost. Nikada ranije, a možda i nikada posle, toliko pozorišne energije nije bilo oslobođeno na samo jednom mestu: njena vitalnost izražavala je radost i zgranutost jednog […]

Continue Reading

Herman Hese: Ljepota leptira

Herman Hese: Ljepota leptira

| June 18, 2017 | 0 Comments

Sentimentalni odnos čovjeka prema prirodi novijega je datuma, nastao možda tek iz naše nečiste savjesti prema njoj. Sve vidljivo je izraz, sva priroda je slika jezik i šareno hijeroglifsko pismo. Danas, usprkos visoko razvijenoj prirodnoj znanosti, mi nismo odveć dobro pripremljeni i odgojeni za pravo promatranje i prije bi se reklo da smo s prirodom […]

Continue Reading

Slatki grijeh

Slatki grijeh

| June 18, 2017 | 0 Comments

Na­slov ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa Fa­hre­tom Ja­hić, pa sa­mim tim ni sa L(ij)epom Bre­nom. Nje­nu mu­zi­ku do­sad ni­je­sam slu­šao, a sva je pri­li­ka da ne­ću ni ubu­du­će uko­li­ko sa­ču­vam (a sva je pri­li­ka da ne­ću) ma­kar ze­ru zdra­vo­ga ra­zu­ma. Ni­je­sam sklon ni pre­tje­ra­no du­gim no­žur­da­ma ni pre­tje­ra­no krat­kim suk­nji­ca­ma, a ni pre­tje­ra­no la­ko­mim har­mo­ni­ka­ši­ma. A […]

Continue Reading

Danilo Kiš – Poslednje pribežište zdravog razuma [Knjiga dana]

Danilo Kiš – Poslednje pribežište zdravog razuma [Knjiga dana]

| June 16, 2017 | 0 Comments

Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije   Ja sam pisac bastard, dospeo ni od kud. Nisam jevrejski pisac kao majstor Singer. Jevreji su u mojim knjigama samo literarnost, oneobičavanje u značenju ruskih formalista (ostranenije). Pošto je svet Jevreja iz Centralne Evrope jedan potonuli svet, bivši svet, i kao takav smešten u prostor stvarnog-nestvarnog. Dakle u prostor literature. […]

Continue Reading

Osip Mandeljštajm – Sačuvaj moj glas [Knjiga dana]

Osip Mandeljštajm – Sačuvaj moj glas [Knjiga dana]

| June 14, 2017 | 0 Comments

Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije Povodom 125. godišnjice od rođenja Osipa Mandeljštama Odabrao i prepevao s ruskog: Radojica Nešović Ne može se reći kako je Mandeljštam bio poeta „kulture”; on je pre bio pesnik civilizacije i za civilizaciju. Jednom, kad su ga zamolili da odredi akmeizam – književni pokret kom je pripadao – rekao je: […]

Continue Reading

Vladimir Pištalo – Lako je Andriću

Vladimir Pištalo – Lako je Andriću

| June 12, 2017 | 0 Comments

Dragi Ivane, Vama je bilo lako. Piše: Nenad Šaponja   Često sam čuo da to ljudi govore. Nikad ovakve tvrdnje nisam umeo shvatiti drugačije nego kao primer nemislećeg nehaja. Jer u vašem svetu ne postoji takva stvar kao što je lako. Vi kažete: Živeti nije lako ni mravu u mravinjaku ni ptici na grani, a kamoli […]

Continue Reading

Rju Murakami – Plavo, gotovo prozirno [Knjiga dana]

Rju Murakami – Plavo, gotovo prozirno [Knjiga dana]

| June 12, 2017 | 0 Comments

Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije Izdavačka kuća Booka U istoriji japanske književnosti na prste jedne ruke mogu se probrojati knjige koje su svojim pojavljivanjem toliko uzburkale tamošnju literarnu scenu. Debitantski roman danas megapopularnog pisca izazvao je sredinom sedamdesetih godina XX veka šok i podelio publiku i kritiku, ali to mu nije smetalo da osvoji prestižnu […]

Continue Reading

Kobajagi

Kobajagi

| June 11, 2017 | 0 Comments

Cr­no­gor­ci. Ko­ba­ja­gi. Mo­žda Go­ro­crn­ci. Cr­ni bi­jel­ci. Ili bi­je­li crn­ci. Ko­ba­ja­gi zva­nič­no. Ko­ba­ja­gi fak­tor. Ko­ba­ja­gi mi­ra i sta­bil­no­sti ko­ba­ja­gi. Ko­ba­ja­gi dr­ža­vi­ca u ko­joj ži­ve ko­ba­ja­gi za­do­volj­ni ko­ba­ja­gi gra­đa­ni i pre­za­do­volj­ne ko­ba­ja­gi gra­đan­ke. Dr­ža­vi­ca, rod­na gru­di­ca, ko­ja je ovih da­na ko­ba­ja­gi zva­nič­no po­ra­sla do ko­ba­ja­gi ne­slu­će­nih vi­si­na sa ko­jih se ko­ba­ja­gi da­le­ko vi­di. Ko­ba­ja­gi ušla u NA­TO, […]

Continue Reading

Nagib Mahfuz – Srce noći [Knjiga dana]

Nagib Mahfuz – Srce noći [Knjiga dana]

| June 8, 2017 | 0 Comments

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije   Život između razuma i vere Novi roman nobelovca Nagiba Mahfuza „Srce noći” objavila je izdavačka kuća „Albatros plus” Autor: Z. R Roman Nagiba Mahfuza „Srce noći”, koji je objavila izdavačka kuća „Albatros plus”, klasična je priča u Mahfuzovom stilu, u kojoj autor briljantno opisuje ljudske emocije klizeći kroz dubine […]

Continue Reading

Luisa Valensuela – Simetrija priče [Knjiga dana]

Luisa Valensuela – Simetrija priče [Knjiga dana]

| June 6, 2017 | 0 Comments

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije   Valensuelina proza je stilski raznovrsna – humoristična, lirska, razbarušena, samozapitana, ali i mračna, angažovana i provokativna, ponekad sve to istovremeno. U neobičnom svetu Simetrija, u koji se upliću apsurd i fantastika, pred čitaocem se smenjuju: nelagodna želja ćerke da ubije majku, magična pera i amajlije, religijski i pseudoreligijski […]

Continue Reading