RSSCategory: Notes

Šta je nama Ejmi Vajnhaus

Šta je nama Ejmi Vajnhaus

| August 14, 2017 | 0 Comments

Piše: Jovana Gligorijević   Ovo nije običan intervju i ne može se napisati drugačije osim u prvom licu. Ejmi Vajnhaus umrla je pre šest godina, 23. jula 2011. Reflektor teatar pravi predstavu Back to Amy. Prave je ni od čega, bez ikakvog novca, samo uz pomoć vlastitog talenta i dobre volje. Dramski tekst pišu Minja Bogavac […]

Continue Reading

Neka ga

Neka ga

| August 13, 2017 | 0 Comments

Ne­ka ga, lju­di smo, ne­ka po­pri­ček­ne još ma­lo. Gre­ho­ta je ne udo­vo­lji­ti nje­go­vim pre­vre­lim že­lja­ma kad mu je, mo­že bi­ti, to­li­ko mi­lo da još mal­či­ce po­tra­je. Ne­ka se ve­ćin­sko gra­đan­stvo, ina­če bun­tov­no i pr­če­vi­to, još ma­lo pri­teg­ne i pri­tr­pi. Vri­je­me je, ze­man je, nu­žda je, ne­vo­lja je, ali ne­ka ga još ma­li­čak, kad mu je […]

Continue Reading

Sima Pandurović – Pesme [Knjiga dana]

Sima Pandurović – Pesme [Knjiga dana]

| August 10, 2017 | 0 Comments

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije   Sima Pandurović (Beograd, 14. januar 1883. — 27. jul 1960) je bio pesnik, estetičar, esejista, kritičar, dramatičar i prevodilac. Počeo je sa pisanjem pesama početkom XX veka sa pjesnicima pesimizma (Milan Rakić i Vladislav Petković Dis), pod uticajem drugih pjesnika (Šarl Bodler, Edgar Alan Po) Sima Pandurović je […]

Continue Reading

Savremena jermenska poezija [Knjiga dana]

Savremena jermenska poezija [Knjiga dana]

| August 9, 2017 | 0 Comments

Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije 28 savremenih jermenskih pesnika, rođenih od 1945. do 1987. godine, ispunjava pregled koji je sačinila Ljubica Miletić, pesnikinja Vetrova Ararata (SKZ, 2014). Jermenski pesnici pevaju na mnoge teme. Njihovi postupci su moderni, lirska filozofija kod svakog drukčija. Knjiga sadrži i bio-bibliografske beleške o svim autorima. Predsednik Jermenske zajednice u Srbiji, […]

Continue Reading

Karlos Fuentes – Ćak mol [Knjiga dana]

Karlos Fuentes – Ćak mol [Knjiga dana]

| August 8, 2017 | 0 Comments

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije Čista duša Berti Maldonado Mais les manoeuvres inconscientes d’une âme pure sont encore plus singulières que les combinaisons du vice. („Ali nesvesni postupci jedne čiste duše još su čudnovatiji od spoja raznih poroka“, Rejmon Radige, Bal grofa d’Oržea ,prim. prev).   Huane Luise, mislim na tebe dok sedam na svoje […]

Continue Reading

Zdravica bratu Pensu

Zdravica bratu Pensu

| August 7, 2017 | 0 Comments

Ko je to na­ma do­bro­do­šao? Šta je to na­ma do­bro­do­šlo? Ko­me će­mo hor­ski i brat­ski na­zdra­vlja­ti kad sle­ti, a sle­tje­lo je sa svo­jih vi­si­na na na­še ma­le­ne, ali ča­sne i ta­ko da­lje, vi­so­ve… Što li je do­šao? Za­što li nas je ob­ra­do­vao, zna li, za­bo­ga, ko­li­ko smo mu se ob­ra­do­va­li i ko­li­ko nam je sad […]

Continue Reading

Tajna Venecija Korta Maltezea [Knjiga dana]

Tajna Venecija Korta Maltezea [Knjiga dana]

| August 1, 2017 | 0 Comments

Malo poznati i teško pronalaziv vodič pravo je otkrovenje i ulaznica u čaroban i nesvakidašnji svet Venecije. Kada se pomisli na Veneciju odmah se nižu slike kanala, gondola, Trga Svetog Marka ili crkve Santa Marija dela Salute. Milionima turista koji se svake godine slivaju u ovaj grad nude se stereotipni turistički vodiči koji ih na […]

Continue Reading

Miloš Jovanović: Identitet-religioznost-seksualnost [Knjiga dana]

Miloš Jovanović: Identitet-religioznost-seksualnost [Knjiga dana]

| July 31, 2017 | 0 Comments

Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije Miloš Jovanović: Identitet-religioznost-seksualnost Problem identiteta religioznih LG BT osoba u Srbiji Homoseksualci su sada emancipovaniji u pravnom i političkom smislu (zakonski okvir, udruženja, aktivizam); ali su istovremeno ugroženiji u sferi građanskog društva, jer su vidljiviji i, kako se to često kaže, „nacrtana im je meta na čelu“: češće su izloženi […]

Continue Reading

Živa dosada

Živa dosada

| July 30, 2017 | 0 Comments

Ne­ki­ma da­le­ki­ma to je bes­ko­nač­no oteg­nu­ta si­je­sta. Oni­ma što pro­vo­de spa­ru­ška­ne uže­gle da­ne u la­žnoj hla­do­vi­ni som­bre­ra. I ne raz­mi­šlja­ju ni o če­mu ona­ko oša­mu­će­ni zun­za­ra­njem de­be­lih mu­va i mr­ša­vih da­na. Na­ma je to – ži­va do­sa­da. Ako smo po­et­ski na­dah­nu­ti on­da je to – do­sa­da ži­va. I ne­ma ve­ze sa jul­skom že­gom. Ne­ma ve­ze […]

Continue Reading

Končalovski: Čovjeku je lakše da živi bez napora, ali bez napora nema rasta

Končalovski: Čovjeku je lakše da živi bez napora, ali bez napora nema rasta

| July 30, 2017 | 0 Comments

Život – to je bol, da. Drvo takođe sve boli. Ali uprkos svega život – to je više željenje. Život to je deficit. Obilje to je smrt. Kada vidite zamro pogled i odsustvo bilo koje želje, gotovo je, život je završen. Treba podsticati svoje želje dok god ih imaš, i svega će biti. I stvaralaštva, […]

Continue Reading