Četiri decenije Kišove Grobnice [Tema: Kiš]

Piše: Jelena Pavlović “Negde tokom februara – marta 1976, ako me sećanje ne vara, u svom stanu u Rue de Carros, u Bordou, u blaženoj samoći i dokolici, završio sam priču pod naslovom Grobnica za Borisa Davidoviča. Sutradan, da, čini mi se to bejaše sutradan, ili kroz dva dana, još u zamahu stvaranja što ga … Continue reading Četiri decenije Kišove Grobnice [Tema: Kiš]