Od kosmosa do čoveka [Tema: Sabato]

| December 10, 2015 | 0 Comments

History_The-Universe

Briga ljudskoga bića uvek je podlegala izvesnom ritmu: od Univerzuma ka sopstvenom Ja, od svoga Ja do Univerzuma. Zanimljivo je da je uvek započinjao ispitujući prostrani univerzum: mnogo pre nego što se Sokrat upitao o dobru i o zlu, o sudbini našega života i o stvarnosti smrti, deca filozofi iz Jonije istraživala su tajnu Kosmosa, zadatak vode i vatre, zagonetku zvezda.

Danas, kao i uvek kada se platonski ciklus vrati u tačku katastrofe, čovek usmerava pažnju na sopstveni unutrašnji svet. A velika tema književnosti nije pustolovina čoveka koji se bacio na osvajanje spoljašnjeg sveta, nego pustolovina čoveka koji istražuje ponore i pećine sopstvene duše.

Ernesto Sabato

Tags: ,

Category: Anatomija Fenomena

About the Author ()

Voli da briše članke...

Leave a Reply

Od kosmosa do čoveka [Tema: Sabato]

by admin time to read: <1 min
0