Operativni grantovi u okviru IPA CSF

| July 30, 2014 | 0 Comments

ipacsf

Evropska komisija raspisala je prvi poziv za operativne grantove za organizacije civilnog društva u okviru IPA CSF – Podrška civilnom društvu sa ciljem obezbeđivanja finansijske podrške za osnovne aktivnosti OCD iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske koje doprinose sveobuhvatnoj politici proširenja EU za razvoj civilnog društva.

Rok za podnošenje predloga projekata je 22. septembar 2014. godine.

Opšti cilj ovog poziva za podnošenje predloga projekata je “dinamičnije civilno društvo koje aktivno učestvuje u javnim raspravama o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i vladavini prava, sa kapacitetom da utiče na politike i proces donošenja odluka”.

Ukupan iznos sredstava za ovaj poziv iznosi 1,35 milion evra, a predviđeno je da grantovi budi u vrednosti od 50.000 do 250.000 evra.

Više informacija o pozivu i potrebnu dokumentaciju mogući je naći na sajtu Evropske komisije.

Vodič za aplikante nalazi se OVDE, kao i u PRILOGU

Tags: , ,

Category: Konkursi

About the Author ()

Voli da briše članke...

Leave a Reply

Operativni grantovi u okviru IPA CSF

by admin time to read: 1 min
0