Seks je najiskonskiji i telurski oblik moći [Tema: Sabato]

| September 12, 2015 | 0 Comments

sex

Kompleksi

Seks je, naravno, najiskonskiji i telurski oblik moći. A kako predstavlja stalno svojstvo ljudskog bića u svakom tipu društva, mora se pojaviti, na ovaj ili na onaj naćin, u većim ili manjim količinama, u svim oblicima neuroze. Ali nikada se ne pojavljuje sam, jer čovek nije obična, nego društvena i istorijska životinja. I tako će se, nerazmrsivo pomešani sa Edipovim ili Elektrinim kompleksom, pojaviti i kompleksi Prometeja, Kreza, Aleksandra.

Prometejev – ili možda Faustov – kompleks prouzrokovao bi metafizičku neurozu kod onih bića kojima seks nije dovoljan, pošto je njihov cilj s onu stranu fizičkog sveta.

I kao što, prema Frojdu, seksualni kompleks može da stvori roman, Prometejev kompleks može biti uzrok nekog filozofskog sistema.

Ernesto Sabato

Pojedinac i univerzum

prevela sa španskog Aleksandra Mančić

Tags: ,

Category: Anatomija Fenomena

About the Author ()

Voli da briše članke...

Leave a Reply

Seks je najiskonskiji i telurski oblik moći [Tema: Sabato]

by admin time to read: 1 min
0