Tag: administracija

Za institucionalno rušenje radosti nema opravdanja [Tema: Hamvaš]

Za institucionalno rušenje radosti nema opravdanja [Tema: Hamvaš]

| June 3, 2016 | 0 Comments

Disertacija o državnoj administraciji (6) Prikaz jezika državne administracije ne bi bio potpun ako se ne pomene studija M. K. Eksetera, koju je podneo na kongresu za nauku o činovništvu, i koja je objavljena i u godišnjaku. Autor polazi od toga da je na području štampe radio označio novo razdoblje. Do tada je državna administracija […]

Continue Reading