Tag: bela hamvaš

Biti heroj znači boriti se, i to bezuspešno [Tema: Hamvaš]

Biti heroj znači boriti se, i to bezuspešno [Tema: Hamvaš]

| January 2, 2018 | 0 Comments

Ako postoji prabiljka i prajezik, i ako postoji ljudsko osnovno stanje, postoji i praglas. Zbog toga muziku kosa i slavuja svako može da meri prema praglasu, kao i u čemu je i koliko Mocartova muzika srodna slavuju, Betovenova kosu. Sada nije reč o tome da čovek u junu, posle malo kiše, u bašti, prema sumraku, […]

Continue Reading

Intelektualnim razumevanjem stvarnost se ne može saznati [Tema: Hamvaš]

Intelektualnim razumevanjem stvarnost se ne može saznati [Tema: Hamvaš]

| October 13, 2017 | 0 Comments

Njutnov zakon je naučan, dakle pojednostavljena konstatacija koja se odnosi na prirodu. Ova konstatacija je, međutim, postala značajna, samo već ne samo na razini prirode, nego i na razini stvarnosti, odnosno ne na razini par excellence nauke, nego na razini par excellence matafizike: jer svaka misao tek ovde dobija svoj istinski lik. Na razini nauke […]

Continue Reading

Veda je jedino znanje – čulni svet je iluzija [Tema: Hamvaš]

Veda je jedino znanje – čulni svet je iluzija [Tema: Hamvaš]

| October 8, 2017 | 0 Comments

Bela Hamvaš VELIKA RIZNICA PREDAKA Preveo sa mađarskog Sava Babić INDIJA IZ KNJIGA TAJNIH UČENJA Uvod Svet će propasti! Od svih knjiga na zemlji odaberi stotinu najvećih kako bismo ih spasli za budućnost. Odabrao sam. U barku ne može stati sto. Odaberi deset, ostale izbaci. Odabrao sam. Odbaci još devet, jer samo jednu možemo da […]

Continue Reading

Kako se može pisati o jednoj intimnoj pesmi? [Tema: Hamvaš]

Kako se može pisati o jednoj intimnoj pesmi? [Tema: Hamvaš]

| September 12, 2017 | 0 Comments

Hamvašev Brevijar Izbor i prevod: Sava Babić Stara estetika odriče službu u odnosu na novu književnost. Jer ne postoji umetnost za ljubav estetike, nego je estetika propratni tumač umetnosti. U narodnoj poeziji je ostala jednostavnost poezije i zbog toga su, od XVIII veka, otpočela pročišćavanja nove lirike sa ovoga izvora. Zato je sve do našeg […]

Continue Reading

Blago prošlosti koja se u tebi prepozna! [Tema: Hamvaš]

Blago prošlosti koja se u tebi prepozna! [Tema: Hamvaš]

| June 2, 2017 | 0 Comments

Piše: Milan R. Simić Beli Hamvašu, rodbinskoj duhovnosti! 1. Belom jasenu, čije je seme „vetar položio“ uz samu malu kapiju mog dvorišta, i čija je kora još glatka i maslinastosiva, dao sam Tvoje ime. Godinama, jasen raste, raduje se suncu, prsi nejakom krošnjom, stalno nada pticama. I, čini se, sve hoće, ponajviše baš onom slabašnom […]

Continue Reading

Kad se razori ljudsko osnovno stanje, čovek ne postaje životinja, nego korumpiran čovek [Tema: Hamvaš]

Kad se razori ljudsko osnovno stanje, čovek ne postaje životinja, nego korumpiran čovek [Tema: Hamvaš]

| May 2, 2017 | 0 Comments

Maleno je naše znanje, ili bolje rečeno raspolažemo mnoštvom pogrešnih teorija, i onome nečemu što nazivamo naukom, svaka je radnja loša. Zato je mogla nastati zabuna da se čovek od životinje razlikuje samo u stupnju, ili, što je isto, čovek ima nešto količinski više nego životinja. Opšte je verovanje da čoveka koji se srozao sa […]

Continue Reading

Puke vrednosti života ne mogu da se mešaju sa apsolutnim vrednostima bivstva [Tema: Hamvaš]

Puke vrednosti života ne mogu da se mešaju sa apsolutnim vrednostima bivstva [Tema: Hamvaš]

| March 25, 2017 | 0 Comments

Formulacija mora da bude precizna kako ne bi pružila priliku za nesporazume bilo na jednoj, bilo na drugoj strani. Po svemu sudeći započelo je sudskim procesom Galileju. Kler je trebalo da izgubi proces, jer sveštenstvu je bilo dozvoljeno da bdi samo nad ljudskim spasenjem, a ni njegovo znanje, niti moć nisu obuhvatali stvari prirode. Upravo […]

Continue Reading

Ne preterivanje, ne uloga, ne laž, ne sitničarstvo, ne samoobmana [Tema: Hamvaš]

Ne preterivanje, ne uloga, ne laž, ne sitničarstvo, ne samoobmana [Tema: Hamvaš]

| February 17, 2017 | 0 Comments

  Prosvetljenim se naziva onaj ko probije granice ljudskog života i učestvuje u svetlosti koja je višeg porekla od života. Svako ima “teoriju”, teoriju samo malen broj, ali dok je ona sasvim teorija, zatvorena je u sebe, lebdi odvojena od života, većinom iznad života. Da bi teorija bila ostvarena, što znači da se ostvari zamišljeni […]

Continue Reading

Autobiografija je beskrajna dijalektika samozavaravanja [Tema: Hamvaš]

Autobiografija je beskrajna dijalektika samozavaravanja [Tema: Hamvaš]

| February 12, 2017 | 0 Comments

  Narcis je ugledao sebe u vodi potoka i – priča se – strahoviti odraz njegove slike ga je toliko očarao da se više nije makao od potoka, i da je poremetio umom. Od tada se i stanje, kada je neko očaran sopstvenom slikom, naziva narcizmom. Cvetovi su obično ženskog roda (izuzev jasmina), samo je […]

Continue Reading

Ne bih voleo da živim sa svecima kao ni s haramijama [Tema: Hamvaš]

Ne bih voleo da živim sa svecima kao ni s haramijama [Tema: Hamvaš]

| January 30, 2017 | 0 Comments

Spoljne okolnosti su me, srećom, sprečile da vam odgovorim na poslednja tri pisma. Da sam vam pisao, samo bih vas zbunio. Ovako ste mi mogli saopštiti, potpuno i bez prekida, sve što ste želeli. Nemamo isto mišljenje. Vi zastupate stanovište konvencionalne svetlosti u Evropi, divite se Editi Štajn, o kojoj inače ništa nisam čuo, ali […]

Continue Reading