Tag: bela hamvaš

Anakreont [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

Anakreont [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

| February 14, 2019 | 0 Comments

  I da je napisao samo pesmu o cvrčku, i onda bi ovu pesmicu trebalo iza­brati u ovaj veliki katalog. Ali je napisao i druge, pesme s mirisom vina, lako podnapite pesme. Anakreont je pesnik koji bi mogao da se rodi u Meksiku, Indiji, Kini i u savremenoj Francuskoj i nigde nijednu jedinu reč ne […]

Continue Reading

Magia sutra – Treba ovladati celokupnim mogućnostima [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Treba ovladati celokupnim mogućnostima [Tema: Hamvaš]

| February 9, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 8 Treba ovladati celokupnim mogućnostima Nova komplikacija i nova teškoća. Konstatovali smo stalno prisustvo potpune celine egzistencije, prisustvo u svakom čoveku. Znamo i to da stvarnost treba da priznamo u njenoj punoj celini. Kako se zbiva ovo priznanje? Da li tako da ga umom promislim i priznam? Nikako. U prvom redu na taj […]

Continue Reading

Magia sutra – Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti [Tema: Hamvaš]

| February 4, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 7 Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti Ovo prethodno je uslov i posledica sutre. Uslov jer se ništa ne može saznati samo po sebi, bez saznavanja svega ostaloga. Saznavanje dela pretpostavlja saznavanje celine. Svaki noetički trenutak odnosi se na celinu preko posredničkog dela predmeta. U saznavanju delova jedan deo pretpostavlja (dopunjava) drugi, […]

Continue Reading

Henri Dejvid Toro [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

Henri Dejvid Toro [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

| February 2, 2019 | 0 Comments

Ispravno je tumačio Ruosoa i spostveno srce: nije se povratio prirodi nego jednostavnosti i praizvoru. Povukao se iz društva, sam je odabrao stanište u šumi, sam podigao kuću, sam je orao, sejao, sam pravio obuću, muzao krave i cepao drva. Ova knjiga je takva kao da je neko izgradio kolibu usred velegrada, osvetljenje mu je […]

Continue Reading

Stabla [Tema: Hamvaš]

Stabla [Tema: Hamvaš]

| February 1, 2019 | 0 Comments

Ova lipa raste u jednoj dolini Bakonija, tamo gde se dolina sužava s južne strane, gde iz boka brda strše stene, deset-dvanaest tona teške. Seme je palo između dve stene. Dok je deblo dosegnulo širinu koju su mu stene dopuštale, moglo je rasti gotovo bez prepreke. Ali to nije dugo trajalo. Onda se lipa napela […]

Continue Reading

Šarl Bodler [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

Šarl Bodler [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

| January 29, 2019 | 0 Comments

  Frans ga je nazvao poslednjim prorokom. Jovan Zlatousti se u Vizantiji uhvatio u koštac sa prizemnim dobom svojim moćnim besedama; Bodler je u modernom Parizu od kristala isklesao remek-pesme. Njemu treba da se vrati svaki moderan čovek, ne samo iz poštovanja, nego i zbog toga što je on zapravo konačno odredio ponašanje modernog ljudskog […]

Continue Reading

Magia sutra – Čovekova egzistencija znači biti u stalnom prisustvu i zrelosti celovite egzistencije  [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Čovekova egzistencija znači biti u stalnom prisustvu i zrelosti celovite egzistencije [Tema: Hamvaš]

| January 20, 2019 | 0 Comments

Magija sutra 6 Egzistencija je stalno u punoj celovitosti dozrela u svakom čoveku Čovek, kaže Bader, nije mikrokosmos, nego, mikroteos. U čovekovom bivstvu udobno može da se smesti bivstvo minerala i kamenova i metala i elemenata. Kako to razumeti? Tako što čovek upozna i razume minerale i kamenove i metale i elemente, i koristi ih, […]

Continue Reading

Henrik Ibzen [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

Henrik Ibzen [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

| January 19, 2019 | 0 Comments

Ovaj stari učitelj dostojan poštovanja, pogrešio je samo u jednom – trebalo je da napiše komediju. Uzevši u obzir njegovu ozbiljnost, trebalo je da stvori sviftovsku komediju na pozornici. Ono što kaže o modernom čoveku, i inače izaziva rumenilo na licu; onako bi bilo poražavajuće. Zamislite Divlju patku u obliku lakrdije, ili, pogotovu Graditelja Solnesa, […]

Continue Reading

Magia sutra – Odluka je uvek lični zadatak, to je bila i to će biti [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Odluka je uvek lični zadatak, to je bila i to će biti [Tema: Hamvaš]

| January 17, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 5 – Zasnovati bivstvo Bengel kaže da je zasnovati više nego graditi. Reč je o ovom zasnivanju. Ne kao da ne postoji osnova. Nalazi se u objavljenju, eventualno i u misli, ali se još nije probila iz odluke, i nije se realizovala. Zbog toga je crkva (koju objavljenje naziva Božijom državom) misao (briga), […]

Continue Reading

Magia sutra – Temelj je svetinja života [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Temelj je svetinja života [Tema: Hamvaš]

| January 14, 2019 | 0 Comments

IV Temelj je svetinja života To je jedino sa čime se moramo unapred saglasiti. Nekome ko ljudski život ne smatra sakralnom svetinjom, odnosno ako smatra dopustivim laž, prevaru, nasilje prema bilo kom čoveku, nemam šta da mu kažem. Samo ako se saglasimo sa svetinjom života, možemo dalje da razgovaramo. Bela Hamvaš

Continue Reading