Tag: bioenergetika

Većina ljudi živi u strahu da bude potpuno živa [Tema: Loven]

Većina ljudi živi u strahu da bude potpuno živa [Tema: Loven]

| January 2, 2018 | 0 Comments

      Anksioznost Funkcija psihičkih i telesnih odbrana, o kojima sam govorio u prethodnom delu, je da zaštiti čoveka od anksioznosti. Najozbiljnija anksioznost je povezana sa poremećajima u funkcionisanju srca. Već sam pominjao da svaka nepravilnost srčanog ritma ima taj efekat. Ali, takođe je tačno da će svako ometanje procesa disanja proizvesti anksioznost. Svako […]

Continue Reading

Tužno je gledati kako neki ljudi izgledaju više mrtvi nego živ [Tema: Loven]

Tužno je gledati kako neki ljudi izgledaju više mrtvi nego živ [Tema: Loven]

| November 25, 2017 | 0 Comments

Moj lični put u otkrivanje sebe, od perioda kada sam imao prvu seansu sa Rajhom pa do danas, obuhvata period od trideset godina. Što se tiče iskustva koje sam opisao u prethodnom delu, mogu reći da sam utrošio trideset godina da dosegnem svoje srce. Ali, to nije u potpunosti tačno. Moje srce je bilo mnogo […]

Continue Reading

Put u otkrivanje sebe [Tema: Loven]

Put u otkrivanje sebe [Tema: Loven]

| September 28, 2017 | 0 Comments

Bioenergetika IV Bioenergetska terapija   Bioenergetika se ne smatra samo terapijom, kao što ni psihoanaliza nije ograničena isključivo na, analitički tretman emocionalnih poremećaja. Obe discipline se interesuju za razvoj ljudske ličnosti i nastoje da shvate razvoj zavisno od socijalne situacije u kojoj se on odvija. Ipak, terapija i analiza su kamen-temeljci na kojima stoji ovo […]

Continue Reading

Telesni znaci i izražavanje [Tema: Loven]

Telesni znaci i izražavanje [Tema: Loven]

| September 14, 2017 | 0 Comments

Jezik tela se zove neverbalna komunikacija. Danas za to postoji prilično interesovanje, jer je shvaćeno da telesno izražavanje nudi ogroman broj informacija. Ton glasa ili telesni izgled često imaju veći uticaj nego reči koje osoba izgovara. Kada sam bio mlad deca su pevala refren „Štapovi i kamenje mogu polomiti moje kosti, ali nadimak me ne […]

Continue Reading

Da bi neko imao dobar položaj tela, mora biti uzemljen [Tema: Loven]

Da bi neko imao dobar položaj tela, mora biti uzemljen [Tema: Loven]

| August 21, 2017 | 0 Comments

 Bioenergetika (12) Treće glavno polje interakcije je odnos osobe sa podlogom na kojoj stoji. Svaki položaj koji zauzimamo, svaki korak koji napravimo sadrži taj odnos. Za razliku od riba i ptica, mi se osećamo kod kuće kada smo na terra firma. I za razliku od drugih sisara, stojimo i krećemo se na dve noge. Taj […]

Continue Reading

Suština života: suština stvari [Tema: Loven]

Suština života: suština stvari [Tema: Loven]

| May 19, 2017 | 0 Comments

Bioenergetika (9) III Jezik tela     Jezik tela ili telesni jezik ima dva dela. Jedan se odnosi na znakove i izraze koji nose informacije o osobi; drugi se odnosi na verbalno izražavanje koje se odnosi na funkcionisanje tela. U ovoj glavi ću prodiskutovati o oba dela onoga što nazivamo jezik tela, počevši od drugog. […]

Continue Reading

Život tela: bioenergetska vežba [Tema: Loven]

Život tela: bioenergetska vežba [Tema: Loven]

| March 19, 2017 | 1 Comment

Bioenergetika (8) U prvoj glavi sam pomenuo da sam pre nego što sam sreo Rajha bio aktivan u sportu i gimnastici. Za mene je život tela uvek imao posebnu privlačnost — koja bi me normalno mogla voditi ka spoljašnjim aktivnostima. Ali ja sam podjednako bio uključen u život uma, tako da se nisam mogao opredeliti […]

Continue Reading

Životna snaga, ili duh organizma, povezan je sa disanjem [Tema: Loven]

Životna snaga, ili duh organizma, povezan je sa disanjem [Tema: Loven]

| February 24, 2017 | 0 Comments

  Bioenergetika (7)   Um, duh i duša Danas rado govorimo da je dihotomija telo — um, proizvod ljudskog mišljenja, da su telo i um, u stvari jedno. Suviše dugo smo ih posmatrali kao odvojene entitete koji utiču jedan na drugi, ali koji nisu direktno povezani. Taj stav se nije potpuno izmenio. Naš proces obrazovanja […]

Continue Reading

Pojam energije – punjenje, pražnjenje, proticanje i pokret [Tema: Loven]

Pojam energije – punjenje, pražnjenje, proticanje i pokret [Tema: Loven]

| October 26, 2016 | 0 Comments

Bioenergetika (5)   Kao što sam naglasio, bioenergetika je proučavanje ljudske ličnosti u terminima energetskih procesa tela. Taj izraz se takođe koristi u biohemiji za definisanje one oblasti istraživanja koja se bavi energetskim procesom na molekularnim i submolekularnim nivoima. Kao što je Albert Sent Đerđi (Albert Szent-Gyorgyi) istakao, potrebna je energija da bi se pokrenula […]

Continue Reading

Bioenergetika je pustolovina otkrivanja sebe [Tema: Loven]

Bioenergetika je pustolovina otkrivanja sebe [Tema: Loven]

| September 30, 2016 | 1 Comment

Bioenergetika (4)   Kada gledam unazad, u te godine entuzijazma i uzbuđenja, shvatam da je bilo naivno očekivati da će se duboko strukturirani problemi modernog čoveka lako razrešiti bilo kojom tehnikom. Neću da kažem da je Rajh imao iluziju o ogromnom cilju sa kojim se suočio. On je bio svestan situacije. Njegovo traganje za efektivnijim […]

Continue Reading