Tag: bolest na smrt

I šta bi Lazaru pomoglo da bude vaskrsnut ako bi konačno morao umreti [Tema: Kjerkegor]

I šta bi Lazaru pomoglo da bude vaskrsnut ako bi konačno morao umreti [Tema: Kjerkegor]

| November 3, 2017 | 0 Comments

  U V O D “Ova bolest nije na smrt” (Jov. 11, 4). A ipak je umro Lazar: kada učenici nisu shvatili šta je Isus docnije dodao: “Lazar, naš prijatelj, zaspa:, nego idem da ga probudim” (11, 11), kazao im je upravo: “Lazar umrije” (1f, 14). Dakle, Lazar je mrtav, a ipak ova bolest nije […]

Continue Reading

Bolest na smrt [Tema: Kjerkegor]

Bolest na smrt [Tema: Kjerkegor]

| October 21, 2017 | 0 Comments

Dijalektika egzistencije u filozofiji Serena Kjerkegora (5) Piše: Mirko Zurovac Iz svega se vidi da Kjerkegor gaji skoro opsesivan  interes za konkretnu ljudsku prirodu. No šta je čovjek? Pomalo je čudno da filozofija, a filozofija egzistencije posebno, treba da objasni čovjeku ono što je on sam. Zar to nije ono što svi mi, svako za […]

Continue Reading