Tag: Breht

Walter Benjamin: Šta je epsko pozorište? [Tema: Pozorište]

Walter Benjamin: Šta je epsko pozorište? [Tema: Pozorište]

| December 16, 2016 | 0 Comments

Publika oslobođena napetosti. — „Nema ničeg lepšeg od ležanja na otomanu i čitanja romana”, stoji kod jednog epskog pisca iz prošlog veka. Time je nagovešteno koliko pripovedačko delo može osloboditi napetosti onoga koji u njemu uživa. Predstava koju obično stvaramo ο gledaocu drame otprilike je suprotna. Zamišljamo čoveka koji telom i dušom, u napetosti, prati neku […]

Continue Reading

Ispovijesti – Šta će reći rodjeni poslije nas [Tema: Zatvor]

Ispovijesti – Šta će reći rodjeni poslije nas [Tema: Zatvor]

| April 24, 2012 | 0 Comments

  Šta će reći rođeni poslije nas Zatvorske ispovijesti 2 Spuž, kazneno popravni dom, godina nije bitna za ovu priču, nije, ali ovo vrijeme u kome tragamo a rijetko i nallazimo, jeste. I kada prođu godine, kada naše butne kosti postanu prah, rođeni poslije nas, evo pomislih, ako ih uopšte bude, kako će o nama […]

Continue Reading