Tag: čajna ceremonija

Jednostavnost, prirodnost, nekonvencionalnost, prefinjenost, sloboda [Tema: Zen]

Jednostavnost, prirodnost, nekonvencionalnost, prefinjenost, sloboda [Tema: Zen]

| August 12, 2016 | 0 Comments

Zen budizam i psihoanaliza – XXVII dio Piše: D.T. Suzuki Čajna ceremonija Da zaključimo: duh večne usamljenosti (viviktadharma), koji je duh zena, izražava se pod imenom sabi u raznim oblastima umetnosti, kao što su uređenje vrtova, čajna ceremonija, slikarstvo, aranžiranje cveća, oblačenje, nameštaj, način života, no-ples, poezija itd. Taj duh obuhvata činioce kakvi su jednostavnost, […]

Continue Reading