Tag: d.t.suzuki

Gde god postoji životna delatnost, tu je i zen [Tema: Zen]

Gde god postoji životna delatnost, tu je i zen [Tema: Zen]

| August 22, 2016 | 0 Comments

  Zen budizam i psihoanaliza – XXVIII dio Piše: D.T. Suzuki Egzistencijalizam, pragmatizam i zen (1) Značajno je da prvi broj časopisa Philosophy East and West sadrži dva napisa koji se odnose na zenovsku misao. Napisala su ih učena pera univerzitetskih profesora dr H. E. Makartija iz Honolulua (Honolulu) i dr Ven Miter Ejmsa iz […]

Continue Reading

Zen i haiku poezija – Žaba skače u vodu, oslušni pljusak!  [Tema: Zen]

Zen i haiku poezija – Žaba skače u vodu, oslušni pljusak! [Tema: Zen]

| June 3, 2016 | 0 Comments

  Zen budizam i psihoanaliza – XXV dio Piše: D.T. Suzuki Književnost: haiku Pošto smo donekle sagledali vezu sumiye-slikarstva sa zenom, da nastavim sa svojim opaskama o duhu »Večne usamljenosti«. Koliko možemo oceniti, uticaj zena na slikarstvo Dalekog istoka bio je sveobuhvatan, budući da se nije ograničio na Japance; ono što sam rekao može se […]

Continue Reading

Sudovi se donose bez ikakve svrhe [Tema: Zen]

Sudovi se donose bez ikakve svrhe [Tema: Zen]

| May 9, 2016 | 0 Comments

Zen budizam i psihoanaliza – XXIII dio Piše: D.T. Suzuki   JI JU Hung Jen je umro 675 g. n.e., četiri godine posle predaje darme Huj Nengu. Tada je imao sedamdeset četiri godine. Međutim, Huj Neng je tek nekoliko godina kasnije počeo sa svojim misionarskim radom, jer je, po savetu svog učitelja, povučeno živeo u […]

Continue Reading

Igračka sam u rukama sudbine, a ipak, žudim za slobodom [Tema: Zen]

Igračka sam u rukama sudbine, a ipak, žudim za slobodom [Tema: Zen]

| September 15, 2015 | 0 Comments

Zen budizam i psihoanaliza – XIII dio Piše: D.T. Suzuki Kad smo diskutovali o Salivenovoj (Sullivan) ideji nelagodnosti, ispostavilo se da se mogu javiti dve vrste nelagodnosti — neurotična i egzistencijalna, pri čemu je ova potonja osnovnija. I dalje: kad se reši osnovna nelagodnost, neurotična će se resiti sama od sebe. Svi vidovi nelagodnosti proizlaze […]

Continue Reading

Gde ćemo se sresti kad umreš a telo ti bude spaljeno i pepeo razvejan? [Tema: Zen]

Gde ćemo se sresti kad umreš a telo ti bude spaljeno i pepeo razvejan? [Tema: Zen]

| August 11, 2015 | 0 Comments

Zen budizam i psihoanaliza – XI dio Piše: D.T. Suzuki 4. Istina je da ono što podrazumeva ukupnost ljudskog postojanja nije stvar umovanja, već stvar volje u najprimarnijem značenju te reči. Intelekt može postaviti svakovrsna pitanja — i sasvim je u redu da to čini — ali očekivati konačan odgovor od intelekta znači suviše zahtevati […]

Continue Reading

O, poštovana gospodo, šta tražite tako zaposleno idući iz mesta u mesto? Samo će vam tabani postati još ravniji [Tema: Zen]

O, poštovana gospodo, šta tražite tako zaposleno idući iz mesta u mesto? Samo će vam tabani postati još ravniji [Tema: Zen]

| June 23, 2015 | 0 Comments

Zen budizam i psihoanaliza – IX dio Piše: D.T. Suzuki 8. Čoveka jakog karaktera ljudi nipošto neće skrenuti na stranputicu. Ma gde pošao, on je svoj gospodar. Ma šta uradio, dobro je. Čim se javi makar jedna sumnja, um naseljavaju zli duhovi. Čim bodisatva posumnja, pružena je zgodna prilika đavolu rađanja i smrti. Ne daj […]

Continue Reading

Ja je nula, koja je mirovanje, a istovremeno i beskonačnost [Tema: Zen]

Ja je nula, koja je mirovanje, a istovremeno i beskonačnost [Tema: Zen]

| May 10, 2015 | 0 Comments

Zen budizam i psihoanaliza – VI dio Piše: D.T. Suzuki III. »JA« KAO POJAM U ZEN-BUDIZMU Zenovski pristup stvarnosti, koji se može definisati kao prenaučan, ponekad je antinaučan po tome što zen ide suprotno smeru nauke. To ne mora značiti da zen ustaje protiv nauke, već jednostavno da je za razumevanje zena potrebno zauzeti stav […]

Continue Reading

Kad mačevalac udari, to ne udara čovek već mač u rukama nesvesnosti  [Tema: Zen]

Kad mačevalac udari, to ne udara čovek već mač u rukama nesvesnosti [Tema: Zen]

| April 26, 2015 | 0 Comments

  Zen budizam i psihoanaliza – V dio Piše: D.T. Suzuki   3. Sada smo spremni da saslušamo savet koji je Takuan (Takuan) dao Jagju Tadžima No Kamiju (Yagyu Tajima-no-kami), svom učeniku-mačevaocu. Takuanov savet se uglavnom sastoji u preporuci da um uvek bude u stanju »proticanja«, jer, kaže on, ako se na bilo čemu zadrži, […]

Continue Reading

Šta, dakle, znači biti umetnik življenja?  [Tema: Zen]

Šta, dakle, znači biti umetnik življenja? [Tema: Zen]

| April 17, 2015 | 0 Comments

Zen budizam i psihoanaliza – IV dio Piše: D.T. Suzuki 2. Šta, dakle, znači biti umetnik življenja? Koliko znamo, svaki umetnik mora se poslužiti ovim ili onim instrumentom da bi se izrazio, da bi u ovom ili onom vidu ispoljio svoju kreativnost. Vajaru je neophodan kamen ili drvo ili glina, dleto ili kakav drugi alat […]

Continue Reading

U svakoj latici pesnik može da pročita najskriveniju tajnu života ili postojanja [Tema: Zen]

U svakoj latici pesnik može da pročita najskriveniju tajnu života ili postojanja [Tema: Zen]

| March 22, 2015 | 0 Comments

Zen budizam i psihoanaliza – I dio Piše: D.T. Suzuki I. ISTOK I ZAPAD Mnogi sposobni mislioci Zapada su se, svaki sa svog posebnog stanovišta, pozabavili ovom otrcanom temom »Istok i Zapad«, ali, koliko ja znam, srazmerno je mali broj pisaca sa Dalekog istoka koji su izrazili šta oni, kao istočnjaci, o tome misle. Ova […]

Continue Reading