Tag: Dado Đurić

Literatura će imati posljednju riječ [Tema: Dado]

Literatura će imati posljednju riječ [Tema: Dado]

| June 5, 2018 | 0 Comments

Razgovor Dada Đurića sa istoričarkom umjetnosti Šarlotom Valigora zadnji je intervju koji je umjetnik dao, zabilježen u decembru 2009, u njegovoj kući u Normandiji. Dado ovdje posljednji put evocira i analizira ključne trenutke svog života, staloženo i lucidno, kao da svodi račune sa samim sobom. Naslov ovog intervjua koji se prvi put integralno objavljuje, umjetnik […]

Continue Reading

Spaljivanje mrtvih [Tema: Dado]

Spaljivanje mrtvih [Tema: Dado]

| November 23, 2016 | 0 Comments

Tekst je od­lo­mak iz epo­ni­ma Ama­ran­te Szi­don, umjet­ni­ko­ve kćer­ke.   Tokom ljeta, ko­ri­ste­ći fo­te­lje iz Pri­rod­njač­kog kabineta, moj otac je ure­dio ate­lje da liči na malu po­zor­ni­cu; sto­li­ce su bile ras­po­re­đe­ne kru­žno kao da su bile pre­do­dre­đe­ne za pri­ma­nje po­sje­ti­la­ca. Isti­na, niko se nije ni­ka­da usu­dio sje­sti; za­o­bi­la­zi­li smo ih s opre­zom, kao da ko­ra­ča­mo kroz bojno polje […]

Continue Reading

Crnogorac iz Eruvala – Intervju sa Dadom Đurićem iz 1971. [Tema: Dado]

Crnogorac iz Eruvala – Intervju sa Dadom Đurićem iz 1971. [Tema: Dado]

| July 25, 2016 | 0 Comments

  April 1971: Svečano se obeležava 2500 godina persijskog carstva. Tim povodom su u Teheranu car Reza Pahlavi i carica Farah ponosno pokazali najčuvenije dijamante na svetu, kolekciju koja se na svetlost dana iznosi samo prilikom izuzetnih službenih ceremonija… srećom, ne samo za hiljadugodišnjice… Oriana Falači, prvo žensko novinarsko pero u svetu, partizanka u II […]

Continue Reading

Ja i jesam samo to – ranjivost i destrukcija [Tema: Dado]

Ja i jesam samo to – ranjivost i destrukcija [Tema: Dado]

| May 26, 2016 | 0 Comments

  Tekst kritičara i istoričara umjetnosti Mišela Pepiata – razgovor iz kataloga izdatog prilikom izložbe Dadovih crteža u Galeriji Izi Brašo (Pariz) od 16. novembra 1978. do 6. januara 1979. godine. Ovaj razgovor reprodukuje i rezimira tri različita intervjua. Sve je snimljeno na magnetofonu, ali kao u sličaju doslovnog prijevoda, prepisu koji slijedi nedostaju mnoge nijanse. […]

Continue Reading

Bora Ćosić: Dado [Tema: Dado]

Bora Ćosić: Dado [Tema: Dado]

| April 15, 2016 | 0 Comments

U zimu go­di­ne 1953. veoma mra­znu, pe­njao sam se pod krov jedne kuće u ulici Stra­hi­nji­ća Bana; tu, u sobi sa ne­za­sta­klje­nim pro­zo­ri­ma, živio je Dado Đurić, lum­pen­pro­le­ter, ke­pec-fi­lo­zof, « čo­vjek od gvo­žđa », kome ele­men­tar­ne sile ne mogu ništa, naj­zad jedan od naj­bo­ljih sli­ka­ra koje znam. Pro­stor u kome sam, ne ski­da­ju­ći kaput i ne sje­da­ju­ći (jer nije […]

Continue Reading

Meni je to moje slikarstvo, da oprostiš, važnije od mog života [Tema: Dado]

Meni je to moje slikarstvo, da oprostiš, važnije od mog života [Tema: Dado]

| February 18, 2016 | 0 Comments

Intervju maja 1979. – drugi dio Razgovarala: Branka Bogavac   BB: Kad čovjek gleda tvoje slike ima utisak da ih gleda kroz jednu finu, vrlo nježnu zavjesu. Da li bi htio reći nešto o toj svjetlosti? D: Da, to je čvor svjetlosti. Ta je svjetlost pala na moje slike kao prašina, jer, ja radim po […]

Continue Reading

Ja se ponosim time da nijesam nikad izašao duhom iz Crne Gore [Tema: Dado]

Ja se ponosim time da nijesam nikad izašao duhom iz Crne Gore [Tema: Dado]

| November 10, 2015 | 0 Comments

Intervju maja 1979. Razgovarala: Branka Bogavac Branka Bogavac: Bi li ti htio reći nešto o sebi? Dado: Ne volim da govorim o sebi. Ja se brinem o mojoj djeci, o mojim slikama. Ja mislim kad čovjek priča o sebi, samo priča neke priče. Čovjek može da priča o sebi kad umire, onda može nešto da […]

Continue Reading

Osmjeh koji pobjeđuje crne slabosti naših strahova [Tema: Dado]

Osmjeh koji pobjeđuje crne slabosti naših strahova [Tema: Dado]

| July 31, 2015 | 0 Comments

Piše: Patrik Valdberg Svet rane zore, beskrvne bledoće, u kojem se prigušeno tope bledozelene, limun žute, mišje sive, umiruće ružičaste; vazduh proziran i dubok, za koji bi se reklo da je opran, ispran rosama; bela izjednačujuća svetlost, neprijatelj svake senke, paleći panoramski prostor čija armatura jeste miran pejzaž normadijokog Vensena: takav je dekor, uznemirujuće prijatnosti, […]

Continue Reading

Ja i jesam jedino to, ranjivost i razaranje [Tema: Dado]

Ja i jesam jedino to, ranjivost i razaranje [Tema: Dado]

| July 2, 2015 | 0 Comments

Iz razgovora s Dadom Đurićem Majkl Pepiat * Ovaj je razgovor presjek i sažetak tri zasebna intervjua. Svi su bili zabilježeni na magnetofonskoj traci, ali prepis koji slijedi, poput doslovnog prevoda, oduzima brojne nijanse. Podrugljivo fraziranje, kolebanje, povrijeđena sujeta, žestoka zajedljivost, sva ona igra saučesništva između lovca na riječi i njegovog plijena (koji hoće da […]

Continue Reading

Pokolj nevinih [Tema: Dado]

Pokolj nevinih [Tema: Dado]

| May 30, 2015 | 0 Comments

Tematska dosljednost Dadovog slikarstva je otkrivanje jednog mentalnog i psihološkog svijeta iz kojeg Dado izvlači i svoj život, svoja osjećanja i svoje slike. Pred nekom vrstom uspomena, Dado kao da samo prepoznaje i prisjeća se unutrašnjim okom, stanja i događaja koji su u njegovom umjetničkom biću izazivali onu emociju koja misli. Dadove su slike — […]

Continue Reading