Tag: featured

Dejvid Kristal – Smrt jezika [Knjiga dana]

Dejvid Kristal – Smrt jezika [Knjiga dana]

| June 14, 2019 | 0 Comments

Dejvid Kristal Smrta jezika XX vek, Beograd Dej­vid Kri­stal (David Crystal, 1941) je du­go­go­diš­nji pro­fe­sor na­u­ke o je­zi­ku i tre­nut­no sva­ka­ko je­dan od naj­ve­ćih auto­ri­te­ta na po­lju lin­gvi­sti­ke. Sa­rad­nik je va­žnih struč­nih ča­so­pi­sa, pri­re­đi­vač Kem­brič­ke en­ci­klo­pe­di­je i autor broj­nih ra­do­va iz do­me­na kli­nič­ke lin­gvi­sti­ke, a ba­vio se i pro­ble­mom usva­ja­nja je­zi­ka kod de­ce. Va­žni­je knji­ge: Enciklopedijski rečnik moderne […]

Continue Reading

Salamander [Tema: Fantastična zoologija]

Salamander [Tema: Fantastična zoologija]

| June 13, 2019 | 0 Comments

To nije samo mali zmaj koji živi u vatri, već je takođe (ukoliko ne greši rečnik Španske kraljevske akademije) „insektožderni gmizavac glatke kože, jarke crne boje sa simetričnim žutim mrljama”. Od ta dva vida, poznatiji je bajoslovni, tako da nikoga neće iznenaditi njegovo uvršćivanje u ovu knjigu. U desetom poglavlju svoje Istorije, Plinije izjavljuje da […]

Continue Reading

Kako naučiti srce da se smeje

Kako naučiti srce da se smeje

| June 12, 2019 | 0 Comments

  Uspavaš se kao nebo Probudiš se kao reka I u snu i danju Znaš da te neka Daljina čeka Telo ti je oblak Čas si povetarac Čas si bura Čas zarobljen Kristal I pahulja Sunce te zove Tama ti priča price Nekad se zaglaviš Između zemlje i neba Smeješ se Ta tanka nit Je […]

Continue Reading

Crnjanski i Valilon Berlin [Tema: Crnjanski]

Crnjanski i Valilon Berlin [Tema: Crnjanski]

| June 12, 2019 | 0 Comments

Piše: Radivoj Cvetićanin   Život Crnjanskog tekao je te kasne jeseni 1927. bez vidljivih znakova da će na službu u Berlin. Možda je tek njegov članak „Šta sprema jesen u nemačkoj književnosti“, objavljen u Srpskom književnom glasniku 15. novembra, mogao okrenuti pažnju u tome pravcu. U članku se kaže da će jesen „biti vrlo obilna“ […]

Continue Reading

Zohar [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

Zohar [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

| June 11, 2019 | 0 Comments

Zohar Ako neko pročita Zoharovih deset stranica, mora reći: nemoguće je da je ovu knjigu napisao jedan čovek. Verovatno je nekada bilo velikih mudraca koji su saznavali pojedine tajne, bilo je čudno čistih duša kojima bi anđeli došapnuli nešto od najviših znanja neba, i znanja mnogih mudraca, mnogih čistih duša koje je neko prikupio. Tako […]

Continue Reading

Neprirodna ljepota

Neprirodna ljepota

| June 11, 2019 | 0 Comments

  Nešto se nijesmo baš ovajdili od silnih prirodnih ljepota kojima nas je Darodavac badava darovao… Dao nam nešto za čim svi prirodni ljudi i prirodne države žude, ali džabe je davao. Šta će nam, ovakvima kakvi smo, bilo šta prirodno, a posebno prirodna ljepota… Neprirodnom brzinom je naša mala razbojnička pećina postala carstvo neprirodnih […]

Continue Reading

Majka mi je danas umrla. A možda i juče, ne znam [Tema: Kami]

Majka mi je danas umrla. A možda i juče, ne znam [Tema: Kami]

| June 11, 2019 | 0 Comments

I Majka mi je danas umrla. A možda i juče, ne znam. Primio sam telegram iz doma staraca: »Majka umrla. Sahrana sutra. S osobitim poštovanjem.« Međutim, to ništa ne znači. Možda je to bilo i juče. Dom staraca nalazi se u Marengu, osamdeset kilometara od Alžira. Poći ću autobusom u dva sata i stići u […]

Continue Reading

Vreme kad se zbog antiratne pesme mogla izgubiti glava

Vreme kad se zbog antiratne pesme mogla izgubiti glava

| June 9, 2019 | 0 Comments

  Kada joj se jednog dana, te 1992. godine, iz škole vratio dvanaestogodišnji sin, uplakan i prestravljen, ispričavši joj da ga je na ulici nepoznati čovek uhvatio za kragnu, podigao sa zemlje i rekao: „Ako ne kažeš tvojoj mami da zatvori gubicu, kaži joj da će ostati bez sina“, bilo joj je dosta. Piše: Snežana […]

Continue Reading

Jednosmernom ulicom iz suprotnog smera [Tema: Benjamin]

Jednosmernom ulicom iz suprotnog smera [Tema: Benjamin]

| June 9, 2019 | 0 Comments

  Zapisi Povodom Valtera Benjamina Piše: Jovica Aćin ZAPISI POVODOM VALTERA BENJAMINA Jednosmernom ulicom iz suprotnog smera Nacrti, pitanja mikrologije Dok radi, po jednoj od svojih mladalačkih zamisli, na sistematskoj studiji o poreklu nemačke žalobne igre (Trauerspiel) koja je u razdoblju baroka zauzela mesto tragedije, Valter Benjamin tokom leta 1924. boravi na Kapriju gde upoznaje […]

Continue Reading

Tako je željna da sve upozna

Tako je željna da sve upozna

| June 7, 2019 | 0 Comments

Razmišljam o toj miloj djevojci. Tako je željna da sve upozna, da se obrazuje. Još ne zna toliko toga ni o onome što joj je najbliže, mnogo šta najosnovnijeg o čovjeku i čovječjem srcu, a u svojoj težnji za saznanjem eto kljuka glavicu tim knjigama o dalekim beračima pamuka, krijumčarima alkohola, kopačima zlata, o racketersima […]

Continue Reading