Tag: Filozofija palanke

Da li je trampizam izraz Duha palanke? [Tema: Konstantinović]

Da li je trampizam izraz Duha palanke? [Tema: Konstantinović]

| July 24, 2018 | 0 Comments

Piše: Radivoj Cvetićanin Pisao je protiv barbarogenija onda kad su tradicionalne i konzervativne književne struje forsirale upravo taj projekat naše navodno čedne, nepotrošene civilizacije – mlade rase – koja će spasiti umorni zapadni svet. Spasiti svet varvarstvom! Izazov je za mene pitanje šta bi autor „Filosofije palanke“ rekao za Trampa i trampizam? Da je Tramp […]

Continue Reading

Bora Ćosić: Pisac Filozofije palanke [Tema: Konstantinović]

Bora Ćosić: Pisac Filozofije palanke [Tema: Konstantinović]

| October 22, 2016 | 0 Comments

U poslednjoj knjizi Radeta Konstantinovića ispričana je povest njegove prepiske s Beckettom. Tu su mnogobrojne Beckettove poruke i Radetovi komentari. Materijal nije celovit jer nedostaje deo, uništen u ulici Montalbano, rovinjskoj, na početku hrvatske slobode. Koju su pojedine osobe shvatile tako da se može upasti u tuđi dom i devastirati ga, a nameštaj, knjige, rukopise […]

Continue Reading

Smrt i filozofija palanke (2) [Tema: Konstantinović]

Smrt i filozofija palanke (2) [Tema: Konstantinović]

| August 26, 2016 | 0 Comments

Filozofija palanke Pesimizam koji odlikuje epohu izlaska iz zatvarajućeg duha palanke je pesimizam usamljenog bića, bačenog u pravcu „sveta” koji počinje tamo gde počinje ovakva usamljenost, bića „prognanog” iz „sigurnosti” zatvoreno-familijarnog, strogo ograničenog sveta ali i iz „sigurnosti” van-egzistencijalne uopštenosti; ali to je i ovaj podsvesno hteni pesimizam u podsvesnom znanju o tome da pojedinačna […]

Continue Reading

Smrt i filozofija palanke [Tema: Konstantinović]

Smrt i filozofija palanke [Tema: Konstantinović]

| August 10, 2016 | 0 Comments

Smrt boga u pozitivističko-empiričkom duhu palanke pripada onom istom krugu smrti, koji bi se mogao naznačiti kao smrt Noći, i u kome se „dešava” i smrt same Smrti. Duh palanke ne priznaje apsolutnu smrt. Za njega nema „čiste” smrti. Smrt je takođe funkcija sveta palanke; ona nije jedna sila koja stoji iznad palanačkog sveta koji […]

Continue Reading

Ateizam kao načelo javnosti [Tema: Konstantinović]

Ateizam kao načelo javnosti [Tema: Konstantinović]

| August 1, 2016 | 0 Comments

Filozofija palanke (8) Filosofija palanke je filosofija zatvorenog kruga koji nigde i ni u čemu ne dopušta otpadništvo, potpuno usamljavanje bez koga nema tvoraštva koje i nije drugo nego građenje subjekta u njemu samom, uvek linijom negacije onoga što jeste, ali negacije koja ne završava na samoj sebi već je suštinski afirmacija, uspostavljanje subjekta. U […]

Continue Reading

Palanka, pozorište normativnosti [Tema: Konstantinović]

Palanka, pozorište normativnosti [Tema: Konstantinović]

| March 17, 2016 | 0 Comments

Filozofija palanke (4) Tiranija palanke je tiranija uvida u sve, ili tiranija ove apsolutne jasnosti i javnosti svega. Palanka je nespojiva sa mrakom i sa njegovom demonologijom. Ako ima u njoj uvek poneki izuzetak, ovaj izuzetak ponaša se gramatički: kao potvrda pravila i u slavu njegovu, a sam je dostojan samo prezira i podsmeha. Ono […]

Continue Reading

Duh palanke kao duh plemena u agoniji  [Tema: Konstantinović]

Duh palanke kao duh plemena u agoniji [Tema: Konstantinović]

| March 11, 2016 | 0 Comments

Filozofija palanke (3) Duh palanke nam otkriva: da nema nad-ja izvan stila, nekog nad-ja koje ne bi bilo „stilsko” (a ne samo stilizovano) i da nema stila koji ne bi bio ovo nad-ja. Ma koliko stil izgledao delo individualnosti, on je delo nemirenja individualnosti sa samom sobom, i to pre svega kad je delo silovite […]

Continue Reading

Oni su prljavi, palančanin je čist [Tema: Konstantinović]

Oni su prljavi, palančanin je čist [Tema: Konstantinović]

| March 8, 2016 | 0 Comments

    Filozofija palanke (2) Ideal čistog siromaštva Oni su prljavi, palančanin je čist. Njegov život, sveden stilski, sa unapred datim odgovorima na davno postavljena pitanja (on će ta pitanja da ponavlja, pretvarajući ih, na taj način, u kao-pitanja), jeste jedan nevin život, čist onako kako je nužno „čist” samo produženi infantilizam duha „sklonjenog” zauvek […]

Continue Reading

Umesto uvoda: Stil, najviše načelo palanke [Tema: Konstantinović]

Umesto uvoda: Stil, najviše načelo palanke [Tema: Konstantinović]

| March 6, 2016 | 0 Comments

Filozofija palanke (1)   Iskustvo nam je palanačko. Ponekad, opasno je (i kažnjivo) reći to na uho palanačkoj oholosti; ponekada, međutim, ova reč ide do pojma sudbinskog: palanka je, kaže se, naša sudbina, naš zao udes. Nema niti može da bude promene. Istorija nas je zaboravila, kao u nekakvoj velikoj rasejanosti. Između sela i grada, […]

Continue Reading

Radomir Konstantinović: Tiranija palanke

Radomir Konstantinović: Tiranija palanke

| September 18, 2013 | 0 Comments

Tiranija palanke je tiranija uvida u sve, ili tiranija ove apsolutne jasnosti i javnosti svega. Palanka je nespojiva sa mrakom i sa njegovom demonologijom. Ako ima u njoj uvek poneki izuzetak, ovaj izuzetak ponaša se gramatički: kao potvrda pravila i u slavu njegovu, a sâm je dostojan samo prezira i podsmeha. Ono po čemu je […]

Continue Reading