Tag: Fransoa Bondi

Ličnost Bude bi mi bila najbliža [Tema: Sioran]

Ličnost Bude bi mi bila najbliža [Tema: Sioran]

| August 21, 2013 | 0 Comments

Fransoa Bondi: To je čudno: vaša djela su duboko pesimistička, ali im je stil veseo, živahan, pun jetkog humora. U razgovoru, takođe, vaše ideje ulivaju strah, ali je ton pun duha, ohrabrujući. Kako objašnjavate taj kontrast? Sioran: To mora da sam naslijedio od svojih roditelja, koji su imali potpuno suprotne temperamente. Nikada nijesam mogao da […]

Continue Reading