Tag: Fridrih Niče

Uvek uništava, onaj kome je suđeno da bude tvorac [Tema: Niče]

Uvek uništava, onaj kome je suđeno da bude tvorac [Tema: Niče]

| July 7, 2017 | 0 Comments

O prijatelju »Ima oko mene uvek jedan više nego što treba« – tako misli pustinjak. »Jednako jedan put jedan – čini naposletku dva! « Ja i moje mene uvek su u odviše živu razgovoru: kako bi bilo da se pokuša izdržati bez prijatelja? Za pustinjaka je prijatelj uvek treći: treći je pluta koja sprečava da […]

Continue Reading

Beži, prijatelju, u svoju samoću! [Tema: Niče]

Beži, prijatelju, u svoju samoću! [Tema: Niče]

| June 26, 2017 | 0 Comments

O mušicama u čaršiji Beži, prijatelju, u svoju samoću! Vidim da si oglunuo od vike velikih muževa, i da si izboden od žaoke malih. Pristojno umeće da ćute s tobom šuma i breg. Budi opet sličan drvetu koje voliš, drvetu granatome: mirno, i kao da osluškuje nadvilo se nad morem. Gde samoća prestaje tu počinje […]

Continue Reading

Čovek je nešto što treba prevladati [Tema: Niče]

Čovek je nešto što treba prevladati [Tema: Niče]

| June 14, 2017 | 0 Comments

O ratu i ratnicima Nećemo da nas štede naši najbolji dušmani, a ni oni koje volimo iz dubine duše. Dopustite dakle da vam kažem istinu! Braćo moja u ratu! Ja vas volim iz dubine duše, ja jesam i uvek sam bio što i vi. I ja sam vam vaš najbolji prijatelj. Dopustite mi dakle da […]

Continue Reading

Ne odbacuj od sebe heroja u svojoj duši! [Tema: Niče]

Ne odbacuj od sebe heroja u svojoj duši! [Tema: Niče]

| June 8, 2017 | 0 Comments

  O drvetu na bregu Zaratustrino je oko zapazilo, da ga jedan mladić izbegava. Kada je jedne večeri išao sam po bregovima što okružuju varoš koja se zove »Šarena krava«: gle, u hodu nađe onog mladića gde sedi na slonjen na jedno drvo, i gleda umornim pogledom u dolinu. Zaratustra obuhvati rukama drvo kod kojeg […]

Continue Reading

Od svega što je napisano volim samo ono što je ko krvlju svojom pisao  [Tema: Niče]

Od svega što je napisano volim samo ono što je ko krvlju svojom pisao [Tema: Niče]

| May 31, 2017 | 0 Comments

O bledome zločincu Vi ne ubijate, sudije i žreci, dok živinče glavu ne obori? Evo, bledi je zločinac oborio glavu: iz oka mu govori veliko preziranje. »Moje je Ja nešto što treba prevladati: moje mi je Ja veliko preziranje čovekovo«: tako govori iz toga oka. To mu je bio najuzvišeniji čas, – što je sam […]

Continue Reading

Naposletku su sve tvoje strasti postale vrlinama, i svi tvoji đavoli anđelima  [Tema: Niče]

Naposletku su sve tvoje strasti postale vrlinama, i svi tvoji đavoli anđelima [Tema: Niče]

| May 19, 2017 | 0 Comments

Tako je govorio Zaratustra (5) O prezriteljima tela Prezriteljima tela hoću da kažem šta mislim. Ne ištem da okrenu s učenjem i s poučavanjem, već samo da se odreknu svoga tela – te tako zaćute. »Telo sam i duša« – kaže dete. I što ne bismo govorili kao deca? Ali onaj koji je progledao, koji […]

Continue Reading

Ostati budan, da bi se dobro spavalo [Tema: Niče]

Ostati budan, da bi se dobro spavalo [Tema: Niče]

| April 14, 2017 | 0 Comments

Tako je govorio Zaratustra (4) Zaratustrini govori O tri preobražaja Otkriću vam tri preobražaja duha: kako se duh pretvara u kamilu, a kamila u lava, i naposletku lav u dete. Mnogo teškog ima za duh, za jaki duh, duh voljan da nosi, koji je pun strahopoštovanja: njegova jakost ište ono što je teško, i što […]

Continue Reading

Čovek je konopac, razapet izmedu životinje i natčoveka  [Tema: Niče]

Čovek je konopac, razapet izmedu životinje i natčoveka [Tema: Niče]

| January 14, 2017 | 0 Comments

  Tako je govorio Zaratustra (1)   Knjiga za svakoga i ni za koga Prvi deo Zaratustrin predgovor 1. Kad je Zaratustri bilo trideset godina, napustio je svoj zavičaj i jezero svoga zavičaja, i otišao je u goru. Tu se napajao svojim duhom i svojom samoćom, i nije ga to umorilo za deset godina. Ali […]

Continue Reading

Dostojevski i Niče (1) [Tema: Niče]

Dostojevski i Niče (1) [Tema: Niče]

| November 2, 2016 | 0 Comments

Piše: G. M. Fridlender Jedni zapadni istoričari književnosti tvrde da je Dostojevski »anticipirao« osnovne Ničeove ideje; drugi — da je Niče bio »učenik« ruskog romanopisca; treći se ograničavaju na priznanje unutrašnje bliskosti ideja Ničea i Dostojevskog ne mareći za pitanje o poreklu Ničeovih ideja i za to kako se on sam odnosio prema Dostojevskom i […]

Continue Reading

Fridrih Niče – Ljudsko, suviše ljudsko: knjiga za slobodne duhove [Knjiga dana]

Fridrih Niče – Ljudsko, suviše ljudsko: knjiga za slobodne duhove [Knjiga dana]

| August 25, 2016 | 0 Comments

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) Tortura Ničeom Piše: Ivan Milenković FRIDRIH NIČE: LJUDSKO, SUVIŠE LJUDSKO, DERETA, BEOGRAD 2005, PREVOD SA NEMAČKOG BOŽIDAR ZEC Gotovo istog trenutka kada je Niče poslao Vagneru primerak tek odštampane knjige Ljudsko, suvišeljudsko, prispeva mu, “čudom smisla u slučaju”, pošiljka upravo od Vagnera, partitura Persifala sa posvetom: “Svome dragom prijatelju Fridrihu Ničeu, Rihard Vagner, Kirhenrat”. O tom “čudu smisla u […]

Continue Reading