Tag: gnosticizam

Svet koji se igra gnosticizma [Tema: Gnosticizam]

Svet koji se igra gnosticizma [Tema: Gnosticizam]

| April 24, 2018 | 0 Comments

  Svet se razvija jedino u funkciji jeresi, u funkciji onoga što odbacuje sadašnjost, naoko postojanu i neoborivu. Samo jeretici otkrivaju nove elemente u naukama, umetnosti, društvenom životu. Samo su jeretici večni ferment života. Zamjatin, Mi drugi „Svet koji se igra gnosticizma.” Izraz je Lorensa Darela, iz predgovora koji je 1973. napisao za englesko izdanje […]

Continue Reading

Nepokornost bogumila [Tema: Gnosticizam]

Nepokornost bogumila [Tema: Gnosticizam]

| February 18, 2018 | 0 Comments

Piše: Žan Lakrijer Putevi gnoze   Čistota planina Optužuju bogate, gnušaju se cara, ismevaju pretpostavljene, osuđuju plemiće, a svim robovima brane da se pokoravaju gospodarima. Kosma Sveštenik, Protiv bogumila   U planinama i šumama Bosne, na hercegovačkim visoravnima, hiljade grobova isklesanih u kamenu, desetine nekropola, katkad izgubljenih u zabitim predelima, već dva veka predstavljaju zagonetku […]

Continue Reading

Videti Boga očima tela [Tema: Gnosticizam]

Videti Boga očima tela [Tema: Gnosticizam]

| December 10, 2017 | 0 Comments

Piše: Žan Lakrijer Putevi gnoze Protiv koga voditi bitku i na koga jurišati kad nepravda ispunjava vazduh u našim plućima, prostor naših misli i mrtvilo zvezda? Sioran, Kratak pregled raspadanja   SVETSKE LUTALICE Vreme provode ne radeći ništa i spavajući. Timotej, O mesalijanima Počev od IV veka, istorija gnoze menja mesto, prirodu i smisao. Ne […]

Continue Reading

Nemoguće ogledalo [Tema: Gnosticizam]

Nemoguće ogledalo [Tema: Gnosticizam]

| October 23, 2017 | 0 Comments

Piše: Žan Lakrijer Kad Isus siđe u Pakao, grešnici poslušaše njegove reči i biše svi spaseni. Ali sveci, misleći kao i obično da su stavljeni na iskušenje, odbaciše reč Isusovu i biše svi prokleti. Markion, Antiteze   Devijacije, inverzije, spermatolatrijski obredi i magije, bunila, koji su apanaža aleksandrijskih gnostika, ne bi trebalo da nas navedu […]

Continue Reading

Svaka pobuna, svako osporavanje sveta, svako navodno duhovno ili društveno oslobođenje, da bi bili efikasni moraju da oslobode prvo seks [Tema: Gnosticizam]

Svaka pobuna, svako osporavanje sveta, svako navodno duhovno ili društveno oslobođenje, da bi bili efikasni moraju da oslobode prvo seks [Tema: Gnosticizam]

| September 29, 2017 | 0 Comments

Piše: Žan Lakrijer Termin barbelognostici označava, kao što smo rekli, skup sekti koje su morale imati manje-više ista arhetipska ustrojstva i iste običaje. U te sekte, koje Epifanije nabraja, spadali su nikolaiti, fibioniti, stratioti, leviti, borborijani, kodijani, zaheeni i barbeliti. Želeo bih da se zadržim na dvema od njih, borborijanima i fibionitima koje su neki […]

Continue Reading

Kolebanje između preterane askeze i preterane neobuzdanosti [Tema: Gnosticizam]

Kolebanje između preterane askeze i preterane neobuzdanosti [Tema: Gnosticizam]

| August 1, 2017 | 0 Comments

Piše: Žan Lakrijer Lako je pojmiti da su ta zmijovita kosmologija, ta uloga pridata zmiji kao tvorcu, inicijatoru, defloratoru, nalazile izraz i u obrednim običajima tih sekti. Sveti Epifanije opisuje upravo jedan ofilatrijski obred, koji su, izgleda, vršili ofiti, a evo kako se on odvijao. U sredinu odaje za inicijaciju donose hlebove koje redaju na […]

Continue Reading

Svaka zmija koja samu sebe ujeda za rep postaje krug [Tema: Gnosticizam]

Svaka zmija koja samu sebe ujeda za rep postaje krug [Tema: Gnosticizam]

| July 24, 2017 | 0 Comments

Piše: Žan Lakrijer Pepeo i zvezde Glas sam buđenja u večnoj noći. Gnostička himna Sveti Epifanije, kome dugujemo jedino neposredno svedočanstvo o nekoj gnostičkoj zajednici, u svom delu Panarion ili Kutija za lekove protiv jeresi, pravi popis sekti za koje je on znao u njegovo vreme, to jest u IV veku: šezdeset ih je. Taj […]

Continue Reading

Apsolutno iskustvo [Tema: Gnosticizam]

Apsolutno iskustvo [Tema: Gnosticizam]

| July 11, 2017 | 0 Comments

Gnostici (9) Piše: Žan Lakrijer Najbesmisleniji od svih zakona sveta je onaj koji se usuđuje da kaže: “Ne poželi ženu bližnjega svoga”, jer se time poriče zajedništvo i odlučuje na razdvajanje. Epifan U svojoj knjizi o gnozi, Lajzegang, govoreći o aleksandrijskim sektama i opštem stavu gnostika spram sveta, piše: „…Gađenje prema ljubavi i svemu što […]

Continue Reading

Početkom sveta ne upravlja Iluzija, nego Greška [Tema: Gnosticizam]

Početkom sveta ne upravlja Iluzija, nego Greška [Tema: Gnosticizam]

| July 8, 2017 | 0 Comments

Gnostici (8) Piše: Žan Lakrijer UČITELJI MUDROSTI (3) Nasuprot gotovo svim ezoteričnim društvima, tajnim zajednicama svih vremena, gnostici, u početku, nisu postavljali nikakvo pravilo niti ikakvu načelnu zabranu. Cilj im je, izgleda, pre bio da ostave svakome slobodu da se pridruži učenju nastavljajući sopstveni život, ne prisiljavajući se ni na askezu ni na neaskezu. Tako […]

Continue Reading

Ćutanje. U srcu smo gnostičkog učenja [Tema: Gnosticizam]

Ćutanje. U srcu smo gnostičkog učenja [Tema: Gnosticizam]

| May 1, 2017 | 0 Comments

Gnostici (7) Piše: Žan Lakrijer UČITELJI MUDROSTI (2) Posle smrti Simona Maga, izvestan broj učenika nastavio je njegovo učenje. Dvojici znamo imena: Menandar i Saturnin. Učenik je, međutim, prejak izraz. Svaki od njih, u stvari, sledi sopstveni put nadahnut putovima koje je trasirao Simon, ali koji ih čas dopunjava, čas se udaljava od njih. Jer, […]

Continue Reading