Tag: heteronimi

Slobodan sam. Spreman sam. Ubiću se [Tema: Pesoa]

Slobodan sam. Spreman sam. Ubiću se [Tema: Pesoa]

| March 24, 2016 | 0 Comments

Obrazovanje stoika (1) Baron od Teive Baron od Teive je izgleda počeo da egzistira od 1928. i verovatno je poslednji fiktivni autor koga je Pesoa stvorio. A ovo je njegov jedini tekst, što je Pesoa istakao u prvom podnaslovu teksta, kojem je dodao i drugi podnaslov: „Nemogućnost stvaranja vrhunske umetnosti”. Od oba je kasnije odustao. […]

Continue Reading

Odisej u kišnom mantilu [Tema: Pesoa]

Odisej u kišnom mantilu [Tema: Pesoa]

| April 19, 2014 | 0 Comments

Piše: Jasmina Nešković Zagonetka zvana Pašeko Epizodna i tajanstvena pojava Koelja Pašeka u sazvežđu Pesoinih heteronima i danas predstavlja zagonetku, a njegova poema „S one strane drugog okeana“, napisana u slobodnim stihovima bez interpunkcije, zauzima posebno mesto u opusu portugalskog pesnika. U Pesoinoj bogatoj i raznovrsnoj rukopisnoj zaostavštini nije pronađena nijedna biografska naznaka niti skica […]

Continue Reading